Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2016 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1GrigorievSemenov0 : 1
Round 1VostryakovProkopyev1 : 0
Round 1ShanginaStoyanov1 : 0
Round 1OborinaNaumov1 : 0
Round 1KozlovaVostriakova1 : 0
Round 1ShabanovMakarova1 : 0
Round 1AgarkovStulova0 : 1
Round 1KuznetsovPotiagov1 : 0
Round 1SimanovskaiaLapin0 : 1
Round 1StulovaVasilieva1 : 0
Round 1StoyanovShelginskih1 : 0
Round 1MatushkinaShelginskih1 : 0
Round 1NogovitsinShabanov1 : 0
Round 1LashkoTsehanovich1 : 0
Round 1ProkopetsBykov1 : 0
Round 1MetreveliTsehanovich1 : 0
Round 1LitvinovaSimanovskaia1 : 0
Round 1DyachkovPopova1 : 0
Round 1FedotovViatkina1 : 0
Round 1KuvaevShiryaevskaya0 : 1
Round 1KryuchokPorokhina1 : 0
Round 1YusupmurzinaFokicheva1 : 0
Round 1MezhenkovKarpov0 : 1
Round 1TurabovStulova0 : 1
Round 1FokichevVohtomina0 : 1
Round 1YusupmurzinStoyanova1 : 0
Round 2VostryakovMatushkina0.5 : 0.5
Round 2KozlovaStulova1 : 0
Round 2VohtominaLashko0 : 1
Round 2StulovaFedotov0 : 1
Round 2ShiryaevskayaKryuchok0 : 1
Round 2SemenovStulova1 : 0
Round 2GrigorievTurabov1 : 0
Round 2ViatkinaShangina1 : 0
Round 2KuznetsovProkopets0 : 1
Round 2NogovitsinNovikova0 : 1
Round 2LapinMetreveli0 : 1
Round 2DyachkovShabanov1 : 0
Round 2YusupmurzinaKulin0.5 : 0.5
Round 2KarpovStoyanov1 : 0
Round 2TsehanovichSimanovskaia1 : 0
Round 2FokichevaPopova0 : 1
Round 2ShelginskihStoyanova0 : 1
Round 2MezhenkovVasilieva1 : 0
Round 2ProkopyevShelginskih1 : 0
Round 2MakarovaStoyanov0 : 1
Round 2YusupmurzinKuzmina1 : 0
Round 2BykovPorokhina0 : 1
Round 2AgarkovVostriakova1 : 0
Round 2NaumovSimanovskaia1 : 0
Round 2TsehanovichKuvaev0 : 1
Round 2LitvinovaOborina0 : 1
Round 3ViatkinaAgarkov1 : 0
Round 3SerebryannikovaVasilieva1 : 0
Round 3SimanovskaiaFokichev0 : 1
Round 3NogovitsinGrigoriev0.5 : 0.5
Round 3StulovaNaumov1 : 0
Round 3KryuchokKarpov0 : 1
Round 3LitvinovaStoyanov1 : 0
Round 3MatushkinaYusupmurzina1 : 0
Round 3KuvaevStulova0 : 1
Round 3ShabanovProkopyev1 : 0
Round 3ProkopetsOborina0 : 1
Round 3MezhenkovVohtomina0 : 1
Round 3StulovaShangina1 : 0
Round 3PopovaShiryaevskaya0 : 1
Round 3MetreveliFedotov0 : 1
Round 3YusupmurzinLashko0 : 1
Round 3LapinStoyanova1 : 0
Round 3VostryakovKulin1 : 0
Round 3StoyanovShabanov1 : 0
Round 3NovikovaDyachkov0 : 1
Round 3SemenovKozlova1 : 0
Round 3KuzminaTsehanovich1 : 0
Round 3PorokhinaPotiagov1 : 0
Round 3TsehanovichSimanovskaia1 : 0
Round 3BykovShelginskih0 : 1
Round 3ShelginskihVostriakova1 : 0
Round 3KuznetsovFokichev1 : 0
Round 4YusupmurzinShabanov1 : 0
