Games

New year tournament
December 2019 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MakhinaVolskaya0 : 1
Round 1ZvezdinaMakhin0 : 1
Round 1YusupmurzinaNoskov1 : 0
Round 1LapinVostriakova0 : 1
Round 1PuzanovFokichev0 : 1
Round 1PorokhinaStartsev1 : 0
Round 1MikryukovMetreveli0 : 1
Round 1SemenovStulova0 : 1
Round 1PotapovBuslakova0 : 1
Round 1BuslakovaVereshagin1 : 0
Round 1BurtsevStulova1 : 0
Round 1MatushkinaKazantsev1 : 0
Round 1NovichkovaSidorov0 : 1
Round 1BykovYudina1 : 0
Round 1DyachkovSimanovskaia1 : 0
Round 1BarinovKulin1 : 0
Round 1ChurikovaShangina0 : 1
Round 1PopovaStoyanov0 : 1
Round 1GorbachevNikolaev1 : 0
Round 1KuvaevPritykin1 : 0
Round 1GeletyukPetrovich1 : 0
Round 1OrlovShabanov1 : 0
Round 1ZolotarevFokicheva0 : 1
Round 2SidorovBarinov1 : 0
Round 2StoyanovFokicheva1 : 0
Round 2MatushkinaMakhin1 : 0
Round 2FokichevMetreveli0 : 1
Round 2BuslakovaYusupmurzina0 : 1
Round 2MakhinaOrlov1 : 0
Round 2ShanginaGeletyuk1 : 0
Round 2BykovVolskaya1 : 0
Round 2NikolaevStulova0 : 1
Round 2KuvaevPorokhina0 : 1
Round 2SemenovLapin1 : 0
Round 2YudinaShabanov1 : 0
Round 2BurtsevGorbachev1 : 0
Round 2NovichkovaKulin0 : 1
Round 2PopovaZolotarev1 : 0
Round 2StartsevPritykin1 : 0
Round 2DyachkovBuslakova1 : 0
Round 2VereshaginNoskov0 : 1
Round 2VostriakovaStulova0 : 1
Round 2PuzanovMikryukov1 : 0
Round 2SimanovskaiaPotapov0 : 1
Round 2KazantsevZvezdina1 : 0
Round 2ChirkovChurikova0 : 1
Round 3MetreveliStoyanov1 : 0
Round 3BarinovGorbachev1 : 0
Round 3YudinaBuslakova1 : 0
Round 3MatushkinaBykov1 : 0
Round 3BurtsevDyachkov1 : 0
Round 3FokichevStulova1 : 0
Round 3KazantsevBuslakova0 : 1
Round 3PritykinShabanov0 : 1
Round 3PuzanovVostriakova1 : 0
Round 3ChurikovaFokicheva1 : 0
Round 3NovichkovaLapin1 : 0
Round 3StartsevPetrovich1 : 0
Round 3SimanovskaiaZolotarev0 : 1
Round 3PorokhinaShangina1 : 0
Round 3NoskovOrlov0 : 1
Round 3ZvezdinaMikryukov0 : 1
Round 3SidorovKulin1 : 0
Round 3SemenovKuvaev0 : 1
Round 3GeletyukPotapov0 : 1
Round 3YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 3PopovaMakhina0 : 1
Round 3VolskayaMakhin0 : 1
Round 3ZolotarevChirkov1 : 0
Round 4BarinovBuslakova0 : 1
Round 4MetreveliBurtsev1 : 0
Round 4ShabanovVolskaya0 : 1
Round 4MakhinDyachkov0 : 1
Round 4YudinaMakhina0 : 1
Round 4FokichevaKazantsev1 : 0
Round 4SemenovGorbachev0 : 1
Round 4YusupmurzinaMatushkina0.5 : 0.5
Round 4StulovaVostriakova0 : 1
Round 4SimanovskaiaPetrovich1 : 0
Round 4ZvezdinaZolotarev1 : 0
Round 4ShanginaOrlov1 : 0
Round 4StartsevStulova0 : 1
Round 4NovichkovaNoskov0 : 1
Round 4BuslakovaChurikova1 : 0
Round 4MikryukovNikolaev1 : 0
Round 4PorokhinaSidorov1 : 0
Round 4BykovPuzanov0 : 1
Round 4PopovaKulin0 : 1
Round 4StoyanovKuvaev0 : 1
Round 4PotapovFokichev0 : 1
Round 4VereshaginGeletyuk0 : 1
Round 4PritykinChirkov0 : 1
Round 5MikryukovStoyanov1 : 0
Round 5SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round 5YudinaKulin1 : 0
Round 5VolskayaVostriakova0 : 1
Round 5PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 5StartsevFokicheva0 : 1
Round 5GeletyukBarinov0.5 : 0.5
Round 5FokichevShangina1 : 0
Round 5NikolaevSemenov1 : 0
Round 5BurtsevBuslakova1 : 0
Round 5YusupmurzinaDyachkov1 : 0
