Games

European Championship
August 2012 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SoosõrvSemjonov1 : 0
Round 1PoltaratskyKozhin0 : 1
Round 1KarasyovKachaev0 : 1
Round 1KryuchokMesila1 : 0
Round 1OborinaVershinin0 : 1
Round 1TaimlaSirategyan1 : 0
Round 1HõbemägiMakarov1 : 0
Round 1KawamuraMetreveli1 : 0
Round 1FedorkinLashko1 : 0
Round 1ArtemyevFilinov0 : 1
Round 1SerdyukovKurdina1 : 0
Round 1FedotovTarannikov0 : 1
Round 2HõbemägiSerdyukov0 : 1
Round 2KryuchokKozhin0 : 1
Round 2KawamuraVershinin1 : 0
Round 2TarannikovKachaev1 : 0
Round 2LashkoKarasyov0 : 1
Round 2MesilaArtemyev0 : 1
Round 2FilinovSoosõrv0 : 1
Round 2MetreveliPoltaratsky1 : 0
Round 2SemjonovSirategyan0 : 1
Round 2MakarovOborina1 : 0
Round 2KurdinaFedotov0 : 1
Round 2TaimlaFedorkin0 : 1
Round 3SemjonovPoltaratsky0 : 1
Round 3TaimlaKryuchok1 : 0
Round 3TarannikovSerdyukov0 : 1
Round 3OborinaMesila1 : 0
Round 3LashkoKurdina0.5 : 0.5
Round 3FedotovMetreveli0 : 1
Round 3MakarovKarasyov1 : 0
Round 3KozhinSoosõrv0 : 1
Round 3FedorkinKawamura0.5 : 0.5
Round 3VershininArtemyev1 : 0
Round 3HõbemägiKachaev1 : 0
Round 3FilinovSirategyan0.5 : 0.5
Round 4KryuchokPoltaratsky0 : 1
Round 4HõbemägiSirategyan0 : 1
Round 4FedotovFilinov0.5 : 0.5
Round 4MetreveliVershinin0 : 1
Round 4KawamuraTaimla0 : 1
Round 4LashkoSemjonov1 : 0
Round 4SerdyukovSoosõrv0 : 1
Round 4KozhinFedorkin0 : 1
Round 4MesilaKurdina1 : 0
Round 4OborinaKarasyov0.5 : 0.5
Round 4ArtemyevKachaev0 : 1
Round 4TarannikovMakarov1 : 0
Round 5KawamuraSirategyan1 : 0
Round 5HõbemägiFilinov0 : 1
Round 5FedotovLashko1 : 0
Round 5SemjonovKurdina0 : 1
Round 5KryuchokArtemyev0 : 1
Round 5SerdyukovVershinin1 : 0
Round 5TarannikovTaimla1 : 0
Round 5SoosõrvFedorkin1 : 0
Round 5PoltaratskyOborina0.5 : 0.5
Round 5MakarovKozhin1 : 0
Round 5MetreveliKachaev1 : 0
Round 5KarasyovMesila0.5 : 0.5
Round 6KawamuraSerdyukov1 : 0
Round 6HõbemägiKozhin0 : 1
Round 6OborinaKurdina1 : 0
Round 6VershininTaimla0 : 1
Round 6ArtemyevKarasyov0.5 : 0.5
Round 6KachaevFedotov0.5 : 0.5
Round 6MesilaLashko1 : 0
Round 6MetreveliFilinov0 : 1
Round 6SemjonovKryuchok0.5 : 0.5
Round 6MakarovFedorkin0 : 1
Round 6PoltaratskySirategyan0.5 : 0.5
Round 6SoosõrvTarannikov0.5 : 0.5
Round 7TarannikovFedorkin0 : 1
Round 7PoltaratskyMakarov0 : 1
Round 7KawamuraSoosõrv1 : 0
Round 7ArtemyevLashko0.5 : 0.5
Round 7SerdyukovTaimla0 : 1
Round 7FilinovVershinin1 : 0
Round 7SemjonovHõbemägi0 : 1
Round 7KryuchokKurdina0 : 1
Round 7OborinaKozhin0 : 1
Round 7FedotovSirategyan1 : 0
Round 7MetreveliKarasyov0 : 1
Round 7MesilaKachaev1 : 0
Round 8ArtemyevOborina1 : 0
Round 8VershininSirategyan1 : 0
Round 8KryuchokLashko1 : 0
Round 8MesilaMetreveli0 : 1
Round 8FedotovKozhin0 : 1
Round 8KurdinaPoltaratsky0 : 1
Round 8KawamuraTarannikov0 : 1
Round 8SerdyukovMakarov1 : 0
Round 8FilinovFedorkin0 : 1
Round 8HõbemägiKarasyov1 : 0
Round 8SoosõrvTaimla0.5 : 0.5
Round 8SemjonovKachaev0.5 : 0.5
Round 9MakarovSoosõrv0 : 1
Round 9KozhinTarannikov0 : 1
Round 9MesilaVershinin0 : 1
Round 9FedorkinSerdyukov0.5 : 0.5
Round 9PoltaratskyArtemyev1 : 0
Round 9KryuchokKarasyov0.5 : 0.5
Round 9LashkoSirategyan0.5 : 0.5
Round 9FedotovTaimla0 : 1
Round 9KachaevKurdina1 : 0
Round 9FilinovKawamura0 : 1
Round 9HõbemägiMetreveli0.5 : 0.5
Round 9OborinaSemjonov1 : 0

Black: Tarannikov Yuriy0     64 mins

White:

Serdyukov Egor1     57 mins
Round 3, i11, -, Taraguchi rule, Info: +-+--

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2012-08-20 08:05:10