Games

The 22th Russian Championship, High League
February 2014 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ArtemyevFedorkin0.5 : 0.5
Round 1BalabhaiEpifanov1 : 0
Round 1KryuchokSirategyan1 : 0
Round 1NikonovFedotov1 : 0
Round 1MikhailovFilinov1 : 0
Round 1SmirnovRadzevelyuk1 : 0
Round 1MakarovSalnikov0.5 : 0.5
Round 1KarasyovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 2ArtemyevEpifanov0.5 : 0.5
Round 2KryuchokBalabhai1 : 0
Round 2NikonovSirategyan1 : 0
Round 2FedotovMikhailov1 : 0
Round 2RadzevelyukFilinov0 : 1
Round 2GolomaryovSmirnov1 : 0
Round 2SalnikovKarasyov0 : 1
Round 2FedorkinMakarov1 : 0
Round 3KryuchokArtemyev0.5 : 0.5
Round 3BalabhaiNikonov0 : 1
Round 3MikhailovSirategyan1 : 0
Round 3RadzevelyukFedotov0.5 : 0.5
Round 3GolomaryovFilinov0.5 : 0.5
Round 3SmirnovSalnikov0.5 : 0.5
Round 3KarasyovMakarov0 : 1
Round 3EpifanovFedorkin0.5 : 0.5
Round 4ArtemyevNikonov1 : 0
Round 4KryuchokEpifanov0 : 1
Round 4MikhailovBalabhai1 : 0
Round 4RadzevelyukSirategyan1 : 0
Round 4GolomaryovFedotov0.5 : 0.5
Round 4FilinovSalnikov0 : 1
Round 4SmirnovMakarov0 : 1
Round 4FedorkinKarasyov1 : 0
Round 5ArtemyevMikhailov0.5 : 0.5
Round 5NikonovEpifanov0 : 1
Round 5KryuchokFedorkin0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiRadzevelyuk1 : 0
Round 5GolomaryovSirategyan1 : 0
Round 5SalnikovFedotov1 : 0
Round 5FilinovMakarov0.5 : 0.5
Round 5SmirnovKarasyov1 : 0
Round 6EpifanovMikhailov0.5 : 0.5
Round 6RadzevelyukArtemyev1 : 0
Round 6KryuchokNikonov1 : 0
Round 6GolomaryovBalabhai0 : 1
Round 6SalnikovSirategyan0.5 : 0.5
Round 6FedotovMakarov1 : 0
Round 6FilinovKarasyov1 : 0
Round 6FedorkinSmirnov0.5 : 0.5
Round 7GolomaryovArtemyev0 : 1
Round 7RadzevelyukEpifanov0 : 1
Round 7KryuchokMikhailov0 : 1
Round 7SalnikovBalabhai0.5 : 0.5
Round 7MakarovSirategyan1 : 0
Round 7KarasyovFedotov1 : 0
Round 7SmirnovFilinov0 : 1
Round 7NikonovFedorkin1 : 0
Round 8SalnikovArtemyev0 : 1
Round 8EpifanovGolomaryov1 : 0
Round 8KryuchokRadzevelyuk1 : 0
Round 8NikonovMikhailov1 : 0
Round 8FedorkinFilinov1 : 0
Round 8BalabhaiMakarov0 : 1
Round 8KarasyovSirategyan1 : 0
Round 8SmirnovFedotov0 : 1
Round 9MakarovArtemyev0.5 : 0.5
Round 9SalnikovEpifanov0.5 : 0.5
Round 9KryuchokGolomaryov1 : 0
Round 9NikonovRadzevelyuk1 : 0
Round 9FedorkinMikhailov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 9SmirnovSirategyan0 : 1
Round 9FilinovFedotov1 : 0
Round 10ArtemyevKarasyov0.5 : 0.5
Round 10MakarovEpifanov0 : 1
Round 10KryuchokSalnikov0 : 1
Round 10NikonovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 10RadzevelyukMikhailov0 : 1
Round 10BalabhaiSmirnov1 : 0
Round 10FilinovSirategyan0 : 1
Round 10FedorkinFedotov0 : 1
Round 11SmirnovArtemyev0.5 : 0.5
Round 11KarasyovEpifanov1 : 0
Round 11KryuchokMakarov1 : 0
Round 11SalnikovNikonov0.5 : 0.5
Round 11MikhailovGolomaryov1 : 0
Round 11RadzevelyukFedorkin0 : 1
Round 11BalabhaiFilinov1 : 0
Round 11FedotovSirategyan0 : 1
Round 12FedorkinSirategyan0.5 : 0.5
Round 12FedotovBalabhai0.5 : 0.5
Round 12GolomaryovRadzevelyuk0 : 1
Round 12MikhailovSalnikov0.5 : 0.5
Round 12NikonovMakarov1 : 0
Round 12KryuchokKarasyov1 : 0
Round 12SmirnovEpifanov0.5 : 0.5
Round 12ArtemyevFilinov1 : 0
Round 13GolomaryovFedorkin0 : 1
Round 13BalabhaiSirategyan0 : 1
Round 13RadzevelyukSalnikov0.5 : 0.5
Round 13NikonovKarasyov0 : 1
Round 13SmirnovKryuchok1 : 0
Round 13FilinovEpifanov0 : 1
Round 13ArtemyevFedotov0.5 : 0.5
Round 13MakarovMikhailov0.5 : 0.5
Round 14ArtemyevSirategyan0.5 : 0.5
Round 14FedotovEpifanov0 : 1
Round 14KryuchokFilinov0 : 1
Round 14SmirnovNikonov0 : 1
Round 14KarasyovMikhailov1 : 0
Round 14RadzevelyukMakarov0 : 1
Round 14FedorkinBalabhai0.5 : 0.5
Round 14SalnikovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 15BalabhaiArtemyev0.5 : 0.5
Round 15SirategyanEpifanov0.5 : 0.5
Round 15FedorkinSalnikov1 : 0
Round 15RadzevelyukKarasyov0 : 1
Round 15MikhailovSmirnov0.5 : 0.5
Round 15NikonovFilinov1 : 0
Round 15KryuchokFedotov1 : 0
Round 15GolomaryovMakarov0 : 1

Black: Fedorkin Oleg0.5     110 mins

White:

Mikhailov Alexander0.5     89 mins
Round 9, d1, R, 5a=6,7,9, Yamasyrv-5 rule, Info: Soosyrv-5

Published by Irina Metreveli.
Created: 2014-02-12 20:36:37