Games

IV Russian Championship, First League
November 1995 Bryansk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SkuridinTarannikov1 : 0
Round 1GorshenkovBashirov1 : 0
Round 1OlyuninNyrkov1 : 0
Round 1PetrovskySalnikova0 : 1
Round 1AlexandrovFilinov0 : 1
Round 1SemyonovFilippov1 : 0
Round 1IlyinNikonov1 : 0
Round 1VolkovGruzin1 : 0
Round 1ZharinovKabanov0 : 1
Round 1KrasnonosovGolosov1 : 0
Round 1MetreveliPavinich0 : 1
Round 1KlimashinTaiblin1 : 0
Round 1LapshinMilevsky0.5 : 0.5
Round 1MoiseyevErmakov0 : 1
Round 1SesFedorkin0 : 1
Round 1MelnikovDegtyar0.5 : 0.5
Round 1LunkinSmirnov0 : 1
Round 1ZharinovKabanov0 : 1
Round 1KurkuchekovRadzevelyuk1 : 0
Round 1ReibandtMartynov0 : 1
Round 1SushkovMaltsev1 : 0
Round 1EluferyevMakarov0 : 1
Round 2SkuridinFedorkin1 : 0
Round 2GorshenkovKabanov0 : 1
Round 2OlyuninSotnikov1 : 0
Round 2PetrovskyEluferyev0 : 1
Round 2FilinovKlimashin1 : 0
Round 2IlyinSushkov1 : 0
Round 2MartynovChingin1 : 0
Round 2MilevskyKondratyeva1 : 0
Round 2MetreveliGruzin1 : 0
Round 2ErmakovTyaglo1 : 0
Round 2NikonovGolosov1 : 0
Round 2SalnikovaSemyonov0 : 1
Round 2ZharinovMishin0 : 1
Round 2TaiblinLunkin0 : 1
Round 2SmirnovKurkuchekov1 : 0
Round 2BashirovNyrkov1 : 0
Round 2LapshinMelnikov0 : 1
Round 2RadzevelyukReibandt0.5 : 0.5
Round 2FilippovMoiseyev0 : 1
Round 2MaltsevSes0.5 : 0.5
Round 2MakarovKrasnonosov0 : 1
Round 2VolkovPavinich0 : 1
Round 2TarannikovAlexandrov0.5 : 0.5
Round 2DegtyarMakeyev1 : 0
Round 3FilinovSkuridin0 : 1
Round 3GorshenkovLunkin0 : 1
Round 3KondratyevaPetrovsky0 : 1
Round 3NyrkovGruzin0 : 1
Round 3ZharinovTaiblin0 : 1
Round 3ChinginMaltsev0 : 1
Round 3TyagloSalnikova0 : 1
Round 3BashirovEluferyev0 : 1
Round 3ErmakovMartynov0 : 1
Round 3MilevskyDegtyar1 : 0
Round 3ReibandtLapshin0 : 1
Round 3FilippovKlimashin0 : 1
Round 3MetreveliMakarov0 : 1
Round 3VolkovNikonov0 : 1
Round 3MakeyevTarannikov0 : 1
Round 3SotnikovSes1 : 0
Round 3GolosovMoiseyev0 : 1
Round 3KurkuchekovFedorkin1 : 0
Round 3MelnikovSmirnov0 : 1
Round 3IlyinKabanov1 : 0
Round 3PavinichKrasnonosov0.5 : 0.5
Round 3AlexandrovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 3SolomatovSoosõrv0 : 1
Round 4SkuridinMartynov0 : 1
Round 4FedorkinGorshenkov1 : 0
Round 4AlexandrovPetrovsky0.5 : 0.5
Round 4FilinovMaltsev1 : 0
Round 4PavinichMilevsky0 : 1
Round 4TaiblinTyaglo1 : 0
Round 4VolkovFilippov1 : 0