Round 4YusupmurzinaTsehanovich0 : 1
Round 4KulinNogovitsin0 : 1
Round 4TsehanovichPotiagov1 : 0
Round 4MakarovaBykov0 : 1
Round 4ShabanovShelginskih1 : 0
Round 4ShanginaStoyanova0 : 1
Round 4AgarkovStoyanov0 : 1
Round 4ShelginskihMezhenkov1 : 0
Round 4LitvinovaKuznetsov1 : 0
Round 4LapinKozlova1 : 0
Round 4PorokhinaStulova1 : 0
Round 4TurabovSerebryannikova0 : 1
Round 4StulovaStulova0 : 1
Round 4VohtominaKuzmina0 : 1
Round 4FokichevPopova0 : 1
Round 4ProkopetsStoyanov0 : 1
Round 4NaumovKuvaev1 : 0
Round 4VasilievaSimanovskaia1 : 0
Round 4GrigorievViatkina1 : 0
Round 4FedotovOborina1 : 0
Round 4LashkoDyachkov1 : 0
Round 4ShiryaevskayaNovikova1 : 0
Round 4KarpovSemenov0 : 1
Round 4MatushkinaMetreveli1 : 0
Round 4FokichevaSokolov0 : 1
Round 5LashkoFedotov0 : 1
Round 5DyachkovStoyanov1 : 0
Round 5KuznetsovTsehanovich1 : 0
Round 5YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 5SimanovskaiaFokichev0 : 1
Round 5PotiagovFokicheva0 : 1
Round 5SimanovskaiaAgarkov0 : 1
Round 5BykovVasilieva0 : 1
Round 5KryuchokLitvinova1 : 0
Round 5StoyanovNovikova1 : 0
Round 5VohtominaShiryaevskaya1 : 0
Round 5KuvaevVostriakova0 : 1
Round 5MezhenkovKulin1 : 0
Round 5SemenovMatushkina0 : 1
Round 5ProkopetsPopova1 : 0
Round 5StulovaProkopyev1 : 0
Round 5StulovaSokolov1 : 0
Round 5OborinaLapin1 : 0
Round 5KarpovStulova1 : 0
Round 5StoyanovaTsehanovich0 : 1
Round 5ShabanovShabanov1 : 0
Round 5KozlovaNogovitsin0 : 1
Round 5YusupmurzinaShangina0 : 1
Round 5KuzminaShiryaevskaya1 : 0
Round 5NaumovMetreveli0 : 1
Round 5ViatkinaShelginskih0 : 1
Round 6KuznetsovVohtomina0 : 1
Round 6FedotovMatushkina1 : 0
Round 6KarpovLashko0 : 1
Round 6ShanginaKuvaev1 : 0
Round 6MetreveliStulova1 : 0
Round 6PorokhinaProkopets1 : 0
Round 6YusupmurzinaVostriakova1 : 0
Round 6SerebryannikovaFokicheva1 : 0
Round 6MakarovaTurabov0 : 1
Round 6NovikovaTsehanovich1 : 0
Round 6ShabanovShelginskih1 : 0
Round 6AgarkovMezhenkov0 : 1
Round 6KulinBykov1 : 0
Round 6ViatkinaFokichev1 : 0
Round 6ProkopyevStoyanova0 : 1
Round 6PotiagovSimanovskaia0 : 1
Round 6VasilievaPopova0 : 1
Round 6KozlovaShabanov1 : 0
Round 6LitvinovaGrigoriev1 : 0
Round 6StulovaTsehanovich1 : 0
Round 6OborinaYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 6SokolovShelginskih1 : 0
Round 6NaumovStoyanov0 : 1
Round 6SemenovKuzmina1 : 0
Round 6LapinStulova0 : 1
Round 6DyachkovKryuchok0 : 1
Round 6ShiryaevskayaStoyanov1 : 0
Round 6FedotovKryuchok0 : 1
Round 6VostryakovNogovitsin0.5 : 0.5
Round 7LitvinovaMetreveli0 : 1
Round 7TsehanovichAgarkov1 : 0
