Games

XIV Russian Championship, First League
November 2005 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1FilinovKolk1 : 0
Round 1NokhrinKolk1 : 0
Round 1SalnikovaGorokhov1 : 0
Round 1PotlovaBalabhai0 : 1
Round 1LysakovSulane1 : 0
Round 1RachitskayaArtemyev0 : 1
Round 1KarasyovTimokhina1 : 0
Round 1KryuchokKlimashin0 : 1
Round 1KolesnikSavik1 : 0
Round 1MerkulovKozhin1 : 0
Round 1RomanovKadulin0 : 1
Round 1ZyazinSemyonov0 : 1
Round 1ArefyevVolkov0 : 1
Round 1MerkulovKareyev0 : 1
Round 1SerdyukovGorokhov1 : 0
Round 1OkatovaVinogradov1 : 0
Round 1BerezinBelkina1 : 0
Round 1NadezhdinLents0 : 1
Round 1MaximovPurk0 : 1
Round 1NekrasovEggert1 : 0
Round 1NikonovPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 1KamyshentsevPestereva1 : 0
Round 1NikonovaMostyayev0.5 : 0.5
Round 2NadezhdinBelkina1 : 0
Round 2KadulinOkatova1 : 0
Round 2VinogradovSulane0 : 1
Round 2TimokhinaKolk1 : 0
Round 2ArefyevRachitskaya0 : 1
Round 2KolkKozhin0 : 1
Round 2FilinovTänav1 : 0
Round 2SalnikovaLents1 : 0
Round 2NekrasovKamyshentsev1 : 0
Round 2ZyazinRomanov0 : 1
Round 2SemyonovArtemyev0 : 1
Round 2PurkSumarokov1 : 0
Round 2NikonovMostyayev1 : 0
Round 2SerdyukovKlimashin0 : 1
Round 2NikonovaPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 2LysakovKolesnik1 : 0
Round 2MerkulovNokhrin0 : 1
Round 2GorokhovMerkulov0 : 1
Round 2MaximovEggert1 : 0
Round 2KryuchokGorokhov1 : 0
Round 2PesterevaPotlova1 : 0
Round 2KareyevBalabhai0.5 : 0.5
Round 2VolkovBerezin0 : 1
Round 2KrayevaKarasyov0 : 1
Round 3KrayevaTänav1 : 0
Round 3LentsMerkulov1 : 0
Round 3BuszkowskiMostyayev1 : 0
Round 3GorokhovEggert0 : 1
Round 3ZyazinKolk1 : 0
Round 3KolkBelkina1 : 0
Round 3KryuchokTimokhina1 : 0
Round 3MaximovMerkulov0 : 1
Round 3PesterevaRachitskaya1 : 0
Round 3PoltaratskySavik1 : 0
Round 3NokhrinKarasyov0.5 : 0.5
Round 3NekrasovArtemyev0 : 1
Round 3PotlovaVinogradov0.5 : 0.5
Round 3KolesnikSerdyukov0 : 1
Round 3SalnikovaKadulin0 : 1
Round 3NikonovaSulane1 : 0
Round 3SumarokovKamyshentsev1 : 0
Round 3GorokhovArefyev0 : 1
Round 3NikonovBalabhai1 : 0
Round 3FilinovPurk0 : 1
Round 3LysakovKlimashin1 : 0
Round 3OkatovaKozhin0 : 1
Round 3BerezinKareyev1 : 0
Round 3RomanovSemyonov0 : 1
Round 3NadezhdinVolkov0.5 : 0.5
Round 4LysakovNokhrin1 : 0
Round 4KrayevaNadezhdin1 : 0
Round 4RomanovKamyshentsev0 : 1
Round 4PotlovaMostyayev0.5 : 0.5
Round 4KolesnikKolk1 : 0
Round 4SulaneOkatova0 : 1
Round 4PesterevaKlimashin0 : 1
Round 4MerkulovKareyev0 : 1
Round 4ZyazinRachitskaya0 : 1
Round 4EggertSavik1 : 0
Round 4TänavMaximov0 : 1
Round 4GorokhovBelkina1 : 0
Round 4KolkGorokhov0 : 1
Round 4NikonovaSerdyukov1 : 0
Round 4VinogradovBuszkowski0 : 1
Round 4PoltaratskyFilinov0 : 1
Round 4ArtemyevKadulin1 : 0
