Games

Riga - Moscow match
August 1985 Riga Latvia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NikonovGaujens0 : 1
Round 1NosovskyUzhulis0.5 : 0.5
Round 1ZanchenkoTeterovskis0 : 1
Round 1BiryukovBethers1 : 0
Round 2GaujensBiryukov0 : 1
Round 2ShkushkovniksAlexandrov0 : 1
Round 2TeterovskisNikonov0 : 1
Round 2UzhulisErmakov1 : 0
Round 3ZanchenkoMucenieks1 : 0
Round 3BiryukovTeterovskis1 : 0
Round 3NikonovStambursky1 : 0
Round 3NosovskyGaujens0 : 1
Round 4KaminskisMaslyaev0 : 1
Round 4MucenieksNikonov0.5 : 0.5
Round 4TeterovskisNosovsky1 : 0
Round 4UzhulisAlexandrov1 : 0
Round 5ZanchenkoKaminskis1 : 0
Round 5BiryukovMucenieks1 : 0
Round 5MaslyaevUzhulis0.5 : 0.5
Round 6BethersMaslyaev0 : 1
Round 6GaujensAlexandrov0 : 1
Round 6KaminskisNikonov0 : 1
Round 6StamburskyErmakov0 : 1
Round 7BiryukovKaminskis1 : 0
Round 7MaslyaevGaujens0 : 1
Round 7NikonovUzhulis0.5 : 0.5
Round 7ZanchenkoBethers0 : 1
Round 8MucenieksSokolsky0.5 : 0.5
Round 8UzhulisBiryukov0.5 : 0.5

Black: Zanchenko Sergey1     

White:

Kaminskis Gundars0     
Round 5, d8, , 5a=G9, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-05-31 18:28:02