Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2014 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1PorokhinaKryuchok0 : 1
Round 1FedotovKuzmina1 : 0
Round 1TsehanovichLashko1 : 0
Round 1OborinaStulova1 : 0
Round 1SumarokovaShangina1 : 0
Round 1VostryakovNaumov1 : 0
Round 1ShiryaevskayaKulin1 : 0
Round 1YusupmurzinaDyachkov0 : 1
Round 1VohtominaShabanov1 : 0
Round 1YusupmurzinKorolyova1 : 0
Round 1StoyanovaPastuhov1 : 0
Round 1SemenovMetreveli1 : 0
Round 1PonezhinPiruakov1 : 0
Round 1ViatkinaShabanov0 : 1
Round 1NovozhilovaProkopyev1 : 0
Round 1ProkopetsMusaev1 : 0
Round 1ZhernovaiaPopova1 : 0
Round 1SmirnovStoyanov0 : 1
Round 1EvdokimovaShubin1 : 0
Round 1MatushkinaPopova1 : 0
Round 1UstinovaStulova0 : 1
Round 1KuznetsovSokolov1 : 0
Round 2PonezhinStoyanov0 : 1
Round 2KryuchokYusupmurzina1 : 0
Round 2SumarokovaStulova1 : 0
Round 2OborinaShabanov1 : 0
Round 2DyachkovZhernovaia1 : 0
Round 2VostryakovNovikova1 : 0
Round 2SemenovEvdokimova1 : 0
Round 2PopovaStoyanova1 : 0
Round 2MatushkinaLashko0 : 1
Round 2KuznetsovProkopets0 : 1
Round 2ShiryaevskayaNovozhilova1 : 0
Round 2VohtominaFedotov0.5 : 0.5
Round 2MusaevSokolov1 : 0
Round 2ShubinMetreveli0 : 1
Round 2StulovaViatkina0 : 1
Round 2KorolyovaPorokhina0 : 1
Round 2YusupmurzinaPastuhov0 : 1
Round 2KuzminaShabanov1 : 0
Round 2MikerinNaumov0 : 1
Round 2UstinovaShangina0 : 1
Round 2ProkopyevKulin0 : 1
Round 2SmirnovPiruakov0 : 1
Round 2TsehanovichPopova1 : 0
Round 3YusupmurzinKuzmina1 : 0
Round 3ProkopyevShabanov1 : 0
Round 3SmirnovPopova0 : 1
Round 3PastuhovZhernovaia1 : 0
Round 3NovozhilovaKulin0 : 1
Round 3MikerinKorolyova0 : 1
Round 3MetreveliNovikova1 : 0
Round 3YusupmurzinaShubin1 : 0
Round 3EvdokimovaPiruakov1 : 0
Round 3TsehanovichMatushkina0 : 1
Round 3StulovaNaumov1 : 0
Round 3ShanginaShabanov0 : 1
Round 3PorokhinaMusaev1 : 0
Round 3ViatkinaKuznetsov0 : 1
Round 3StulovaPopova0 : 1
Round 3PonezhinVohtomina0 : 1
Round 3FedotovStoyanova1 : 0
Round 3VostryakovStoyanov1 : 0
Round 3LashkoShiryaevskaya1 : 0
Round 3SumarokovaProkopets1 : 0
Round 3SokolovUstinova1 : 0
Round 3SemenovKryuchok0 : 1
Round 3OborinaDyachkov1 : 0
Round 4ProkopetsStoyanov1 : 0
Round 4DyachkovKuznetsov1 : 0
Round 4ShiryaevskayaEvdokimova1 : 0
Round 4ShubinStulova0 : 1
Round 4KorolyovaPonezhin0 : 1
Round 4SokolovShangina0 : 1
Round 4OborinaKryuchok0 : 1
Round 4ShabanovPorokhina1 : 0
Round 4VostryakovLashko0 : 1
Round 4PopovaYusupmurzin0 : 1
Round 4StoyanovaMusaev0 : 1
Round 4NovikovaYusupmurzina1 : 0
Round 4KuzminaMetreveli0 : 1
Round 4StulovaKulin1 : 0
Round 4MatushkinaPastuhov1 : 0
Round 4SmirnovUstinova0 : 1
Round 4PopovaNovozhilova0 : 1
Round 4TsehanovichShabanov1 : 0
Round 4NaumovViatkina1 : 0
Round 4VohtominaSemenov1 : 0
Round 4SumarokovaFedotov1 : 0
Round 4ProkopyevMikerin1 : 0
Round 4PiruakovVasilieva1 : 0
Round 5TsehanovichSemenov0 : 1
Round 5ShabanovSokolov1 : 0
Round 5MetreveliDyachkov0 : 1
Round 5SumarokovaKryuchok0 : 1
Round 5ShiryaevskayaShabanov1 : 0
Round 5NovikovaFedotov0 : 1
Round 5StoyanovShangina1 : 0
Round 5NovozhilovaNaumov1 : 0
Round 5KuznetsovKulin1 : 0
Round 5OborinaYusupmurzin1 : 0
Round 5PastuhovMusaev1 : 0
Round 5StulovaUstinova1 : 0
Round 5ViatkinaStoyanova0 : 1
Round 5PiruakovPopova0 : 1
Round 5ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round 5PonezhinKuzmina1 : 0
Round 5ShubinSmirnov1 : 0
Round 5VohtominaLashko0 : 1
Round 5MatushkinaVostryakov0 : 1
Round 5PorokhinaEvdokimova0 : 1
Round 5ProkopyevStulova0 : 1
Round 5ProkopetsStulova0 : 1
Round 5VasilievaKorolyova0 : 1
Round 6KorolyovaPiruakov1 : 0
