Games

3 All Union Team Tournament
June 1987 Voronezh Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BiryukovGluhovsky1 : 0
Round 1MaslyaevSokolsky1 : 0
Round 1KobzevMelman0 : 1
Round 1TalskyMalikov1 : 0
Round 1SinyovKozhin0 : 1
Round 1FilinovPoghosyan0 : 1
Round 1PrikhachPodurov1 : 0
Round 1EibatovSobolev1 : 0
Round 1BezkrovnyReims0 : 1
Round 1TerteryanPoghosyan0 : 1
Round 2TashkinovTalsky0 : 1
Round 2SinyovFilinov1 : 0
Round 2MalikovMostovlyansky0.5 : 0.5
Round 2SokolskyKobzev1 : 0
Round 2GalkinBethers0 : 1
Round 2MucenieksNokhrin0 : 1
Round 3TalskySobolev0.5 : 0.5
Round 3FilinovPoghosyan0 : 1
Round 3NikonovFyodorov1 : 0
Round 3EibatovSalnikov0 : 1
Round 3SemyonovMaslyaev0.5 : 0.5
Round 3AtreschenkovGluhovsky0 : 1
Round 3MostovlyanskyTashkinov0.5 : 0.5
Round 3BaisalovKozhin0.5 : 0.5
Round 4KozhinTalsky0 : 1
Round 4KaratajevTerekhov0 : 1
Round 4MucenieksZanchenko0 : 1
Round 4PodurovGluhovsky1 : 0
Round 4SalnikovBaisalov1 : 0
Round 4MelmanPlyusch1 : 0
Round 4PodurovGluhovsky1 : 0
Round 4SokolskyBethers1 : 0
Round 4SuslovNokhrin0.5 : 0.5
Round 5SokolovMucenieks1 : 0
Round 5KlisenkoMelman0 : 1
Round 5BethersSemyonov0 : 1
Round 5KaratajevGluhovsky1 : 0
Round 5MostovlyanskyKozhin0 : 1
Round 5BaisalovFyodorov1 : 0
Round 5ErofeevSoshnikov1 : 0
Round 5GluhovskyPoghosyan0.5 : 0.5
Round 6FyodorovTalsky0 : 1
Round 6SuslovZanchenko0 : 1
Round 6SemyonovPlyusch0 : 1
Round 6MelmanGalkin1 : 0
Round 6MucenieksEgudin0 : 1
Round 6KaratajevGluhovsky1 : 0
Round 6SinyovBaisalov0.5 : 0.5
Round 6KutulutskyTashkinov1 : 0
Round 7TalskyNikonov0.5 : 0.5
Round 7SinyovReims0 : 1
Round 7StolperSalnikov0 : 1
Round 7TashkinovKozhin0 : 1
Round 7BiryukovChudesnikov0 : 1
Round 7PoghosyanKaratajev1 : 0
Round 7BakhmetyevSobolev0 : 1
Round 7BethersMaslyaev1 : 0
Round 7ErofeevKobzev0 : 1
Round 7TerekhovBezkrovny0.5 : 0.5
Round 8EibatovTalsky0.5 : 0.5
Round 8ReimsPoghosyan1 : 0
Round 8BashirovZanchenko0 : 1
Round 8SokolskyMelman1 : 0
Round 8TashkinovEibatov1 : 0
Round 8KozhinSobolev1 : 0
Round 8SalnikovTashkinov0.5 : 0.5
Round 8PrikhachSinyov0 : 1
Round 8MucenieksVoskanyan0 : 1
Round 9TalskyBaisalov0 : 1
Round 9FilinovTerteryan1 : 0
Round 9ZabrodinSuslov1 : 0
Round 9KutulutskySemyonov1 : 0
Round 9SokolovBashirov0 : 1
Round 9AtreschenkovChudesnikov1 : 0
Round 9SinyovBezkrovny1 : 0
Round 9GalkinSoshnikov0 : 1
Round 9MalikovNikonov0.5 : 0.5
Round 9EgudinNokhrin0 : 1
Round 10TalskyBakhmetyev1 : 0
Round 10SalnikovKozhin1 : 0
Round 10NikonovTashkinov1 : 0
Round 10FyodorovKutulutsky0 : 1
Round 10KhramovMucenieks0 : 1
Round 10PrikhachKaratajev0.5 : 0.5
Round 10BezkrovnyPoghosyan1 : 0
Round 11PoghosyanChudesnikov0 : 1
Round 11SobolevNikonov1 : 0
Round 11KozhinFyodorov0.5 : 0.5
Round 11PlyuschBethers0 : 1
Round 11ZabrodinBashirov0 : 1
Round 11VoskanyanNokhrin1 : 0

Black: Talsky Vladimir1     

White:

Malikov Yury0     
Round 1, i5, , RIF rule

Published by Vladimir Talsky.
Created: 2019-08-24 21:49:09