Games

Moscow Championship
December 2012 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TikhomirovGolosov0 : 1
Round 1TarannikovMakarov0 : 1
Round 1MagdeevZhukova1 : 0
Round 1KartashevSirategyan1 : 0
Round 1NikonovGolomaryov1 : 0
Round 2TarannikovGolosov1 : 0
Round 2MakarovSirategyan0.5 : 0.5
Round 2TikhomirovMagdeev0 : 1
Round 2ZhukovaGolomaryov0 : 1
Round 3TarannikovMagdeev1 : 0
Round 3NikonovZhukova1 : 0
Round 3GolosovSirategyan0 : 1
Round 4MagdeevSirategyan0 : 1
Round 4MakarovKartashev1 : 0
Round 4TarannikovGolomaryov1 : 0
Round 4NikonovaGolosov0 : 1
Round 5KartashevGolosov0 : 1
Round 5TarannikovNikonov1 : 0
Round 5NikonovaMagdeev0 : 1
Round 6MakarovGolosov1 : 0
Round 6NikonovSirategyan1 : 0
Round 6TarannikovZhukova1 : 0
Round 7MakarovMagdeev1 : 0
Round 7ZhukovaSirategyan0 : 1
Round 8NikonovKartashev1 : 0
Round 8GolosovMagdeev0.5 : 0.5
Round 8GolomaryovMakarov0 : 1
Round 9SirategyanTarannikov0.5 : 0.5
Round 9GolomaryovGolosov0 : 1
Round 9NikonovMakarov0.5 : 0.5
Round 10GolomaryovMagdeev0 : 1
Round 10MakarovZhukova1 : 0
Round 10NikonovGolosov1 : 0
Round 11MagdeevNikonov0 : 1
Round 11GolosovZhukova1 : 0

Black: Golomaryov Anthony0     111 mins

White:

Magdeev Igor1     101 mins
Round 10, i7, R, 5a=8,12,31,j7, Yamaguchi rule

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2012-12-23 14:17:57