Games

Moscow Championship
December 2013 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MakarovTarannikov0.5 : 0.5
Round 1GolosovSirategyan0 : 1
Round 1GolomaryovSinitsyn1 : 0
Round 1FedorkinNikonov0 : 1
Round 2TarannikovGolosov1 : 0
Round 2MagdeevMakarov0.5 : 0.5
Round 2GolomaryovSirategyan0 : 1
Round 2FedorkinSinitsyn1 : 0
Round 3GolosovMagdeev0 : 1
Round 3SirategyanFedorkin1 : 0
Round 3SinitsynNikonov0 : 1
Round 4TarannikovFedorkin0 : 1
Round 4MakarovGolosov1 : 0
Round 4NikonovSirategyan1 : 0
Round 4GolomaryovMagdeev1 : 0
Round 5SinitsynSirategyan0 : 1
Round 5TarannikovNikonov0 : 1
Round 5GolomaryovMakarov0 : 1
Round 5MagdeevFedorkin0 : 1
Round 6GolosovGolomaryov0 : 1
Round 6MagdeevNikonov0 : 1
Round 6SinitsynTarannikov0 : 1
Round 6MakarovFedorkin0 : 1
Round 7SinitsynMagdeev0 : 1
Round 7MakarovNikonov0 : 1
Round 7TarannikovSirategyan1 : 0
Round 7FedorkinGolosov1 : 0
Round 8MagdeevSirategyan0 : 1
Round 8GolomaryovFedorkin0 : 1
Round 8NikonovGolosov0 : 1
Round 8SinitsynMakarov0 : 1
Round 9GolosovSinitsyn0 : 1
Round 9GolomaryovNikonov0 : 1
Round 9MakarovSirategyan1 : 0
Round 9TarannikovMagdeev1 : 0

Black: Golomaryov Anthony1     73 mins

White:

Sinitsyn Vladimir0     13 mins
Round 1, d3, , Taraguchi-7 rule, Info: +-+++

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2013-10-14 12:48:11