Games

The 21th Russian Championship, First League
November 2012 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1BarykinSalnikova1 : 0
Round 1ReibandtPostnikov0 : 1
Round 1TaiblinShabanov1 : 0
Round 1SmirnovPonezhin1 : 0
Round 1KartashevGlibina1 : 0
Round 1RadzevelyukMakhina1 : 0
Round 1SalnikovProkopets1 : 0
Round 1KryuchokLashko1 : 0
Round 1GlibinSirategyan0 : 1
Round 1MetreveliSumarokova0 : 1
Round 1OborinaVostryakov0.5 : 0.5
Round 1GolomaryovVolkov1 : 0
Round 1BalabhaiMikryukov1 : 0
Round 1FedotovPoltaratsky0 : 1
Round 1BerezinBuszkowski1 : 0
Round 1FilinovKurdina0.5 : 0.5
Round 2PonezhinProkopets1 : 0
Round 2MetreveliFedotov1 : 0
Round 2KryuchokRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 2GlibinaSalnikova0 : 1
Round 2MikryukovGlibin1 : 0
Round 2TaiblinPostnikov1 : 0
Round 2ReibandtShabanov1 : 0
Round 2KartashevBarykin1 : 0
Round 2SumarokovaPoltaratsky0 : 1
Round 2BalabhaiSirategyan0.5 : 0.5
Round 2BerezinGolomaryov1 : 0
Round 2SalnikovSmirnov0.5 : 0.5
Round 2BuszkowskiVolkov0 : 1
Round 2FilinovVostryakov0.5 : 0.5
Round 2OborinaKurdina1 : 0
Round 2MakhinaLashko0 : 1
Round 3RadzevelyukOborina0.5 : 0.5
Round 3GlibinaShabanov0.5 : 0.5
Round 3GlibinBuszkowski0 : 1
Round 3VostryakovMetreveli0 : 1
Round 3SmirnovFilinov0 : 1
Round 3PostnikovMikryukov0 : 1
Round 3ProkopetsKurdina0 : 1
Round 3PonezhinReibandt0 : 1
Round 3SalnikovaVolkov0 : 1
Round 3KartashevBerezin0.5 : 0.5
Round 3LashkoGolomaryov0.5 : 0.5
Round 3BarykinSumarokova1 : 0
Round 3FedotovMakhina1 : 0
Round 3PoltaratskyTaiblin0 : 1
Round 3KryuchokBalabhai0.5 : 0.5
Round 3SalnikovSirategyan1 : 0
Round 4TaiblinBerezin0 : 1
Round 4ProkopetsGlibin1 : 0
Round 4PonezhinFedotov0 : 1
Round 4KartashevSalnikov0.5 : 0.5
Round 4FilinovReibandt1 : 0
Round 4PostnikovShabanov1 : 0
Round 4MetreveliVolkov0 : 1
Round 4BalabhaiOborina0 : 1
Round 4SirategyanLashko1 : 0
Round 4GolomaryovKurdina1 : 0
Round 4SalnikovaVostryakov0.5 : 0.5
Round 4SmirnovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 4BarykinMikryukov1 : 0
Round 4SumarokovaBuszkowski0.5 : 0.5
Round 4KryuchokPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 4MakhinaGlibina0 : 1
Round 5KryuchokMetreveli0.5 : 0.5
Round 5SmirnovPostnikov1 : 0
Round 5TaiblinBarykin0.5 : 0.5
Round 5VolkovOborina1 : 0
Round 5VostryakovProkopets1 : 0
Round 5GlibinaKurdina0 : 1
Round 5BalabhaiFedotov1 : 0
Round 5KartashevFilinov0 : 1
Round 5GlibinMakhina1 : 0
Round 5PoltaratskySirategyan1 : 0
Round 5PonezhinShabanov0 : 1
Round 5MikryukovReibandt1 : 0
Round 5GolomaryovRadzevelyuk0 : 1
Round 5LashkoBuszkowski1 : 0
Round 5BerezinSalnikov0 : 1
Round 5SalnikovaSumarokova0 : 1
Round 6BerezinPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 6SalnikovFilinov0.5 : 0.5
Round 6RadzevelyukTaiblin0.5 : 0.5
Round 6MikryukovOborina0 : 1
Round 6BuszkowskiGlibina1 : 0
Round 6FedotovPostnikov0 : 1
Round 6PonezhinGlibin1 : 0
Round 6VostryakovSirategyan0 : 1
Round 6SmirnovBalabhai0 : 1
