Games

10+
May 2019 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MorozovGalochkin1 : 0
Round 1BurtsevSemyonov0 : 1
Round 1RumyantsevaKinelovskiy0 : 1
Round 1KalnitskyKachaeva1 : 0
Round 2BurtsevKinelovskiy1 : 0
Round 2SemyonovMorozov1 : 0
Round 2BuszkowskiGalochkin1 : 0
Round 2KalnitskyRumyantseva0 : 1
Round 3KalnitskyBurtsev1 : 0
Round 3BuszkowskiSemyonov0 : 1
Round 3RumyantsevaKachaeva0.5 : 0.5
Round 3MorozovKinelovskiy1 : 0
Round 4KachaevaBurtsev0 : 1
Round 4SemyonovGalochkin1 : 0
Round 4BuszkowskiKinelovskiy0 : 1
Round 4MorozovKalnitsky1 : 0
Round 5BurtsevRumyantseva1 : 0
Round 5GalochkinKinelovskiy0 : 1
Round 5MorozovKachaeva1 : 0
Round 5BuszkowskiKalnitsky0 : 1
Round 6RumyantsevaMorozov0 : 1
Round 6KachaevaBuszkowski0 : 1
Round 6GalochkinKalnitsky0 : 1
Round 6KinelovskiySemyonov0 : 1
Round 7BuszkowskiRumyantseva1 : 0
Round 7KachaevaGalochkin0 : 1
Round 7BurtsevMorozov0.5 : 0.5
Round 7KalnitskySemyonov0 : 1
Round 8RumyantsevaGalochkin1 : 0
Round 8SemyonovKachaeva1 : 0
Round 8BuszkowskiBurtsev0 : 1
Round 8KinelovskiyKalnitsky0 : 1
Round 9KinelovskiyKachaeva1 : 0
Round 9GalochkinBurtsev0 : 1
Round 9SemyonovRumyantseva1 : 0
Round 9MorozovBuszkowski0 : 1

Black: Semyonov Vladimir1     55 mins

White:

Galochkin Sergey0     76 mins
Round 4, i10, R, 5a=7,8,10, i10, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2019-05-02 13:53:01