Games

Podyuga Sbory Yamaguchi
July 2012 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KarpovOborina0 : 1
Round 1MerkulovProkopets1 : 0
Round 1FedotovMakhina1 : 0
Round 1SpirichevSumarokova0 : 1
Round 1LysakovVostryakov1 : 0
Round 1LashkoVohtomina1 : 0
Round 1StulovaMaximov0 : 1
Round 1NogovitsinKrayeva0 : 1
Round 1LitvinovaShabanov1 : 0
Round 1KurdinaEvdokimova0 : 1
Round 1SemenovKryuchok0 : 1
Round 2PesterevaLitvinova1 : 0
Round 2FedotovOborina1 : 0
Round 2ShabanovStulova0.5 : 0.5
Round 2MaximovLashko0 : 1
Round 2MerkulovSumarokova1 : 0
Round 2KryuchokKrayeva1 : 0
Round 2LysakovKurdina1 : 0
Round 2ProkopetsSpirichev1 : 0
Round 2KarpovMakhina1 : 0
Round 2VostryakovEvdokimova1 : 0
Round 2VohtominaStulova0 : 1
Round 2NogovitsinSemenov1 : 0
Round 3KarpovSumarokova0 : 1
Round 3FedotovKryuchok0 : 1
Round 3KurdinaSpirichev1 : 0
Round 3LysakovPestereva1 : 0
Round 3KrayevaVostryakov0 : 1
Round 3SemenovStulova0 : 1
Round 3MaximovNogovitsin1 : 0
Round 3StulovaShabanov1 : 0
Round 3OborinaLitvinova0 : 1
Round 3MakhinaVohtomina0 : 1
Round 3MerkulovLashko1 : 0
Round 3ProkopetsEvdokimova1 : 0
Round 4ProkopetsNogovitsin0 : 1
Round 4SemenovMakhina1 : 0
Round 4VohtominaOborina0 : 1
Round 4KryuchokPestereva1 : 0
Round 4LysakovMerkulov0 : 1
Round 4FedotovVostryakov1 : 0
Round 4KrayevaStulova1 : 0
Round 4LitvinovaLashko0 : 1
Round 4MaximovKurdina0 : 1
Round 4StulovaSumarokova0 : 1
Round 4SpirichevKarpov1 : 0
Round 4ShabanovEvdokimova0 : 1
Round 5OborinaStulova1 : 0
Round 5KarpovEvdokimova1 : 0
Round 5NogovitsinPestereva0 : 1
Round 5SpirichevKrayeva0.5 : 0.5
Round 5KryuchokMerkulov0 : 1
Round 5SumarokovaMaximov0 : 1
Round 5FedotovLysakov0 : 1
Round 5MakhinaShabanov0 : 1
Round 5ProkopetsStulova0 : 1
Round 5LashkoKurdina0.5 : 0.5
Round 6ProkopetsMakhina1 : 0
Round 6VostryakovOborina0 : 1
Round 6KurdinaMerkulov0 : 1
Round 6PesterevaSumarokova1 : 0
Round 6SpirichevStulova1 : 0
Round 6ShabanovNogovitsin1 : 0
Round 6MaximovKrayeva0.5 : 0.5
Round 6LysakovKryuchok1 : 0
Round 6FedotovLashko0 : 1
Round 6SemenovStulova1 : 0
Round 7ShabanovProkopets0 : 1
Round 7KryuchokOborina0 : 1
Round 7KrayevaSemenov1 : 0
Round 7NogovitsinMakhina0 : 1
Round 7SumarokovaKurdina1 : 0
Round 7SpirichevMaximov0 : 1
Round 7MerkulovPestereva1 : 0
Round 7FedotovKarpov0 : 1
Round 7StulovaEvdokimova0.5 : 0.5
Round 7LysakovLashko1 : 0
Round 7StulovaVostryakov0 : 1
Round 8KryuchokSpirichev1 : 0
Round 8PesterevaKarpov0 : 1
Round 8SemenovShabanov1 : 0
Round 8EvdokimovaNogovitsin0 : 1
Round 8FedotovStulova1 : 0
Round 8MerkulovOborina1 : 0
Round 8KurdinaProkopets1 : 0
Round 8LysakovMaximov1 : 0
Round 8MakhinaStulova1 : 0
Round 8VostryakovLashko0 : 1
Round 8KrayevaSumarokova0.5 : 0.5
Round 9LysakovOborina1 : 0
Round 9MerkulovMaximov0 : 1
Round 9KryuchokSumarokova1 : 0
Round 9SemenovFedotov0 : 1
Round 9KarpovVostryakov1 : 0
Round 9LashkoPestereva0 : 1
Round 9SpirichevShabanov1 : 0
Round 9StulovaNogovitsin1 : 0
Round 9ProkopetsStulova1 : 0
Round 9MakhinaEvdokimova1 : 0
Round 9KurdinaKrayeva1 : 0

Black: Semenov Oleg1     6 mins

White:

Stulova Kristina0     4 mins
Round 6, i7, -, 5a=10,g8, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2012-07-25 15:19:55