Games

Youth Russian Championship, group C,F
March 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round CStoyanovDanilov1 : 0
Round C1StoyanovStartsev1 : 0
Round C1DanilovProkopyev0 : 1
Round C1SidorovKochanov1 : 0
Round C1NikitinAgarkov1 : 0
Round C1FokichevKazanin1 : 0
Round C1PuzanovNoskov0 : 1
Round C1RoginskiMezhiev1 : 0
Round C2PuzanovAgarkov0 : 1
Round C2FokichevPushkin1 : 0
Round C2StoyanovNoskov1 : 0
Round C2SidorovRoginski0.5 : 0.5
Round C2MezhievStartsev1 : 0
Round C2KochanovDanilov0 : 1
Round C2ProkopyevNikitin1 : 0
Round C3SidorovAgarkov1 : 0
Round C3PuzanovStartsev1 : 0
Round C3KazaninNoskov0 : 1
Round C3FokichevRoginski1 : 0
Round C3ProkopyevStoyanov0 : 1
Round C3NikitinMezhiev1 : 0
Round C3DanilovPushkin1 : 0
Round C4FokichevStoyanov0 : 1
Round C4NoskovDanilov1 : 0
Round C4NikitinRoginski0 : 1
Round C4KazaninAgarkov0 : 1
Round C4PuzanovMezhiev1 : 0
Round C4KochanovPushkin1 : 0
Round C4ProkopyevSidorov1 : 0
Round C5KochanovAgarkov0 : 1
Round C5SidorovNoskov0 : 1
Round C5DanilovNikitin1 : 0
Round C5PushkinStartsev1 : 0
Round C5FokichevProkopyev1 : 0
Round C5KazaninPuzanov0 : 1
Round C5RoginskiStoyanov0 : 1
Round C6KochanovMezhiev1 : 0
Round C6KazaninStartsev0 : 1
Round C6RoginskiDanilov0 : 1
Round C6SidorovPushkin1 : 0
Round C6FokichevNoskov1 : 0
Round C6PuzanovProkopyev0 : 1
Round C6AgarkovStoyanov0 : 1
Round C7NoskovProkopyev1 : 0
Round C7NikitinPuzanov0 : 1
Round C7KochanovStartsev0 : 1
Round C7KazaninPushkin0 : 1
Round C7SidorovFokichev1 : 0
Round C7MezhievAgarkov0 : 1
Round C8KazaninKochanov0 : 1
Round C8FokichevPuzanov1 : 0
Round C8PushkinMezhiev1 : 0
Round C8NikitinStartsev0 : 1
Round C8SidorovStoyanov0 : 1
Round C8RoginskiProkopyev0 : 1
Round C8AgarkovNoskov1 : 0
Round C9KochanovRoginski0 : 1
Round C9NikitinSidorov0 : 1
Round C9StoyanovPushkin0 : 1
Round C9StartsevNoskov0 : 1
Round C9KazaninMezhiev0 : 1
Round C9FokichevDanilov1 : 0
Round C9ProkopyevAgarkov1 : 0
Round 1FokichevaVostriakova1 : 0
Round 1TolstoguzovaYudina1 : 0
Round 1ShestakovaShevliakova1 : 0
Round 1PorokhinaSonina0.5 : 0.5
Round 2SoninaYusupmurzina0 : 1
Round 2FokichevaYudina1 : 0
Round 2PorokhinaTolstoguzova1 : 0
Round 2VostriakovaShevliakova0 : 1
Round 3VostriakovaShestakova0 : 1
Round 3FokichevaPorokhina0 : 1
Round 3TolstoguzovaYusupmurzina0 : 1
Round 3YudinaShevliakova0 : 1
Round 4FokichevaYusupmurzina0 : 1
Round 4PorokhinaShevliakova1 : 0
Round 4YudinaShestakova0 : 1
Round 4TolstoguzovaSonina1 : 0
Round 5PorokhinaShestakova1 : 0
Round 5FokichevaSonina1 : 0
Round 5YusupmurzinaShevliakova1 : 0
Round 5YudinaVostriakova1 : 0
Round 6YusupmurzinaShestakova1 : 0
Round 6ShevliakovaSonina0 : 1
Round 6TolstoguzovaFokicheva1 : 0
Round 6PorokhinaVostriakova1 : 0
Round 7VostriakovaYusupmurzina0 : 1
Round 7TolstoguzovaShevliakova1 : 0
Round 7SoninaShestakova1 : 0
Round 7PorokhinaYudina1 : 0
Round 8YusupmurzinaYudina1 : 0
Round 8VostriakovaSonina0 : 1
Round 8FokichevaShevliakova0 : 1
Round 8TolstoguzovaShestakova0 : 1
Round 9FokichevaShestakova1 : 0
Round 9VostriakovaTolstoguzova0 : 1
Round 9YudinaSonina0 : 1
Round 9PorokhinaYusupmurzina0 : 1

Black: Roginski Roman1     39 mins

White:

Mezhiev Andrey0     61 mins
Round C1, i7, -, 5a=-, Tarannikov rule, Info: ++++-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-04-01 09:56:41