Games

The 21th Russian Championship, High League
February 2013 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BalabhaiMakarov1 : 0
Round 1MikhailovVolkov0.5 : 0.5
Round 1NikonovRadzevelyuk1 : 0
Round 1SerdyukovKartashev1 : 0
Round 1MetreveliEpifanov1 : 0
Round 1KarasyovSirategyan1 : 0
Round 1FilinovSalnikov0.5 : 0.5
Round 2EpifanovSerdyukov1 : 0
Round 2FilinovKryuchok1 : 0
Round 2SalnikovSirategyan1 : 0
Round 2RadzevelyukMakarov0 : 1
Round 2BalabhaiKartashev1 : 0
Round 2MetreveliKarasyov0 : 1
Round 2NikonovMikhailov1 : 0
Round 2BarykinVolkov0.5 : 0.5
Round 3SerdyukovKarasyov0 : 1
Round 3BalabhaiEpifanov0 : 1
Round 3RadzevelyukKartashev0.5 : 0.5
Round 3FilinovBarykin1 : 0
Round 3NikonovVolkov1 : 0
Round 3MetreveliSalnikov0 : 1
Round 3KryuchokSirategyan0.5 : 0.5
Round 3MakarovMikhailov0 : 1
Round 4KryuchokMetreveli0.5 : 0.5
Round 4EpifanovRadzevelyuk1 : 0
Round 4BarykinSirategyan1 : 0
Round 4NikonovMakarov1 : 0
Round 4MikhailovKartashev1 : 0
Round 4FilinovVolkov0.5 : 0.5
Round 4KarasyovBalabhai0 : 1
Round 4SalnikovSerdyukov1 : 0
Round 5EpifanovMikhailov0.5 : 0.5
Round 5SalnikovBalabhai0.5 : 0.5
Round 5MakarovVolkov1 : 0
Round 5KarasyovRadzevelyuk1 : 0
Round 5SerdyukovKryuchok1 : 0
Round 5KartashevNikonov0 : 1
Round 5MetreveliBarykin0 : 1
Round 5FilinovSirategyan1 : 0
Round 6MikhailovKarasyov1 : 0
Round 6VolkovSirategyan0 : 1
Round 6MakarovKartashev1 : 0
Round 6FilinovMetreveli1 : 0
Round 6BalabhaiKryuchok1 : 0
Round 6RadzevelyukSalnikov0 : 1
Round 6SerdyukovBarykin0 : 1
Round 6EpifanovNikonov0.5 : 0.5
Round 7SirategyanMetreveli0.5 : 0.5
Round 7RadzevelyukKryuchok0 : 1
Round 7MakarovEpifanov0 : 1
Round 7VolkovKartashev0 : 1
Round 7NikonovKarasyov0 : 1
Round 7MikhailovSalnikov0.5 : 0.5
Round 7SerdyukovFilinov0 : 1
Round 7BalabhaiBarykin1 : 0
Round 8FilinovBalabhai1 : 0
Round 8RadzevelyukBarykin0 : 1
Round 8KryuchokMikhailov0 : 1
Round 8SerdyukovSirategyan1 : 0
Round 8SalnikovNikonov0 : 1
Round 8MakarovKarasyov0 : 1
Round 8KartashevEpifanov0.5 : 0.5
Round 8VolkovMetreveli0.5 : 0.5
Round 9MetreveliSerdyukov0 : 1
Round 9MikhailovBarykin0.5 : 0.5
Round 9VolkovEpifanov0 : 1
Round 9MakarovSalnikov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 9KartashevKarasyov1 : 0
Round 9KryuchokNikonov0 : 1
Round 9RadzevelyukFilinov0 : 1
Round 10KarasyovEpifanov0.5 : 0.5
Round 10VolkovSerdyukov0 : 1
Round 10SalnikovKartashev1 : 0
Round 10RadzevelyukSirategyan0.5 : 0.5
Round 10MetreveliBalabhai0 : 1
Round 10MakarovKryuchok0 : 1
Round 10FilinovMikhailov0 : 1
Round 10BarykinNikonov1 : 0
Round 11SalnikovEpifanov0.5 : 0.5
Round 11RadzevelyukMetreveli1 : 0
Round 11KarasyovVolkov1 : 0
Round 11SerdyukovBalabhai1 : 0
Round 11KryuchokKartashev1 : 0
Round 11FilinovNikonov1 : 0
Round 11MikhailovSirategyan1 : 0
Round 11BarykinMakarov0 : 1
Round 12KarasyovSalnikov0.5 : 0.5
Round 12SerdyukovRadzevelyuk1 : 0
Round 12FilinovMakarov0 : 1
Round 12BalabhaiVolkov1 : 0
Round 12KryuchokEpifanov0 : 1
Round 12NikonovSirategyan0 : 1
Round 12MikhailovMetreveli1 : 0
Round 12BarykinKartashev0 : 1
Round 13FilinovKartashev0 : 1
Round 13BalabhaiRadzevelyuk1 : 0
Round 13VolkovSalnikov0 : 1
Round 13EpifanovBarykin0.5 : 0.5
Round 13MakarovSirategyan1 : 0
Round 13KryuchokKarasyov0.5 : 0.5
Round 13SerdyukovMikhailov0.5 : 0.5
Round 13MetreveliNikonov0 : 1
Round 14VolkovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 14KartashevSirategyan1 : 0
Round 14MetreveliMakarov0 : 1
Round 14KryuchokSalnikov1 : 0
Round 14BalabhaiMikhailov0.5 : 0.5
Round 14FilinovEpifanov0 : 1
Round 14BarykinKarasyov0.5 : 0.5
Round 14SerdyukovNikonov0.5 : 0.5
Round 15KryuchokVolkov1 : 0
Round 15MetreveliKartashev1 : 0
Round 15EpifanovSirategyan1 : 0
Round 15MakarovSerdyukov1 : 0
Round 15MikhailovRadzevelyuk1 : 0
Round 15FilinovKarasyov0.5 : 0.5
Round 15BalabhaiNikonov1 : 0

Black: Balabhai Viktor0.5     46 mins

White:

Mikhailov Alexander0.5     14 mins
Round 14, i5, R, 5a=6, h6, i6, Soosyrv-5 rule, Info: ---+-

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2013-02-23 14:37:19