Round 7MakarovaPotiagov1 : 0
Round 7KarpovStulova0.5 : 0.5
Round 7NogovitsinVohtomina1 : 0
Round 7KulinSokolov0 : 1
Round 7YusupmurzinMatushkina0.5 : 0.5
Round 7SemenovLashko0 : 1
Round 7OborinaDyachkov0 : 1
Round 7KuvaevFokichev0 : 1
Round 7GrigorievShelginskih0 : 1
Round 7StulovaKuzmina0 : 1
Round 7KozlovaPopova1 : 0
Round 7VostryakovStoyanov1 : 0
Round 7NaumovFokicheva1 : 0
Round 7YusupmurzinaProkopyev0 : 1
Round 7TsehanovichViatkina0 : 1
Round 7ShabanovVasilieva1 : 0
Round 7SimanovskaiaTurabov0 : 1
Round 7PorokhinaShelginskih1 : 0
Round 7KuznetsovShangina0 : 1
Round 7ShabanovProkopets1 : 0
Round 7LapinMezhenkov0 : 1
Round 7StoyanovaStulova0 : 1
Round 7ShiryaevskayaStoyanov0 : 1
Round 7BykovSimanovskaia1 : 0
Round 7SerebryannikovaNovikova0.5 : 0.5
Round 8SemenovShabanov1 : 0
Round 8LitvinovaMezhenkov1 : 0
Round 8ShiryaevskayaViatkina1 : 0
Round 8TsehanovichSerebryannikova1 : 0
Round 8MakarovaKuvaev0 : 1
Round 8TsehanovichStoyanov0 : 1
Round 8FokichevProkopyev0 : 1
Round 8ProkopetsStulova1 : 0
Round 8VohtominaShangina1 : 0
Round 8ShabanovStoyanova0 : 1
Round 8TurabovKuznetsov0 : 1
Round 8ShelginskihSokolov0 : 1
Round 8NaumovShelginskih1 : 0
Round 8FokichevaKulin0 : 1
Round 8PorokhinaKozlova1 : 0
Round 8VostryakovStulova1 : 0
Round 8MatushkinaDyachkov0.5 : 0.5
Round 8NovikovaLapin0 : 1
Round 8GrigorievStulova0 : 1
Round 8KryuchokLashko1 : 0
Round 8OborinaKarpov1 : 0
Round 8VostriakovaSimanovskaia1 : 0
Round 8YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 8FedotovNogovitsin1 : 0
Round 8KuzminaMetreveli1 : 0
Round 9MatushkinaOborina0.5 : 0.5
Round 9KryuchokSemenov1 : 0
Round 9StulovaKozlova1 : 0
Round 9GrigorievStoyanova1 : 0
Round 9LapinNaumov1 : 0
Round 9MetreveliVohtomina0 : 1
Round 9ShelginskihTsehanovich1 : 0
Round 9FokichevaMakarova1 : 0
Round 9ShelginskihVostriakova1 : 0
Round 9FokichevAgarkov1 : 0
Round 9ShanginaStoyanov0 : 1
Round 9MezhenkovTsehanovich0 : 1
Round 9ShabanovShiryaevskaya1 : 0
Round 9LashkoKuzmina1 : 0
Round 9PorokhinaProkopyev1 : 0
Round 9ProkopetsStoyanov1 : 0
Round 9PotiagovVasilieva0 : 1
Round 9YusupmurzinFedotov0 : 1
Round 9ViatkinaSokolov0 : 1
Round 9SerebryannikovaKulin0 : 1
Round 9NogovitsinLitvinova0 : 1
Round 9YusupmurzinaNovikova1 : 0
Round 9KuvaevShabanov1 : 0
Round 9PopovaTurabov1 : 0
Round 9KuznetsovKarpov0 : 1
Round 9SimanovskaiaSimanovskaia1 : 0
Round 9VostryakovDyachkov0 : 1

Black: Potiagov Nikita0     1 mins

White:

Vasilieva Ekaterina1     1 mins
Round 9, i1, -, 5a=-, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-07-30 18:17:18