Games

The 23th Russian Championship, First League
November 2014 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SirategyanStoyanov1 : 0
Round 1VolkovDanilin1 : 0
Round 1OborinaGlibina0.5 : 0.5
Round 1MetreveliLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round 1FilinovGlibin1 : 0
Round 1YusupmurzinSuhanov1 : 0
Round 1SalnikovaBarykin0.5 : 0.5
Round 1PostnikovSmirnov0.5 : 0.5
Round 1NikonovaMakarov0 : 1
Round 1RumyantsevaDyachkov1 : 0
Round 1RadzevelyukLapin1 : 0
Round 1GolomaryovFedoseyev1 : 0
Round 1KryuchokNogovitsin1 : 0
Round 1SemenovFedotov0 : 1
Round 1BalabhaiMyasoyedov0 : 1
Round 1PonezhinSalnikov1 : 0
Round 1KnyazevaKatsev0 : 1
Round 1KurdinaProkopets1 : 0
Round 1LisyutinNikolaev1 : 0
Round 2RumyantsevaBarykin0 : 1
Round 2RadzevelyukFilinov0.5 : 0.5
Round 2ProkopetsKnyazeva1 : 0
Round 2KatsevKurdina1 : 0
Round 2OborinaPostnikov1 : 0
Round 2SalnikovGlibina1 : 0
Round 2MakarovVolkov1 : 0
Round 2DyachkovFedoseyev1 : 0
Round 2BalabhaiStoyanov1 : 0
Round 2SemenovNikolaev0 : 1
Round 2NogovitsinSuhanov1 : 0
Round 2YusupmurzinKryuchok0 : 1
Round 2MetreveliSmirnov0 : 1
Round 2LapinGlibin0 : 1
Round 2Lavrik-KarmazinSalnikova0 : 1
Round 2DanilinNikonova0 : 1
Round 2LisyutinFedotov0 : 1
Round 2MyasoyedovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 2PonezhinSirategyan0 : 1
Round 3GlibinaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 3PonezhinVolkov0 : 1
Round 3FilinovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 3OborinaSirategyan1 : 0
Round 3MakarovFedotov0 : 1
Round 3BarykinMyasoyedov1 : 0
Round 3SalnikovaSmirnov1 : 0
Round 3KatsevKryuchok1 : 0
Round 3RadzevelyukBalabhai0 : 1
Round 3MetreveliProkopets1 : 0
Round 3NikolaevYusupmurzin1 : 0
Round 3SalnikovNikonova1 : 0
Round 3FedoseyevSuhanov1 : 0
Round 3StoyanovLapin0.5 : 0.5
Round 3RumyantsevaLisyutin0 : 1
Round 3KnyazevaDanilin0 : 1
Round 3KurdinaNogovitsin1 : 0
Round 3GlibinDyachkov1 : 0
Round 3PostnikovSemenov0 : 1
Round 4RadzevelyukMetreveli0 : 1
Round 4SuhanovKnyazeva1 : 0
Round 4KurdinaNikolaev1 : 0
Round 4StoyanovGlibina0 : 1
Round 4ProkopetsYusupmurzin0 : 1
Round 4SalnikovVolkov0.5 : 0.5
Round 4LapinPostnikov0 : 1
Round 4NikonovaFedoseyev0 : 1
Round 4GolomaryovBalabhai0 : 1
Round 4MakarovSirategyan0 : 1
Round 4KatsevFedotov0.5 : 0.5
Round 4SmirnovGlibin1 : 0
Round 4OborinaSalnikova1 : 0
Round 4NogovitsinRumyantseva0 : 1
Round 4SemenovDyachkov1 : 0
Round 4FilinovLisyutin0 : 1
Round 4KryuchokBarykin1 : 0
Round 4MyasoyedovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 4PonezhinDanilin0 : 1
Round 5SalnikovMetreveli0.5 : 0.5
Round 5KryuchokKurdina0 : 1
Round 5LapinSuhanov0 : 1
Round 5GolomaryovSemenov1 : 0
Round 5DyachkovGlibina1 : 0
Round 5KatsevSirategyan1 : 0
Round 5FedotovOborina1 : 0
Round 5RadzevelyukRumyantseva0 : 1
Round 5PostnikovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 5PonezhinNogovitsin0 : 1
