Games

Russian open team championship
May 1996 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round AlexandrovSushkov1 : 0
Round SmirnovMakarov1 : 0
Round FilippovGolosov1 : 0
Round EibatovNyrkov0.5 : 0.5
Round MetreveliArefyev1 : 0
Round DoroshkevichKrasnonosov0 : 1
Round FedorkinDegtyar0.5 : 0.5
Round AlexandrovSemyonov1 : 0
Round SesFilinov0 : 1
Round SokolskySalnikov0 : 1
Round KosintsevOlyunin1 : 0
Round MakarovKosintsev1 : 0
Round VodolazskyDegtyar0.5 : 0.5
Round OlyuninAlexandrov0 : 1
Round MetreveliSokolsky1 : 0
Round SmirnovSemyonov1 : 0
Round SalnikovGolosov1 : 0
Round FedorkinFilinov0 : 1
Round ArefyevFilippov0 : 1
Round EibatovSushkov0.5 : 0.5
Round DoroshkevichNyrkov0.5 : 0.5
Round SesSkuridin0 : 1
Round ArefyevPavinich0 : 1
Round FilinovOlyunin1 : 0
Round FilippovSokolsky1 : 0
Round KrasnonosovNyrkov1 : 0
Round MetreveliSalnikov0 : 1
Round FedorkinVodolazsky1 : 0
Round AlexandrovMakarov0.5 : 0.5
Round SushkovDoroshkevich1 : 0
Round DegtyarSes0.5 : 0.5
Round SkuridinKlimashin0 : 1
Round KosintsevSmirnov1 : 0
Round DoroshkevichEibatov0 : 1
Round SesFedorkin0.5 : 0.5
Round SushkovKrasnonosov0 : 1
Round FilippovMetreveli1 : 0
Round AlexandrovNyrkov0 : 1
Round SmirnovAlexandrov1 : 0
Round MakarovOlyunin1 : 0
Round SkuridinDegtyar1 : 0
Round PavinichSokolsky1 : 0
Round ArefyevSalnikov0 : 1
Round KosintsevSemyonov0 : 1
Round KlimashinVodolazsky1 : 0
Round MetreveliPavinich0.5 : 0.5
Round SesFedorkin0.5 : 0.5
Round MoiseyevArefyev0 : 1
Round FedorkinSkuridin0.5 : 0.5
Round SemyonovMakarov1 : 0
Round DoroshkevichKrasnonosov0 : 1
Round FedorkinDegtyar1 : 0
Round SalnikovMoiseyev1 : 0
Round VodolazskySkuridin0 : 1
Round GolosovFilippov0.5 : 0.5
Round MakarovSmirnov0 : 1
Round AlexandrovKrasnonosov0 : 1
Round NyrkovDoroshkevich0 : 1
Round SemyonovSmirnov1 : 0
Round MetreveliMoiseyev1 : 0
Round MakarovMoiseyev0 : 1
Round KlimashinSkuridin1 : 0
Round EibatovDoroshkevich0.5 : 0.5
Round SokolskyPavinich1 : 0
Round VodolazskyKlimashin0 : 1
Round SushkovKrasnonosov0 : 1
Round MoiseyevSmirnov1 : 0
Round FedorkinSkuridin1 : 0
Round DegtyarKlimashin0 : 1
Round SmirnovOlyunin1 : 0
Round KosintsevMoiseyev0.5 : 0.5
Round KondratyevaSokolsky1 : 0
Round KlimashinDegtyar1 : 0
Round VodolazskySes0 : 1
Round SushkovNyrkov1 : 0
Round FilippovFilinov1 : 0
Round KlimashinSes0 : 1
Round SushkovFilinov0 : 1
Round AlexandrovSemyonov0 : 1
Round KosintsevOlyunin0 : 1
Round EibatovNyrkov1 : 0
Round ArefyevMetreveli0.5 : 0.5
Round SkuridinSes0.5 : 0.5
Round PavinichSalnikov0 : 1
Round FilinovFedorkin0 : 1
Round VodolazskyDegtyar0 : 1
Round FilippovArefyev1 : 0
Round KosintsevMakarov0 : 1
Round SkuridinVodolazsky1 : 0
Round VodolazskyFedorkin0 : 1
Round OlyuninSemyonov0.5 : 0.5
Round SokolskyFilippov0 : 1
Round EibatovFilinov0 : 1
Round MetreveliSalnikov0 : 1
Round KosintsevGolosov0.5 : 0.5
Round DoroshkevichSushkov0.5 : 0.5
Round ArefyevPavinich0 : 1
Round OlyuninMakarov1 : 0
Round KosintsevSemyonov0 : 1
Round SkuridinDegtyar1 : 0
Round MetreveliFilippov0.5 : 0.5
Round KrasnonosovEibatov1 : 0
Round SalnikovFilippov0 : 1
Round MakarovSemyonov0 : 1
Round DoroshkevichFilinov0 : 1
Round MetreveliGolosov0.5 : 0.5

Black: Doroshkevich Igor0.5     

White:

Nyrkov Anatoly0.5     
i8, R, 5a=6, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2019-08-21 15:44:02