Games

The 30th St. Petersburg Championship
January 2012 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KuleshovSalnikova0 : 1
Round 1SalnikovBalabhai0 : 1
Round 1KalnitskyGross0 : 1
Round 1FilinovArefyev1 : 0
Round 1LisyutinRumyantseva1 : 0
Round 2KalnitskySalnikov0 : 1
Round 2LisyutinBalabhai1 : 0
Round 2VodolazskyArefyev0.5 : 0.5
Round 2RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 2KachaevSalnikova1 : 0
Round 2GrossKuleshov1 : 0
Round 3KalnitskyKuleshov0 : 1
Round 3FilinovBalabhai1 : 0
Round 3VodolazskyRumyantseva1 : 0
Round 3SalnikovLisyutin1 : 0
Round 3SalnikovaArefyev1 : 0
Round 3GrossKachaev0 : 1
Round 4KachaevKalnitsky1 : 0
Round 4KuleshovSalnikov0 : 1
Round 4RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 4VodolazskyBalabhai0 : 1
Round 4LisyutinFilinov0 : 1
Round 4GrossArefyev1 : 0
Round 5KachaevKuleshov1 : 0
Round 5LisyutinVodolazsky0 : 1
Round 5SalnikovFilinov1 : 0
Round 5SalnikovaBalabhai1 : 0
Round 5GrossRumyantseva1 : 0
Round 5ArefyevKalnitsky0 : 1
Round 6GrossBalabhai0.5 : 0.5
Round 6RumyantsevaKalnitsky0 : 1
Round 6KuleshovArefyev0.5 : 0.5
Round 6LisyutinSalnikova0 : 1
Round 6SalnikovKachaev1 : 0
Round 7RumyantsevaKuleshov0 : 1
Round 7VodolazskySalnikov0 : 1
Round 7BalabhaiKalnitsky1 : 0
Round 7KachaevArefyev1 : 0
Round 7SalnikovaFilinov0 : 1
Round 7LisyutinGross0 : 1
Round 8KuleshovBalabhai0 : 1
Round 8SalnikovaVodolazsky0.5 : 0.5
Round 8LisyutinKalnitsky1 : 0
Round 8KachaevRumyantseva1 : 0
Round 8SalnikovArefyev1 : 0
Round 8FilinovGross0.5 : 0.5
Round 9KachaevBalabhai0 : 1
Round 9KuleshovLisyutin0 : 1
Round 9GrossVodolazsky0.5 : 0.5
Round 9SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 9KalnitskyFilinov0 : 1
Round 9RumyantsevaArefyev0 : 1
Round 10BalabhaiArefyev1 : 0
Round 10KuleshovFilinov0 : 1
Round 10LisyutinKachaev0 : 1
Round 10RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 11BalabhaiRumyantseva1 : 0
Round 11SalnikovGross1 : 0
Round 11ArefyevLisyutin1 : 0
Round 11KalnitskySalnikova1 : 0
Round 11KachaevFilinov0 : 1
Round 11VodolazskyKuleshov0 : 1

Black: Lisyutin Alexander0     2 mins

White:

Gross Anna1     53 mins
Round 7, i8, R, 5a=-, Taraguchi rule, Info: B=23

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2012-05-07 11:20:17