Round 5FilinovFedoseyev1 : 0
Round 5SmirnovMyasoyedov1 : 0
Round 5GlibinNikolaev0 : 1
Round 5KnyazevaStoyanov0 : 1
Round 5VolkovBarykin0 : 1
Round 5NikonovaProkopets1 : 0
Round 5MakarovSalnikova1 : 0
Round 5LisyutinBalabhai0 : 1
Round 5YusupmurzinDanilin0 : 1
Round 6DyachkovSuhanov0 : 1
Round 6GlibinaRadzevelyuk0 : 1
Round 6ProkopetsPonezhin1 : 0
Round 6KatsevBalabhai0 : 1
Round 6RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 6PostnikovStoyanov1 : 0
Round 6FedoseyevYusupmurzin1 : 0
Round 6KnyazevaLapin0.5 : 0.5
Round 6SmirnovFilinov0.5 : 0.5
Round 6FedotovKurdina1 : 0
Round 6Lavrik-KarmazinVolkov0 : 1
Round 6NogovitsinGlibin0 : 1
Round 6OborinaBarykin0.5 : 0.5
Round 6KryuchokGolomaryov0 : 1
Round 6DanilinMetreveli0.5 : 0.5
Round 6MakarovLisyutin1 : 0
Round 6SalnikovaMyasoyedov0.5 : 0.5
Round 6SemenovNikonova1 : 0
Round 6NikolaevSirategyan0 : 1
Round 7GlibinaLapin1 : 0
Round 7SuhanovSalnikova0 : 1
Round 7KryuchokVolkov1 : 0
Round 7DanilinFilinov0 : 1
Round 7SmirnovBarykin0 : 1
Round 7LisyutinFedoseyev1 : 0
Round 7MetreveliGolomaryov0.5 : 0.5
Round 7Lavrik-KarmazinGlibin0 : 1
Round 7FedotovBalabhai1 : 0
Round 7MakarovOborina1 : 0
Round 7SalnikovKatsev1 : 0
Round 7NikonovaDyachkov1 : 0
Round 7KurdinaSirategyan1 : 0
Round 7ProkopetsStoyanov1 : 0
Round 7NikolaevMyasoyedov0 : 1
Round 7YusupmurzinNogovitsin1 : 0
Round 7RumyantsevaSemenov0 : 1
Round 7PonezhinKnyazeva1 : 0
Round 7PostnikovRadzevelyuk0 : 1
Round 8NogovitsinKnyazeva1 : 0
Round 8SemenovSirategyan0.5 : 0.5
Round 8DanilinSalnikova0 : 1
Round 8Lavrik-KarmazinYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 8FedotovBarykin0 : 1
Round 8FilinovKatsev1 : 0
Round 8MakarovBalabhai0 : 1
Round 8StoyanovPonezhin1 : 0
Round 8SalnikovKurdina1 : 0
Round 8SuhanovNikonova0 : 1
Round 8RadzevelyukVolkov1 : 0
Round 8KryuchokLisyutin1 : 0
Round 8FedoseyevRumyantseva0 : 1
Round 8OborinaGlibin1 : 0
Round 8MetreveliMyasoyedov1 : 0
Round 8NikolaevProkopets0 : 1
Round 8DyachkovLapin1 : 0
Round 8SmirnovGolomaryov1 : 0
Round 8PostnikovGlibina0 : 1
Round 9GlibinProkopets0.5 : 0.5
Round 9BarykinBalabhai0 : 1
Round 9GolomaryovSalnikova1 : 0
Round 9SemenovKatsev0 : 1
Round 9GlibinaDanilin0 : 1
Round 9MyasoyedovLisyutin1 : 0
Round 9SalnikovFedotov1 : 0
Round 9OborinaSmirnov1 : 0
Round 9DyachkovLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round 9RumyantsevaNikonova0 : 1
Round 9FedoseyevNogovitsin0 : 1
Round 9RadzevelyukSirategyan1 : 0
Round 9StoyanovSuhanov0 : 1
Round 9PostnikovNikolaev0 : 1
Round 9VolkovYusupmurzin1 : 0
Round 9PonezhinLapin1 : 0
Round 9MakarovFilinov0.5 : 0.5
Round 9MetreveliKryuchok0.5 : 0.5

Black: Lapin Ivan0     69 mins

White:

Postnikov Fedor1     64 mins
Round 4, i7, -, 5a=6,7,8,25, Yamaguchi rule, Info: -----

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2014-11-05 09:14:08