Round 6StoyanovaPorokhina1 : 0
Round 6MusaevShangina1 : 0
Round 6SemenovNaumov1 : 0
Round 6SokolovViatkina1 : 0
Round 6NovikovaShabanov1 : 0
Round 6PopovaPonezhin1 : 0
Round 6StoyanovEvdokimova0 : 1
Round 6ShabanovKuznetsov1 : 0
Round 6KuzminaShubin1 : 0
Round 6OborinaShiryaevskaya1 : 0
Round 6YusupmurzinaTsehanovich1 : 0
Round 6MetreveliFedotov0 : 1
Round 6PastuhovProkopets0 : 1
Round 6VohtominaYusupmurzin1 : 0
Round 6SumarokovaDyachkov1 : 0
Round 6VostryakovStulova1 : 0
Round 6MatushkinaNovozhilova1 : 0
Round 6KryuchokLashko1 : 0
Round 6SmirnovMikerin0 : 1
Round 6KulinPopova0 : 1
Round 6UstinovaVasilieva1 : 0
Round 6ProkopyevStulova0 : 1
Round 7SumarokovaLashko0 : 1
Round 7KryuchokVostryakov1 : 0
Round 7ShubinProkopyev0 : 1
Round 7MatushkinaSemenov0 : 1
Round 7YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round 7PorokhinaKulin1 : 0
Round 7NaumovSokolov1 : 0
Round 7StoyanovaKuznetsov1 : 0
Round 7TsehanovichUstinova1 : 0
Round 7NovozhilovaMetreveli0 : 1
Round 7PiruakovKuzmina0 : 1
Round 7StulovaKorolyova0 : 1
Round 7PastuhovYusupmurzin0 : 1
Round 7SmirnovViatkina0 : 1
Round 7ProkopetsDyachkov0 : 1
Round 7NovikovaMusaev1 : 0
Round 7PopovaPopova0 : 1
Round 7ShanginaShabanov1 : 0
Round 7PonezhinShabanov1 : 0
Round 7OborinaFedotov0.5 : 0.5
Round 7StulovaEvdokimova1 : 0
Round 7MikerinVasilieva1 : 0
Round 8MikerinShubin1 : 0
Round 8ProkopyevSmirnov1 : 0
Round 8SokolovPiruakov0 : 1
Round 8MusaevNaumov0 : 1
Round 8KulinViatkina1 : 0
Round 8YusupmurzinaPorokhina0 : 1
Round 8ShabanovUstinova1 : 0
Round 8StulovaNovozhilova1 : 0
Round 8PastuhovTsehanovich0 : 1
Round 8StulovaSemenov0 : 1
Round 8ShanginaKuznetsov1 : 0
Round 8PopovaYusupmurzin0 : 1
Round 8StoyanovaEvdokimova0 : 1
Round 8KorolyovaNovikova0.5 : 0.5
Round 8StoyanovMetreveli0 : 1
Round 8ProkopetsShiryaevskaya0 : 1
Round 8OborinaLashko0.5 : 0.5
Round 8ShabanovPopova1 : 0
Round 8VostryakovDyachkov1 : 0
Round 8PonezhinSumarokova1 : 0
Round 8MatushkinaVohtomina0 : 1
Round 8KryuchokFedotov1 : 0
Round 8KuzminaVasilieva1 : 0
Round 9OborinaPonezhin1 : 0
Round 9MetreveliYusupmurzin0 : 1
Round 9DyachkovStulova0 : 1
Round 9ShiryaevskayaKryuchok0 : 1
Round 9ProkopyevSokolov0 : 1
Round 9MikerinUstinova0 : 1
Round 9EvdokimovaSumarokova0 : 1
Round 9VasilievaSmirnov0 : 1
Round 9PopovaShangina0 : 1
Round 9KuznetsovMusaev1 : 0
Round 9NaumovStoyanova1 : 0
Round 9StoyanovKorolyova1 : 0
Round 9PopovaYusupmurzina0 : 1
Round 9VostryakovVohtomina1 : 0
Round 9NovikovaTsehanovich0 : 1
Round 9ProkopetsNovozhilova1 : 0
Round 9ShubinViatkina0 : 1
Round 9PastuhovShabanov1 : 0
Round 9FedotovShabanov1 : 0
Round 9MatushkinaStulova1 : 0
Round 9PorokhinaKuzmina0 : 1
Round 9PiruakovKulin0.5 : 0.5
Round 9SemenovLashko0.5 : 0.5
Round 10YusupmurzinSemenov1 : 0
Round 10KulinShabanov1 : 0
Round 10PopovaYusupmurzina1 : 0
Round 10StulovaVohtomina0 : 1
Round 10KryuchokPonezhin1 : 0
Round 10MatushkinaNovikova1 : 0
Round 10DyachkovStoyanov0 : 1
Round 10FedotovLashko1 : 0
Round 10ShanginaEvdokimova0 : 1
Round 10ProkopyevPiruakov1 : 0
Round 10ShabanovMetreveli1 : 0
Round 10StulovaPorokhina0 : 1
Round 10NaumovKorolyova1 : 0
Round 10PopovaMusaev1 : 0
Round 10NovozhilovaUstinova1 : 0
Round 10PastuhovKuznetsov0 : 1
Round 10TsehanovichStoyanova1 : 0
Round 10SmirnovSokolov1 : 0
Round 10ProkopetsKuzmina1 : 0
Round 10ShubinVasilieva0 : 1
Round 10SumarokovaShiryaevskaya1 : 0
Round 10MikerinViatkina0 : 1

Black: Stulova Darya0     76 mins

White:

Semenov Oleg1     62 mins
Round 8, i6, -, 5a=6,8,9, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2014-07-13 18:27:58