Games

Nizhny Novgorod region open championship
July 2019 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1TroitskySkuridin0 : 1
Round 1OrlovChernyi1 : 0
Round 1KondakovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 1TolstoguzovaKatsev0 : 1
Round 1KarasyovBurtsev1 : 0
Round 1RumyantsevaEpifanov0 : 1
Round 1LisyutinNovichkova1 : 0
Round 1TolstoguzovaShkarupa1 : 0
Round 2Lavrik-KarmazinTroitsky0.5 : 0.5
Round 2TolstoguzovaShkarupa1 : 0
Round 2OrlovEpifanov0 : 1
Round 2KondakovSkuridin0 : 1
Round 2RumyantsevaChernyi0.5 : 0.5
Round 2KarasyovLisyutin1 : 0
Round 2KatsevTolstoguzova1 : 0
Round 2BurtsevNovichkova1 : 0
Round 3TroitskyChernyi1 : 0
Round 3LisyutinKondakov1 : 0
Round 3RumyantsevaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 3SkuridinKarasyov0 : 1
Round 3KatsevEpifanov1 : 0
Round 3BurtsevOrlov1 : 0
Round 3TolstoguzovaTolstoguzova0.5 : 0.5
Round 3ShkarupaNovichkova1 : 0
Round 4TolstoguzovaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 4SkuridinBurtsev0 : 1
Round 4TroitskyTolstoguzova0 : 1
Round 4RumyantsevaNovichkova1 : 0
Round 4KarasyovKatsev1 : 0
Round 4OrlovShkarupa1 : 0
Round 4EpifanovLisyutin1 : 0
Round 5LisyutinSkuridin0.5 : 0.5
Round 5KarasyovEpifanov1 : 0
Round 5ChernyiNovichkova1 : 0
Round 5TolstoguzovaRumyantseva1 : 0
Round 5KondakovOrlov0 : 1
Round 5KatsevBurtsev0 : 1
Round 5ShkarupaTroitsky0 : 1
Round 5TolstoguzovaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 6ShkarupaRumyantseva0 : 1
Round 6TroitskyLisyutin0 : 1
Round 6TolstoguzovaChernyi1 : 0
Round 6KarasyovOrlov1 : 0
Round 6BurtsevLavrik-Karmazin0 : 1
Round 6EpifanovTolstoguzova1 : 0
Round 6KatsevSkuridin0 : 1
Round 7TolstoguzovaNovichkova1 : 0
Round 7OrlovRumyantseva1 : 0
Round 7TroitskyKondakov1 : 0
Round 7KarasyovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 7TolstoguzovaSkuridin0 : 1
Round 7EpifanovBurtsev1 : 0
Round 7ChernyiShkarupa0 : 1
Round 7LisyutinKatsev1 : 0
Round 8ChernyiTolstoguzova0 : 1
Round 8OrlovTroitsky1 : 0
Round 8EpifanovSkuridin1 : 0
Round 8RumyantsevaBurtsev0 : 1
Round 8ShkarupaKarasyov0 : 1
Round 8Lavrik-KarmazinLisyutin0 : 1
Round 8TolstoguzovaKondakov0 : 1

Black: Lavrik-Karmazin Maksim0     8 mins

White:

Lisyutin Alexander1     2 mins
Round 8, d10, R, 5a=k9,k8, Soosyrv-8 rule

Published by Taisia Sadova.
Created: 2019-08-09 09:19:25