Round 4BalabhaiVolkov1 : 0
Round 4PurkBerezin1 : 0
Round 4SalnikovaSumarokov0.5 : 0.5
Round 4MerkulovLents0 : 1
Round 4SemyonovKozhin0 : 1
Round 4KarasyovNikonov1 : 0
Round 4ArefyevTimokhina1 : 0
Round 4KryuchokNekrasov0 : 1
Round 5RomanovSavik1 : 0
Round 5BuszkowskiPestereva1 : 0
Round 5SemyonovNokhrin0.5 : 0.5
Round 5RachitskayaPoltaratsky1 : 0
Round 5TimokhinaGorokhov1 : 0
Round 5KamyshentsevVolkov0 : 1
Round 5KolesnikArefyev1 : 0
Round 5TänavSulane0 : 1
Round 5MerkulovEggert1 : 0
Round 5BelkinaKolk0 : 1
Round 5MaximovSerdyukov0 : 1
Round 5BerezinNekrasov1 : 0
Round 5OkatovaKryuchok0 : 1
Round 5PurkKarasyov1 : 0
Round 5SumarokovNikonov0 : 1
Round 5LysakovArtemyev0 : 1
Round 5MostyayevNadezhdin0 : 1
Round 5ZyazinGorokhov1 : 0
Round 5MerkulovVinogradov1 : 0
Round 5BalabhaiSalnikova0 : 1
Round 5KareyevNikonova1 : 0
Round 5KrayevaLents0 : 1
Round 5FilinovKlimashin0 : 1
Round 5KadulinKozhin0.5 : 0.5
Round 5PotlovaKolk1 : 0
Round 6OkatovaArefyev0 : 1
Round 6PurkArtemyev1 : 0
Round 6NekrasovKolesnik1 : 0
Round 6NadezhdinSemyonov1 : 0
Round 6RachitskayaFilinov0 : 1
Round 6NikonovaMerkulov0.5 : 0.5
Round 6SerdyukovBuszkowski1 : 0
Round 6PotlovaKolk1 : 0
Round 6GorokhovTänav1 : 0
Round 6TimokhinaEggert0 : 1
Round 6SumarokovVolkov1 : 0
Round 6MerkulovKamyshentsev0 : 1
Round 6LysakovLents0 : 1
Round 6KryuchokBalabhai0 : 1
Round 6KarasyovKareyev0 : 1
Round 6KrayevaNokhrin1 : 0
Round 6KadulinNikonov0 : 1
Round 6BerezinKlimashin0 : 1
Round 6SalnikovaKozhin0 : 1
Round 6SulanePoltaratsky1 : 0
Round 6ZyazinMaximov0 : 1
Round 6KolkGorokhov1 : 0
Round 6VinogradovBelkina1 : 0
Round 6PesterevaRomanov0 : 1
Round 6MostyayevSavik1 : 0
Round 7MaximovKamyshentsev0 : 1
Round 7GorokhovPoltaratsky0 : 1
Round 7KolkVinogradov1 : 0
Round 7SavikGorokhov0 : 1
Round 7PesterevaMostyayev1 : 0
Round 7RomanovKolesnik0 : 1
Round 7NikonovaKadulin0 : 1
Round 7BelkinaTänav1 : 0
Round 7MerkulovNadezhdin1 : 0
Round 7MerkulovTimokhina1 : 0
Round 7VolkovPotlova1 : 0
Round 7KarasyovSalnikova1 : 0
Round 7SerdyukovSumarokov1 : 0
Round 7OkatovaSemyonov0 : 1
Round 7ArtemyevKlimashin0 : 1
Round 7KryuchokSulane0.5 : 0.5
Round 7RachitskayaEggert0 : 1
Round 7LysakovKareyev1 : 0
Round 7KrayevaNekrasov0 : 1
Round 7FilinovBerezin1 : 0
Round 7ArefyevBalabhai0 : 1
Round 7ZyazinKolk0 : 1
Round 7NokhrinBuszkowski1 : 0
Round 7NikonovKozhin0 : 1
Round 7LentsPurk1 : 0
Round 8KlimashinPurk1 : 0
Round 8SemyonovKolesnik0 : 1
Round 8TimokhinaKolk1 : 0
Round 8KadulinKareyev0 : 1
Round 8BuszkowskiPoltaratsky1 : 0
Round 8SumarokovSulane1 : 0
Round 8RachitskayaVolkov0 : 1
Round 8VinogradovTänav1 : 0
Round 8NekrasovNikonov0 : 1
Round 8LentsKozhin1 : 0
Round 8NadezhdinNikonova0 : 1
Round 8EggertNokhrin0 : 1
Round 8LysakovSerdyukov0 : 1