Round 5MatushkinaStulova0.5 : 0.5
Round 5VereshaginOrlov0 : 1
Round 5ChirkovStulova0 : 1
Round 5PotapovMakhin0 : 1
Round 5KuvaevMakhina1 : 0
Round 5PopovaLapin1 : 0
Round 5BykovNoskov1 : 0
Round 5SidorovPuzanov1 : 0
Round 5PritykinKazantsev0 : 1
Round 5ChurikovaGorbachev0 : 1
Round 5ShabanovZvezdina1 : 0
Round 6KazantsevPotapov1 : 0
Round 6NikolaevZolotarev0 : 1
Round 6BuslakovaPuzanov1 : 0
Round 6BuslakovaMikryukov0 : 1
Round 6SimanovskaiaVolskaya0 : 1
Round 6StartsevNovichkova1 : 0
Round 6StoyanovGeletyuk1 : 0
Round 6VereshaginLapin1 : 0
Round 6StulovaKulin0 : 1
Round 6ShanginaStulova0 : 1
Round 6DyachkovVostriakova1 : 0
Round 6BurtsevKuvaev1 : 0
Round 6YusupmurzinaMetreveli0 : 1
Round 6FokichevSidorov0 : 1
Round 6BykovFokicheva0 : 1
Round 6PopovaShabanov0 : 1
Round 6PetrovichChirkov1 : 0
Round 6ChurikovaNoskov1 : 0
Round 6YudinaBarinov1 : 0
Round 6MakhinaGorbachev0 : 1
Round 6OrlovMakhin0 : 1
Round 7BarinovNovichkova1 : 0
Round 7SemenovVereshagin1 : 0
Round 7KulinVolskaya0 : 1
Round 7PetrovichStulova0 : 1
Round 7PorokhinaBurtsev0 : 1
Round 7KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 7MatushkinaGorbachev0 : 1
Round 7GeletyukZvezdina1 : 0
Round 7YudinaMakhin0 : 1
Round 7PuzanovMakhina1 : 0
Round 7StulovaBuslakova1 : 0
Round 7SimanovskaiaNikolaev0 : 1
Round 7LapinKazantsev1 : 0
Round 7ChurikovaBykov1 : 0
Round 7ZolotarevNoskov0 : 1
Round 7SidorovMetreveli1 : 0
Round 7FokichevaDyachkov0 : 1
Round 7FokichevMikryukov1 : 0
Round 7PotapovVostriakova0 : 1
Round 7BuslakovaOrlov0 : 1
Round 7PopovaChirkov1 : 0
Round 7StartsevShangina0.5 : 0.5
Round 7ShabanovStoyanov0 : 1
Round 8BarinovShangina0 : 1
Round 8StulovaBuslakova0 : 1
Round 8PuzanovFokicheva1 : 0
Round 8SimanovskaiaLapin1 : 0
Round 8NikolaevShabanov0 : 1
Round 8VereshaginPotapov1 : 0
Round 8MetreveliStulova0 : 1
Round 8MakhinaSemenov0 : 1
Round 8KazantsevPetrovich1 : 0
Round 8FokichevDyachkov0 : 1
Round 8PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round 8MatushkinaMikryukov1 : 0
Round 8GorbachevMakhin1 : 0
Round 8PopovaBykov1 : 0
Round 8StoyanovChurikova1 : 0
Round 8SidorovBurtsev0 : 1
Round 8GeletyukStartsev0 : 1
Round 8VolskayaKuvaev0 : 1
Round 8BuslakovaYudina1 : 0
Round 8OrlovVostriakova0 : 1
Round 8KulinNoskov0 : 1
Round 8NovichkovaZvezdina1 : 0
Round 9ShanginaBuslakova1 : 0
Round 9MikryukovChurikova1 : 0
Round 9FokichevaSemenov1 : 0
Round 9NovichkovaSimanovskaia0 : 1
Round 9YusupmurzinaBurtsev0.5 : 0.5
Round 9GorbachevSidorov1 : 0
Round 9BykovGeletyuk0.5 : 0.5
Round 9BarinovOrlov1 : 0
Round 9ZolotarevStulova0 : 1
Round 9StartsevShabanov1 : 0
Round 9MatushkinaMetreveli0 : 1
Round 9PotapovMakhina1 : 0
Round 9PuzanovStoyanov0 : 1
Round 9PopovaVolskaya0 : 1
Round 9VostriakovaBuslakova1 : 0
Round 9DyachkovStulova1 : 0
Round 9PetrovichLapin0 : 1
Round 9KulinVereshagin1 : 0
Round 9FokichevKuvaev0 : 1
Round 9MakhinPorokhina0 : 1
Round 9YudinaNoskov0 : 1
Round 9KazantsevNikolaev1 : 0
Round 9ZvezdinaChirkov1 : 0

Black: Zolotarev Konstantin1     27 mins

White:

Chirkov Nikita0     30 mins
Round 3, d6, -, Taraguchi rule, Info: -+--+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2019-12-18 19:22:21