Games

Youth Championshipof Arkhangelsk region, groups A,B,D,E
June 2012 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SpirichevKryuchok0 : 1
Round 1LashkoPonezhin1 : 0
Round 1KurdinaKaspirovich1 : 0
Round 1ProkopetsEvdokimova1 : 0
Round 1NogovitsinMerkulov0 : 1
Round 1SumarokovaProkopyev1 : 0
Round 1SemenovStrezhnev1 : 0
Round 1OborinaShabanov1 : 0
Round 1ShiryaevskayaKarpov0 : 1
Round 1VostryakovBovkonyuk1 : 0
Round 1SerebryannikovaStulova0 : 1
Round 2KryuchokVostryakov1 : 0
Round 2MerkulovSemenov1 : 0
Round 2SumarokovaStulova1 : 0
Round 2KaspirovichEvdokimova1 : 0
Round 2StrezhnevShabanov1 : 0
Round 2PonezhinShiryaevskaya1 : 0
Round 2SerebryannikovaKurdina0 : 1
Round 2OborinaProkopets1 : 0
Round 2KarpovLashko0 : 1
Round 2SpirichevBovkonyuk1 : 0
Round 3KryuchokKurdina1 : 0
Round 3MerkulovLashko0 : 1
Round 3SumarokovaOborina1 : 0
Round 3KrayevaEvdokimova1 : 0
Round 3BovkonyukNogovitsin0 : 1
Round 3ProkopetsStrezhnev1 : 0
Round 3PonezhinVostryakov0 : 1
Round 3SerebryannikovaStulova0 : 1
Round 3ProkopyevSemenov1 : 0
Round 3ShiryaevskayaShabanov0 : 1
Round 3SpirichevSerebryannikova1 : 0
Round 3KarpovKaspirovich1 : 0
Round 4KurdinaProkopets1 : 0
Round 4MerkulovSumarokova1 : 0
Round 4KryuchokLashko1 : 0
Round 4KrayevaShabanov1 : 0
Round 4BovkonyukSerebryannikova1 : 0
Round 4OborinaStulova1 : 0
Round 4SpirichevVostryakov0 : 1
Round 4SemenovKaspirovich1 : 0
Round 4ShiryaevskayaEvdokimova0 : 1
Round 4PonezhinSerebryannikova1 : 0
Round 4KarpovProkopyev0 : 1
Round 4NogovitsinStrezhnev1 : 0
Round 5ShiryaevskayaBovkonyuk0 : 1
Round 5KurdinaMerkulov0 : 1
Round 5SumarokovaKryuchok0 : 1
Round 5LashkoProkopyev1 : 0
Round 5KrayevaSerebryannikova1 : 0
Round 5ProkopetsPonezhin1 : 0
Round 5OborinaVostryakov1 : 0
Round 5StulovaEvdokimova1 : 0
Round 5SemenovNogovitsin1 : 0
Round 5SerebryannikovaShabanov0 : 1
Round 5SpirichevKarpov0 : 1
Round 5KaspirovichStrezhnev0 : 1
Round 6KurdinaKarpov1 : 0
Round 6KryuchokMerkulov1 : 0
Round 6OborinaLashko0 : 1
Round 6KrayevaSumarokova1 : 0
Round 6ShabanovBovkonyuk0 : 1
Round 6ProkopetsNogovitsin1 : 0
Round 6VostryakovProkopyev1 : 0
Round 6SemenovStulova1 : 0
Round 6SerebryannikovaEvdokimova0 : 1
Round 6ShiryaevskayaKaspirovich0 : 1
Round 6StrezhnevSerebryannikova1 : 0
Round 6SpirichevPonezhin1 : 0
Round 7KurdinaVostryakov1 : 0
Round 7MerkulovStulova1 : 0
Round 7KryuchokProkopets1 : 0
Round 7KrayevaLashko0 : 1
Round 7SumarokovaBovkonyuk1 : 0
Round 7OborinaSemenov1 : 0
Round 7ShabanovEvdokimova0 : 1
Round 7ShiryaevskayaSerebryannikova1 : 0
Round 7StrezhnevKarpov1 : 0
Round 7KaspirovichSerebryannikova0 : 1
Round 7ProkopyevSpirichev1 : 0
Round 7NogovitsinPonezhin0 : 1
Round 8KurdinaLashko0 : 1
Round 8MerkulovVostryakov1 : 0
Round 8OborinaKryuchok1 : 0
Round 8SumarokovaStrezhnev1 : 0
Round 8KrayevaSemenov1 : 0
Round 8StulovaBovkonyuk1 : 0
Round 8ProkopyevProkopets0 : 1
Round 8SpirichevEvdokimova0 : 1
Round 8NogovitsinShiryaevskaya1 : 0
Round 8SerebryannikovaSerebryannikova1 : 0
Round 8ShabanovKaspirovich1 : 0
Round 8KarpovPonezhin0 : 1
Round 9OborinaKurdina1 : 0
Round 9MerkulovProkopets0.5 : 0.5
Round 9KryuchokKrayeva1 : 0
Round 9LashkoSumarokova0.5 : 0.5
Round 9BovkonyukKarpov1 : 0
Round 9VostryakovShabanov1 : 0
Round 9ProkopyevStulova0 : 1
Round 9SemenovEvdokimova1 : 0
Round 9ShiryaevskayaSerebryannikova1 : 0
Round 9KaspirovichSerebryannikova0 : 1
Round 9NogovitsinSpirichev1 : 0
Round 9StrezhnevPonezhin0 : 1

Black: Spirichev Vladislav0     19 mins

White:

Evdokimova Ksenija1     20 mins
Round 8, i3, -, 5a=9, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2012-07-07 07:28:57