Games

Nizhny Novgorod - Open
March 1999 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1DukhnoSinyov0 : 1
Round 1KozhinKocheshkova1 : 0
Round 1SkuridinShalnov1 : 0
Round 2ChizhkinaKareyev0 : 1
Round 2GorshenkovKozhin0 : 1
Round 2KarasyovSinyov1 : 0
Round 3GorshenkovDukhno1 : 0
Round 3IvanovKarasyov0 : 1
Round 3ShalnovSinyov0 : 1
Round 3SkuridinKozhin0 : 1
Round 4GorshenkovProvorov1 : 0
Round 4IvanovOlyunin0 : 1
Round 4KarasyovKozhin0 : 1
Round 4KareyevSinyov0 : 1
Round 4KareyevaSkuridin0 : 1
Round 5KarasyovKareyev0 : 1
Round 5KozhinOlyunin0.5 : 0.5
Round 5ShevelyovSinyov0 : 1
Round 6KarasyovShevelyov0 : 1
Round 6KozhinSinyov1 : 0
Round 6OlyuninSkuridin0 : 1
Round 7IvanovShevelyov0 : 1
Round 7KareyevSkuridin0 : 1
Round 7SinyovOlyunin1 : 0
Round 8KareyevOsepjants1 : 0
Round 8LoninChizhkina1 : 0
Round 8OlyuninGorshenkov0 : 1
Round 8SinyovSkuridin1 : 0
Round 9KareyevLonin0 : 1
Round 9KozhinIvanov1 : 0
Round 9SkuridinShevelyov1 : 0
Round 9SinyovGorshenkov1 : 0

Black: Sinyov Igor1     

White:

Gorshenkov Artur0     
Round 9, d3, -, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2015-07-13 09:44:15