Round 6SalnikovaShabanov1 : 0
Round 6LashkoKurdina0 : 1
Round 6KryuchokKartashev1 : 0
Round 6BarykinVolkov1 : 0
Round 6ReibandtSumarokova0.5 : 0.5
Round 6GolomaryovMetreveli0 : 1
Round 6ProkopetsMakhina1 : 0
Round 7SirategyanTaiblin0.5 : 0.5
Round 7PonezhinLashko0 : 1
Round 7BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 7MetreveliKurdina1 : 0
Round 7RadzevelyukBerezin0.5 : 0.5
Round 7VostryakovReibandt1 : 0
Round 7ProkopetsFedotov1 : 0
Round 7OborinaPoltaratsky1 : 0
Round 7FilinovBarykin1 : 0
Round 7MakhinaShabanov0 : 1
Round 7GlibinaGlibin0 : 1
Round 7MikryukovSmirnov0 : 1
Round 7KryuchokVolkov0.5 : 0.5
Round 7SalnikovaGolomaryov0 : 1
Round 7SumarokovaKartashev1 : 0
Round 7BuszkowskiPostnikov0 : 1
Round 8MetreveliSalnikov0 : 1
Round 8SalnikovaMikryukov0.5 : 0.5
Round 8SmirnovSirategyan0 : 1
Round 8ReibandtGlibin0.5 : 0.5
Round 8RadzevelyukPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 8PostnikovSumarokova0 : 1
Round 8TaiblinBalabhai0 : 1
Round 8KryuchokBarykin0 : 1
Round 8BuszkowskiShabanov1 : 0
Round 8KartashevLashko1 : 0
Round 8GolomaryovProkopets1 : 0
Round 8BerezinVolkov1 : 0
Round 8PonezhinMakhina0 : 1
Round 8FedotovGlibina1 : 0
Round 8FilinovOborina0.5 : 0.5
Round 8KurdinaVostryakov1 : 0
Round 9ProkopetsReibandt0 : 1
Round 9GlibinShabanov0 : 1
Round 9PostnikovKartashev0 : 1
Round 9SalnikovBarykin0.5 : 0.5
Round 9GlibinaPonezhin1 : 0
Round 9OborinaBerezin0.5 : 0.5
Round 9VostryakovMikryukov0 : 1
Round 9FilinovBalabhai0 : 1
Round 9SmirnovLashko0 : 1
Round 9KurdinaVolkov1 : 0
Round 9GolomaryovPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 9RadzevelyukSumarokova1 : 0
Round 9MakhinaSalnikova0 : 1
Round 9BuszkowskiFedotov0 : 1
Round 9MetreveliTaiblin0.5 : 0.5
Round 9KryuchokSirategyan1 : 0
Round 10KartashevTaiblin1 : 0
Round 10SalnikovaPostnikov1 : 0
Round 10SalnikovOborina1 : 0
Round 10GolomaryovKryuchok0 : 1
Round 10GlibinaProkopets0 : 1
Round 10ReibandtVolkov0 : 1
Round 10ShabanovSmirnov0 : 1
Round 10SumarokovaSirategyan0 : 1
Round 10BarykinKurdina1 : 0
Round 10BerezinBalabhai0 : 1
Round 10FilinovRadzevelyuk0 : 1
Round 10LashkoMikryukov1 : 0
Round 10BuszkowskiMakhina1 : 0
Round 10FedotovGlibin1 : 0
Round 10VostryakovPonezhin0.5 : 0.5
Round 10PoltaratskyMetreveli0 : 1
Round 11ProkopetsShabanov0 : 1
Round 11KartashevKurdina0.5 : 0.5
Round 11MetreveliBerezin0.5 : 0.5
Round 11FedotovSmirnov0 : 1
Round 11GlibinVostryakov0 : 1
Round 11KryuchokOborina1 : 0
Round 11MakhinaReibandt0 : 1
Round 11GolomaryovTaiblin1 : 0
Round 11MikryukovSumarokova0.5 : 0.5
Round 11SalnikovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 11PonezhinBuszkowski1 : 0
Round 11PostnikovGlibina0 : 1
Round 11PoltaratskySalnikova1 : 0
Round 11FilinovSirategyan0.5 : 0.5
Round 11LashkoVolkov0 : 1

Black: Ponezhin Gennady1     50 mins

White:

Buszkowski Ludwik0     42 mins
Round 11, i1, -, 5a=11, Yamaguchi rule, Info: -----

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2012-11-10 08:23:13