Round 4ErmakovKurkuchekov1 : 0
Round 4SotnikovSemyonov1 : 0
Round 4TarannikovMelnikov1 : 0
Round 4MakeyevSushkov0 : 1
Round 4LapshinDegtyar0 : 1
Round 4MetreveliMoiseyev1 : 0
Round 4LunkinMishin1 : 0
Round 4NikonovEluferyev1 : 0
Round 4SmirnovIlyin0 : 1
Round 4MakarovKabanov1 : 0
Round 4GolosovZharinov0.5 : 0.5
Round 4RadzevelyukBashirov1 : 0
Round 4GruzinSoosõrv0 : 1
Round 4SalnikovaKlimashin0 : 1
Round 5GorshenkovGruzin1 : 0
Round 5MakarovOlyunin0 : 1
Round 5LapshinPetrovsky1 : 0
Round 5FilinovNikonov0 : 1
Round 5EluferyevKabanov0 : 1
Round 5MaltsevAlexandrov1 : 0
Round 5RadzevelyukSoosõrv0 : 1
Round 5IlyinMartynov1 : 0
Round 5KlimashinLunkin0.5 : 0.5
Round 5ChinginGolosov0 : 1
Round 5VolkovMetreveli0 : 1
Round 5FilippovTyaglo1 : 0
Round 5ReibandtNyrkov0 : 1
Round 5SolomatovKondratyeva0 : 1
Round 5MoiseyevBashirov1 : 0
Round 5DegtyarPavinich0 : 1
Round 5FedorkinMishin0.5 : 0.5
Round 5SotnikovKrasnonosov0 : 1
Round 5ErmakovSkuridin1 : 0
Round 5SushkovSalnikova0 : 1
Round 5TarannikovSemyonov1 : 0
Round 5KurkuchekovTaiblin0 : 1
Round 5MelnikovSes0.5 : 0.5
Round 6SkuridinSemyonov0.5 : 0.5
Round 6MaltsevGorshenkov1 : 0
Round 6OlyuninErmakov1 : 0
Round 6PetrovskyGolosov0 : 1
Round 6KabanovFilinov1 : 0
Round 6IlyinMilevsky1 : 0
Round 6LapshinMishin0 : 1
Round 6BashirovReibandt1 : 0
Round 6MakeyevSolomatov1 : 0
Round 6ZharinovKondratyeva1 : 0
Round 6MartynovNikonov0 : 1
Round 6FilippovMelnikov1 : 0
Round 6MoiseyevKurkuchekov1 : 0
Round 6VolkovRadzevelyuk1 : 0
Round 6MakarovSotnikov1 : 0
Round 6SalnikovaSoosõrv0 : 1
Round 6TaiblinMetreveli1 : 0
Round 6FedorkinDegtyar0.5 : 0.5
Round 6SushkovNyrkov1 : 0
Round 6AlexandrovTyaglo1 : 0
Round 6LunkinPavinich1 : 0
Round 6SmirnovKlimashin0 : 1
Round 7SkuridinMaltsev1 : 0
Round 7MakeyevGorshenkov0 : 1
Round 7IlyinOlyunin1 : 0
Round 7PetrovskyTyaglo1 : 0
Round 7FilinovFedorkin0 : 1
Round 7ZharinovNyrkov0 : 1
Round 7MakarovSoosõrv0 : 1
Round 7KabanovMartynov0 : 1
Round 7GruzinMelnikov0 : 1
Round 7LunkinKrasnonosov0 : 1
Round 7VolkovDegtyar0 : 1
Round 7LapshinEluferyev1 : 0
Round 7AlexandrovSes1 : 0
Round 7SmirnovMishin1 : 0
Round 7ErmakovTaiblin0 : 1
Round 7ChinginKondratyeva1 : 0
Round 7NikonovKlimashin0.5 : 0.5
Round 7SotnikovFilippov0 : 1
Round 7KurkuchekovBashirov0 : 1
Round 7SushkovPavinich1 : 0
Round 7TarannikovMilevsky0 : 1
Round 7MetreveliSalnikova0.5 : 0.5