Round 8SalnikovaKryuchok1 : 0
Round 8RomanovMerkulov0 : 1
Round 8PesterevaKolk0 : 1
Round 8BelkinaSavik1 : 0
Round 8MaximovPotlova1 : 0
Round 8MerkulovKrayeva0 : 1
Round 8BerezinKamyshentsev1 : 0
Round 8OkatovaGorokhov1 : 0
Round 8GorokhovMostyayev0 : 1
Round 8ArefyevZyazin1 : 0
Round 8BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 8FilinovArtemyev0 : 1
Round 9LysakovBerezin1 : 0
Round 9ZyazinVinogradov1 : 0
Round 9SalnikovaNikonova0.5 : 0.5
Round 9PoltaratskyPestereva1 : 0
Round 9RachitskayaMostyayev0 : 1
Round 9GorokhovBelkina1 : 0
Round 9GorokhovTänav1 : 0
Round 9KolkSavik1 : 0
Round 9RomanovTimokhina0 : 1
Round 9MerkulovKadulin0 : 1
Round 9SemyonovSulane1 : 0
Round 9MaximovKolk0 : 1
Round 9BalabhaiSumarokov1 : 0
Round 9KlimashinLents1 : 0
Round 9NekrasovNokhrin1 : 0
Round 9PurkSerdyukov1 : 0
Round 9ArefyevEggert0.5 : 0.5
Round 9KarasyovArtemyev1 : 0
Round 9KolesnikKozhin0 : 1
Round 9FilinovKrayeva1 : 0
Round 9MerkulovVolkov0 : 1
Round 9KryuchokNadezhdin0 : 1
Round 9OkatovaPotlova1 : 0
Round 9KamyshentsevBuszkowski0 : 1
Round 9KareyevNikonov0 : 1
Round 10ArefyevSumarokov0 : 1
Round 10BuszkowskiBerezin0 : 1
Round 10GorokhovSulane0 : 1
Round 10ZyazinBelkina1 : 0
Round 10KadulinVolkov1 : 0
Round 10KamyshentsevSemyonov0 : 1
Round 10KozhinKlimashin0.5 : 0.5
Round 10KrayevaKolesnik1 : 0
Round 10LentsKarasyov1 : 0
Round 10MaximovTimokhina1 : 0
Round 10MerkulovOkatova0 : 1
Round 10MerkulovKolk1 : 0
Round 10NekrasovLysakov0 : 1
Round 10NikonovPurk0 : 1
Round 10NikonovaBalabhai1 : 0
Round 10PesterevaKolk1 : 0
Round 10PoltaratskyMostyayev1 : 0
Round 10PotlovaKryuchok0 : 1
Round 10RachitskayaTänav1 : 0
Round 10RomanovGorokhov1 : 0
Round 10SavikVinogradov0.5 : 0.5
Round 10SalnikovaNokhrin1 : 0
Round 10SerdyukovArtemyev0 : 1
Round 10FilinovKareyev1 : 0
Round 10EggertNadezhdin1 : 0
Round 11LysakovPurk0 : 1
Round 11LentsArtemyev0.5 : 0.5
Round 11MerkulovVolkov0 : 1
Round 11KadulinKarasyov0 : 1
Round 11RomanovMostyayev1 : 0
Round 11KryuchokArefyev1 : 0
Round 11MerkulovZyazin1 : 0
Round 11OkatovaBuszkowski1 : 0
Round 11KareyevKolk1 : 0
Round 11GorokhovVinogradov1 : 0
Round 11PotlovaBelkina1 : 0
Round 11NadezhdinSulane1 : 0
Round 11TimokhinaPestereva1 : 0
Round 11FilinovKozhin0.5 : 0.5
Round 11TänavSavik1 : 0
Round 11GorokhovKolk1 : 0
Round 11RachitskayaKamyshentsev0 : 1
Round 11MaximovNokhrin0 : 1
Round 11NikonovKlimashin1 : 0
Round 11NikonovaKrayeva0 : 1
Round 11BerezinSalnikova0 : 1
Round 11KolesnikPoltaratsky1 : 0
Round 11BalabhaiEggert0.5 : 0.5
Round 11SumarokovSemyonov0 : 1
Round 11NekrasovSerdyukov1 : 0

Black: Gorokhov Dmitry0     

White:

Merkulov Artyom1     
Round 2, d3, -, 5a=i8, RIF rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2006-12-08 20:20:04