Games

The 26nd Russian Championship, among Women
February 2018 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1OborinaKnyazeva1 : 0
Round 1SoninaKachaeva0 : 1
Round 1NovikovaSadova0 : 1
Round 1StulovaSonina1 : 0
Round 1SalnikovaTolstoguzova1 : 0
Round 1ProkopetsLashko0 : 1
Round 2NovikovaYusupmurzina0 : 1
Round 2SalnikovaKnyazeva1 : 0
Round 2SoninaPorokhina0 : 1
Round 2SoninaLashko0 : 1
Round 2TolstoguzovaProkopets0 : 1
Round 2SadovaOborina1 : 0
Round 3StulovaLashko1 : 0
Round 3NovikovaKachaeva1 : 0
Round 3OborinaYusupmurzina1 : 0
Round 3ProkopetsKnyazeva1 : 0
Round 3SalnikovaSadova1 : 0
Round 3SoninaTolstoguzova0 : 1
Round 4YusupmurzinaSalnikova0.5 : 0.5
Round 4SoninaKnyazeva0 : 1
Round 4ProkopetsSadova1 : 0
Round 4OborinaKachaeva1 : 0
Round 4NovikovaPorokhina0 : 1
Round 4StulovaTolstoguzova0 : 1
Round 5KnyazevaStulova1 : 0
Round 5NovikovaSonina0 : 1
Round 5YusupmurzinaProkopets0 : 1
Round 5SadovaSonina1 : 0
Round 5KachaevaSalnikova0 : 1
Round 5TolstoguzovaLashko0 : 1
Round 5OborinaPorokhina1 : 0
Round 6KnyazevaLashko0 : 1
Round 6OborinaSonina1 : 0
Round 6PorokhinaSalnikova0 : 1
Round 6KachaevaProkopets1 : 0
Round 6SoninaYusupmurzina0 : 1
Round 6StulovaSadova0 : 1
Round 7SoninaKachaeva0 : 1
Round 7PorokhinaProkopets0 : 1
Round 7StulovaYusupmurzina0 : 1
Round 7SoninaSalnikova0 : 1
Round 7TolstoguzovaKnyazeva1 : 0
Round 7LashkoSadova1 : 0
Round 8StulovaKachaeva1 : 0
Round 8NovikovaOborina1 : 0
Round 8SadovaTolstoguzova0 : 1
Round 8YusupmurzinaLashko0 : 1
Round 8ProkopetsSonina1 : 0
Round 8PorokhinaSonina1 : 0
Round 9SoninaSonina0 : 1
Round 9NovikovaSalnikova0 : 1
Round 9PorokhinaStulova0 : 1
Round 9KnyazevaSadova0 : 1
Round 9LashkoKachaeva0.5 : 0.5
Round 9YusupmurzinaTolstoguzova0 : 1
Round 10LashkoPorokhina1 : 0
Round 10OborinaSalnikova1 : 0
Round 10TolstoguzovaKachaeva1 : 0
Round 10YusupmurzinaKnyazeva1 : 0
Round 10NovikovaProkopets1 : 0
Round 10StulovaSonina1 : 0
Round 11ProkopetsOborina0 : 1
Round 11LashkoSonina1 : 0
Round 11TolstoguzovaPorokhina1 : 0
Round 11SadovaYusupmurzina0 : 1
Round 11NovikovaSonina0 : 1
Round 11KnyazevaKachaeva0 : 1
Round 12SoninaOborina0 : 1
Round 12SalnikovaProkopets0 : 1
Round 12TolstoguzovaSonina0 : 1
Round 12NovikovaStulova0 : 1
Round 12PorokhinaKnyazeva1 : 0
Round 12SadovaKachaeva1 : 0
Round 13NovikovaLashko0 : 1
Round 13KachaevaYusupmurzina0 : 1
Round 13SalnikovaSonina1 : 0
Round 13KnyazevaSonina1 : 0
Round 13StulovaOborina0 : 1
Round 13SadovaPorokhina1 : 0
Round 14PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round 14SoninaProkopets0 : 1
Round 14StulovaSalnikova0 : 1
Round 14SoninaSadova0 : 1
Round 14TolstoguzovaNovikova1 : 0
Round 14OborinaLashko0.5 : 0.5
Round 15PorokhinaKachaeva0 : 1
Round 15ProkopetsStulova0 : 1
Round 15SoninaYusupmurzina0 : 1
Round 15LashkoSalnikova0.5 : 0.5
Round 15TolstoguzovaOborina0 : 1
Round 15NovikovaKnyazeva0 : 1

Black: Sadova Taisia1     58 mins

White:

Sonina Vladislava0     80 mins
Round 5, i7, R, 5a=7,45,j7,j9, Soosyrv-8 rule, Info: +-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-02-22 14:10:01