Games

European Championship
November 2000 Zjoltye Vody Ukraine

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1UmantsivSushkov0 : 1
Round 1KlimashinNazarov1 : 0
Round 1SoosõrvDrozd1 : 0
Round 1FilippovSirategyan0 : 1
Round 1LentsEriksson1 : 0
Round 1NikonovShereverov1 : 0
Round 1KarlssonTihkan0 : 1
Round 1SalnikovKarlsson0.5 : 0.5
Round 2ErikssonFilippov0.5 : 0.5
Round 2LentsSalnikov0 : 1
Round 2SushkovKarlsson0 : 1
Round 2UmantsivSirategyan0 : 1
Round 2KarlssonNazarov0 : 1
Round 2DrozdNikonov0 : 1
Round 2ShereverovKlimashin0 : 1
Round 2TihkanSoosõrv0 : 1
Round 3NikonovSoosõrv0 : 1
Round 3ErikssonSirategyan1 : 0
Round 3SalnikovFilippov1 : 0
Round 3KarlssonUmantsiv1 : 0
Round 3LentsSushkov0 : 1
Round 3ShereverovKarlsson0 : 1
Round 3DrozdKlimashin0 : 1
Round 3TihkanNazarov1 : 0
Round 4KarlssonDrozd1 : 0
Round 4FilippovSushkov0 : 1
Round 4SalnikovEriksson1 : 0
Round 4UmantsivLents0 : 1
Round 4KarlssonSirategyan1 : 0
Round 4NikonovTihkan1 : 0
Round 4ShereverovNazarov0 : 1
Round 4SoosõrvKlimashin0 : 1
Round 5UmantsivFilippov1 : 0
Round 5ErikssonSushkov0 : 1
Round 5SalnikovSirategyan0.5 : 0.5
Round 5LentsKarlsson0 : 1
Round 5SoosõrvKarlsson1 : 0
Round 5ShereverovTihkan1 : 0
Round 5DrozdNazarov1 : 0
Round 5KlimashinNikonov0 : 1
Round 6SalnikovSushkov0.5 : 0.5
Round 6LentsSirategyan0 : 1
Round 6FilippovKarlsson0 : 1
Round 6ErikssonUmantsiv1 : 0
Round 6ShereverovDrozd1 : 0
Round 6KarlssonNikonov0 : 1
Round 6TihkanKlimashin0 : 1
Round 6NazarovSoosõrv0 : 1
Round 7ErikssonKarlsson0 : 1
Round 7SushkovSirategyan1 : 0
Round 7SalnikovUmantsiv1 : 0
Round 7LentsFilippov0.5 : 0.5
Round 7KarlssonKlimashin0 : 1
Round 7NikonovNazarov1 : 0
Round 7DrozdTihkan1 : 0
Round 7SoosõrvShereverov1 : 0
Round 8KlimashinSalnikov1 : 0
Round 8SoosõrvKarlsson1 : 0
Round 8SushkovNazarov1 : 0
Round 8NikonovSirategyan1 : 0
Round 8LentsDrozd0 : 1
Round 8TihkanUmantsiv1 : 0
Round 8ShereverovEriksson0 : 1
Round 8FilippovKarlsson0.5 : 0.5
Round 9NikonovSushkov1 : 0
Round 9ErikssonDrozd0 : 1
Round 9NazarovSirategyan0 : 1
Round 9LentsShereverov1 : 0
Round 9TihkanFilippov0 : 1
Round 9UmantsivKarlsson0.5 : 0.5
Round 9SalnikovKarlsson0 : 1
Round 9SoosõrvKlimashin0 : 1

Black: Klimashin Alexander0     149 mins

White:

Nikonov Konstantin1     147 mins
Round 5, d11, R, RIF rule

Published by Vsevolod Troitsky.
Created: 2019-06-03 13:40:50