Round 7RadzevelyukGolosov0 : 1
Round 8SkuridinLunkin0 : 1
Round 8GorshenkovChingin0.5 : 0.5
Round 8OlyuninSmirnov0.5 : 0.5
Round 8SesPetrovsky0.5 : 0.5
Round 8VolkovFilinov0 : 1
Round 8KrasnonosovIlyin1 : 0
Round 8GruzinKondratyeva1 : 0
Round 8RadzevelyukMakeyev1 : 0
Round 8FedorkinTarannikov1 : 0
Round 8BashirovMelnikov1 : 0
Round 8TaiblinSoosõrv0 : 1
Round 8MetreveliLapshin1 : 0
Round 8MaltsevSemyonov0 : 1
Round 8ErmakovSushkov0 : 1
Round 8SalnikovaGolosov0 : 1
Round 8ZharinovKurkuchekov0 : 1
Round 8SotnikovNyrkov1 : 0
Round 8ReibandtEluferyev0.5 : 0.5
Round 8FilippovKabanov1 : 0
Round 8PavinichMishin0 : 1
Round 8MoiseyevAlexandrov1 : 0
Round 8MakarovDegtyar1 : 0
Round 8KlimashinMartynov0 : 1
Round 9SmirnovSkuridin0 : 1
Round 9LapshinGorshenkov0 : 1
Round 9MilevskyOlyunin1 : 0
Round 9VolkovPetrovsky0 : 1
Round 9MetreveliFilinov0 : 1
Round 9IlyinSoosõrv1 : 0
Round 9FilippovFedorkin0 : 1
Round 9ChinginEluferyev0.5 : 0.5
Round 9MelnikovReibandt0.5 : 0.5
Round 9LunkinNikonov0.5 : 0.5
Round 9MakarovTaiblin1 : 0
Round 9SolomatovGruzin1 : 0
Round 9MoiseyevMishin1 : 0
Round 9AlexandrovSalnikova1 : 0
Round 9SesKurkuchekov0 : 1
Round 9PavinichMaltsev1 : 0
Round 9DegtyarBashirov0 : 1
Round 9ErmakovTarannikov0 : 1
Round 9KabanovSotnikov1 : 0
Round 9RadzevelyukNyrkov1 : 0
Round 9KlimashinSushkov0 : 1
Round 9GolosovSemyonov0 : 1
Round 10OlyuninSkuridin0 : 1
Round 10AlexandrovGorshenkov0.5 : 0.5
Round 10KurkuchekovPetrovsky1 : 0
Round 10FilippovFilinov0 : 1
Round 10SesGruzin1 : 0
Round 10ReibandtKondratyeva1 : 0
Round 10TaiblinSemyonov1 : 0
Round 10MakarovIlyin0 : 1
Round 10SoosõrvLunkin1 : 0
Round 10LapshinMaltsev0 : 1
Round 10TarannikovKlimashin1 : 0
Round 10KabanovMoiseyev1 : 0
Round 10VolkovNyrkov1 : 0
Round 10BashirovSmirnov0 : 1
Round 10SalnikovaEluferyev1 : 0
Round 10MetreveliMishin0 : 1
Round 10FedorkinSushkov1 : 0
Round 10RadzevelyukDegtyar1 : 0
Round 10SotnikovErmakov1 : 0
Round 10MakeyevTyaglo1 : 0
Round 11OlyuninAlexandrov0 : 1
Round 11FedorkinIlyin1 : 0
Round 11MoiseyevPavinich1 : 0
Round 11DegtyarChingin0 : 1
Round 11SoosõrvMartynov1 : 0
Round 11FilippovBashirov0 : 1
Round 11TaiblinSushkov1 : 0
Round 11MaltsevGolosov1 : 0
Round 11MishinSemyonov1 : 0

Black: Volkov Sergey0     

White:

Petrovsky Dmitri1     
Round 9, i5, -, 5a=7, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2016-04-09 14:17:28