Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2015 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KurdinaMetreveli0 : 1
Round 1PonezhinViatkina1 : 0
Round 1LashkoKuzmina1 : 0
Round 1RomanovPiruakov1 : 0
Round 1YusupmurzinaMaurina1 : 0
Round 1VohtominaKuznetsov1 : 0
Round 1BykovaShabanov0 : 1
Round 1MolotovaMusaev1 : 0
Round 1LapinKarpov1 : 0
Round 1KulinaProkopyev0 : 1
Round 1NogovitsinTsehanovich1 : 0
Round 1MikryukovNaumov1 : 0
Round 1OborinaPorokhina1 : 0
Round 1YusupmurzinSokolov1 : 0
Round 1ShanginaStoyanov0 : 1
Round 1KryuchokEvdokimova1 : 0
Round 1KokachevProkopets0 : 1
Round 1TarabrinaMerkulov0 : 1
Round 1VostryakovStulova1 : 0
Round 1ShiryaevskayaKulin1 : 0
Round 1UstinovaMatushkina0 : 1
Round 1SemenovPopova1 : 0
Round 1DyachkovProkopyev1 : 0
Round 1StulovaSmirnov1 : 0
Round 1NovikovaFedotov1 : 0
Round 1StulovaGlebov1 : 0
Round 2ShiryaevskayaKryuchok0 : 1
Round 2RomanovSemenov0 : 1
Round 2ShabanovVostryakov0.5 : 0.5
Round 2LashkoDyachkov1 : 0
Round 2StulovaVohtomina0 : 1
Round 2EvdokimovaShangina0 : 1
Round 2YusupmurzinMikryukov0 : 1
Round 2KarpovProkopyev0 : 1
Round 2MolotovaNogovitsin1 : 0
Round 2NaumovBykova1 : 0
Round 2MatushkinaOborina0 : 1
Round 2KulinFedotov0 : 1
Round 2PonezhinNovikova1 : 0
Round 2StoyanovMetreveli1 : 0
Round 2StulovaMusaev1 : 0
Round 2SokolovPopova0 : 1
Round 2ProkopetsMerkulov0 : 1
Round 2TarabrinaKokachev1 : 0
Round 2TsehanovichSmirnov1 : 0
Round 2PiruakovLapin0 : 1
Round 2ProkopyevKuzmina0 : 1
Round 2PorokhinaUstinova1 : 0
Round 2KurdinaYusupmurzina1 : 0
Round 2KulinaViatkina0 : 1
Round 2KuznetsovGlebov1 : 0
Round 3VohtominaLashko0 : 1
Round 3KryuchokPonezhin1 : 0
Round 3MetreveliKarpov0 : 1
Round 3MolotovaVostryakov0.5 : 0.5
Round 3FedotovShabanov1 : 0
Round 3ViatkinaYusupmurzin0 : 1
Round 3MikryukovMatushkina1 : 0
Round 3PopovaShiryaevskaya0 : 1
Round 3KurdinaKuzmina1 : 0
Round 3ProkopyevSemenov0 : 1
Round 3NovikovaKuznetsov1 : 0
Round 3NogovitsinPorokhina0 : 1
Round 3YusupmurzinaStulova0 : 1
Round 3BykovaEvdokimova0 : 1
Round 3LapinProkopets0 : 1
Round 3OborinaNaumov1 : 0
Round 3MaurinaTarabrina0 : 1
Round 3RomanovTsehanovich0 : 1
Round 3ShanginaKulin0 : 1
Round 3KokachevPiruakov1 : 0
Round 3ProkopyevMusaev1 : 0
Round 3UstinovaKulina1 : 0
Round 3DyachkovStulova1 : 0
Round 3MerkulovStoyanov1 : 0
Round 3SmirnovSokolov0 : 1
Round 3KokachevPiruakov1 : 0
Round 4SemenovMerkulov0 : 1
Round 4NogovitsinStulova0 : 1
Round 4ShabanovNovikova1 : 0
Round 4PorokhinaViatkina1 : 0
Round 4VohtominaTarabrina1 : 0
Round 4KryuchokLashko1 : 0
Round 4ProkopyevMetreveli0 : 1
Round 4NaumovShangina1 : 0
Round 4StulovaKokachev1 : 0
Round 4KuznetsovStulova0 : 1
Round 4KulinKuzmina0 : 1
Round 4MaurinaBykova0 : 1
Round 4TsehanovichUstinova1 : 0
Round 4MatushkinaVostryakov0 : 1
Round 4GlebovPopova0 : 1
Round 4SokolovLapin0 : 1
Round 4DyachkovKurdina0 : 1
Round 4FedotovShiryaevskaya0 : 1
Round 4OborinaProkopets1 : 0
Round 4KulinaMusaev0 : 1
Round 4KarpovYusupmurzin1 : 0
Round 4VohtominaTarabrina1 : 0
Round 4KuznetsovStulova0 : 1
Round 4MolotovaMikryukov0.5 : 0.5
Round 4ProkopyevStoyanov0 : 1
Round 4RomanovPonezhin0.5 : 0.5
Round 4YusupmurzinaEvdokimova1 : 0
Round 4KuzminaKulin1 : 0
Round 5VohtominaKurdina0 : 1
Round 5YusupmurzinNaumov1 : 0
