Games

Poduga Championship, 1st League
January 2015 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1StulovaDyachkov0 : 1
Round 1StulovaYusupmurzin1 : 0
Round 1ProkopetsShiryaevskaya1 : 0
Round 1MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 1VohtominaShabanov0.5 : 0.5
Round 2YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 2StulovaVohtomina0 : 1
Round 2MatushkinaStulova0.5 : 0.5
Round 2DyachkovShiryaevskaya1 : 0
Round 2ShabanovProkopets0 : 1
Round 3ShabanovStulova0 : 1
Round 3ShiryaevskayaMatushkina1 : 0
Round 3StoyanovVohtomina0 : 1
Round 3StulovaYusupmurzin1 : 0
Round 3ProkopetsDyachkov1 : 0
Round 4ShabanovDyachkov0 : 1
Round 4StulovaVohtomina0 : 1
Round 4ProkopetsMatushkina1 : 0
Round 4StulovaStoyanov1 : 0
Round 4ShiryaevskayaYusupmurzin0 : 1
Round 5ShiryaevskayaVohtomina0 : 1
Round 5ProkopetsYusupmurzin1 : 0
Round 5StoyanovShabanov0.5 : 0.5
Round 5MatushkinaDyachkov1 : 0
Round 5StulovaStulova1 : 0
Round 6YusupmurzinDyachkov0 : 1
Round 6ShabanovMatushkina0 : 1
Round 6ProkopetsVohtomina1 : 0
Round 6StoyanovStulova1 : 0
Round 6StulovaShiryaevskaya0.5 : 0.5
Round 7StulovaProkopets0 : 1
Round 7ShiryaevskayaStoyanov0 : 1
Round 7ShabanovStulova1 : 0
Round 7DyachkovVohtomina0 : 1
Round 7MatushkinaYusupmurzin0 : 1
Round 8StulovaDyachkov0 : 1
Round 8MatushkinaVohtomina0 : 1
Round 8ShiryaevskayaStulova1 : 0
Round 8ShabanovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 8ProkopetsStoyanov1 : 0
Round 9DyachkovStoyanov1 : 0
Round 9YusupmurzinVohtomina0 : 1
Round 9ProkopetsStulova1 : 0
Round 9MatushkinaStulova1 : 0
Round 9ShiryaevskayaShabanov0.5 : 0.5

Black: Shabanov Ruslan0     38 mins

White:

Stulova Darya1     9 mins
Round 3, d8, -, 5a=6,8,12, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2015-02-08 13:11:22