Round 5PopovaStulova0 : 1
Round 5ViatkinaSokolov1 : 0
Round 5RomanovShabanov1 : 0
Round 5LapinMatushkina1 : 0
Round 5MolotovaKarpov1 : 0
Round 5OborinaStoyanov1 : 0
Round 5ProkopyevStulova1 : 0
Round 5NovikovaTsehanovich1 : 0
Round 5NovikovaTsehanovich1 : 0
Round 5ProkopyevStulova1 : 0
Round 5OborinaStoyanov1 : 0
Round 5KarpovMolotova1 : 0
Round 5KokachevMaurina1 : 0
Round 5RomanovShabanov1 : 0
Round 5ShanginaPiruakov0 : 1
Round 5BykovaKulin0 : 1
Round 5SemenovShiryaevskaya1 : 0
Round 5DyachkovPorokhina1 : 0
Round 5KuznetsovKulina1 : 0
Round 5ViatkinaSokolov1 : 0
Round 5StulovaPopova1 : 0
Round 5YusupmurzinNaumov1 : 0
Round 5FedotovKuzmina1 : 0
Round 5TarabrinaYusupmurzina0 : 1
Round 5VohtominaKurdina0 : 1
Round 5ProkopyevGlebov1 : 0
Round 5NogovitsinPonezhin0 : 1
Round 5ProkopetsMetreveli0 : 1
Round 5LashkoMikryukov1 : 0
Round 5MusaevSmirnov1 : 0
Round 5KryuchokMerkulov0 : 1
Round 5VostryakovStulova0.5 : 0.5
Round 6GlebovEvdokimova0 : 1
Round 6MerkulovOborina1 : 0
Round 6VostryakovPonezhin0 : 1
Round 6KryuchokKurdina1 : 0
Round 6SmirnovKulina0 : 1
Round 6MaurinaShangina0 : 1
Round 6MatushkinaVohtomina0.5 : 0.5
Round 6SemenovLashko0 : 1
Round 6ProkopetsTsehanovich1 : 0
Round 6FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 6DyachkovMetreveli0 : 1
Round 6ShabanovYusupmurzina1 : 0
Round 6SokolovBykova1 : 0
Round 6TarabrinaViatkina0 : 1
Round 6KuzminaUstinova1 : 0
Round 6PorokhinaKokachev1 : 0
Round 6NaumovMusaev1 : 0
Round 6KulinNogovitsin0 : 1
Round 6StulovaKuznetsov0 : 1
Round 6ProkopyevShiryaevskaya0 : 1
Round 6LapinProkopyev1 : 0
Round 6PiruakovPopova0 : 1
Round 6StoyanovNovikova1 : 0
Round 6MolotovaStulova0 : 1
Round 6MikryukovKarpov1 : 0
Round 6StulovaRomanov0.5 : 0.5
Round 7VostryakovVohtomina0 : 1
Round 7KryuchokMikryukov1 : 0
Round 7NovikovaViatkina0 : 1
Round 7GlebovBykova1 : 0
Round 7LashkoMerkulov1 : 0
Round 7NogovitsinNaumov1 : 0
Round 7MolotovaLapin1 : 0
Round 7PorokhinaYusupmurzin0 : 1
Round 7StulovaMetreveli1 : 0
Round 7PonezhinFedotov0 : 1
Round 7OborinaShiryaevskaya1 : 0
Round 7ProkopyevYusupmurzina1 : 0
Round 7SemenovStulova1 : 0
Round 7ShabanovMatushkina1 : 0
Round 7ShanginaSokolov1 : 0
Round 7KurdinaStoyanov0 : 1
Round 7StulovaUstinova1 : 0
Round 7DyachkovPopova1 : 0
Round 7KuzminaKuznetsov1 : 0
Round 7MusaevKulin1 : 0
Round 7MaurinaKulina1 : 0
Round 7KokachevEvdokimova0 : 1
Round 8YusupmurzinStulova0 : 1
Round 8ProkopyevKurdina0 : 1
Round 8MolotovaShiryaevskaya1 : 0
Round 8BykovaKulina1 : 0
Round 8TsehanovichStulova0 : 1
Round 8MetreveliNogovitsin1 : 0
Round 8MatushkinaNovikova1 : 0
Round 8EvdokimovaVostryakov0 : 1
Round 8MaurinaSmirnov0 : 1
Round 8UstinovaGlebov1 : 0
Round 8KuznetsovKulin1 : 0
Round 8PorokhinaShangina0 : 1
Round 8SemenovStoyanov1 : 0
Round 8MikryukovShabanov1 : 0
Round 8SokolovKokachev1 : 0
Round 8NaumovProkopyev1 : 0
Round 8KarpovKuzmina1 : 0
Round 8PopovaMusaev1 : 0
Round 8YusupmurzinaLapin0 : 1
Round 8OborinaLashko1 : 0
Round 8PonezhinVohtomina0.5 : 0.5
Round 8RomanovStulova1 : 0
Round 8ViatkinaDyachkov0 : 1
Round 8KryuchokFedotov0 : 1

Black: Kuzmina Alexandra1     5 mins

White:

Kulin Maxim0     7 mins
Round 4, d1, -, 5a=6, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2015-01-08 18:29:04