Games

5th Open Team Tournament
January 2020 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1GalochkinLisyutin0 : 1
Round 1BurtsevChernyi0 : 1
Round 1MakarovGorbachev1 : 0
Round 1KinelovskiyEpifanov0 : 1
Round 1KachaevKatsev1 : 0
Round 1FilinovSemyonov1 : 0
Round 1SalnikovKozhin1 : 0
Round 1KuleshovKachaeva1 : 0
Round 1BuszkowskiKalnitsky1 : 0
Round 2MakarovKatsev1 : 0
Round 2SushkovSemyonov1 : 0
Round 2KozhinEpifanov1 : 0
Round 2KachaevaSalnikov0 : 1
Round 2FilinovGalochkin1 : 0
Round 2BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 2KuleshovChernyi1 : 0
Round 2LisyutinGorbachev1 : 0
Round 2KalnitskyKinelovskiy0 : 1
Round 3BurtsevKachaeva1 : 0
Round 3SushkovGalochkin1 : 0
Round 3BuszkowskiEpifanov0 : 1
Round 3KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 3FilinovLisyutin1 : 0
Round 3KatsevKinelovskiy0 : 1
Round 3KozhinGorbachev1 : 0
Round 3KuleshovKachaev0 : 1
Round 3NovichkovaSalnikova0 : 1
Round 4BurtsevKuleshov1 : 0
Round 4KatsevKachaeva1 : 0
Round 4SemyonovGalochkin1 : 0
Round 4KozhinBuszkowski1 : 0
Round 4BalabhaiNovichkova1 : 0
Round 4KalnitskyEpifanov0 : 1
Round 4KinelovskiySalnikov0 : 1
Round 4ChernyiKachaev0 : 1
Round 4RumyantsevaMakarov0 : 1
Round 5KinelovskiyBuszkowski1 : 0
Round 5KatsevKuleshov1 : 0
Round 5MakarovKachaev1 : 0
Round 5KachaevaChernyi0 : 1
Round 5KalnitskyKozhin0 : 1
Round 5GorbachevGalochkin0 : 1
Round 5FilinovSushkov0.5 : 0.5
Round 5SalnikovEpifanov1 : 0
Round 5RumyantsevaSemyonov0 : 1
Round 6MakarovSalnikov1 : 0
Round 6SushkovFilinov1 : 0
Round 6BalabhaiEpifanov0 : 1
Round 6KatsevKuleshov1 : 0
Round 6RumyantsevaKozhin0 : 1
Round 6SalnikovaKalnitsky1 : 0
Round 6KachaevaChernyi0 : 1
Round 6GalochkinGorbachev1 : 0
Round 6KinelovskiyBuszkowski1 : 0
Round 7EpifanovNovichkova1 : 0
Round 7KuleshovKachaeva0 : 1
Round 7MakarovGorbachev1 : 0
Round 7SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 7FilinovKozhin0 : 1
Round 7RumyantsevaGalochkin0 : 1
Round 7BurtsevChernyi1 : 0
Round 7BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 7KatsevKachaev0 : 1
Round 8BalabhaiBuszkowski1 : 0
Round 8GalochkinFilinov0 : 1
Round 8KinelovskiyLisyutin0 : 1
Round 8KachaevaKachaev0 : 1
Round 8KuleshovChernyi1 : 0
Round 8RumyantsevaGorbachev0 : 1
Round 8SemyonovSushkov0 : 1
Round 8KatsevMakarov0 : 1
Round 8EpifanovKozhin0 : 1
Round 9BurtsevKachaeva1 : 0
Round 9GalochkinMakarov0 : 1
Round 9BuszkowskiEpifanov0 : 1
Round 9SemyonovGorbachev1 : 0
Round 9KozhinKinelovskiy1 : 0
Round 9KuleshovKachaev0 : 1
Round 9RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 9BalabhaiLisyutin0 : 1
Round 9KatsevChernyi1 : 0
Round 10KatsevKachaeva0 : 1
Round 10BuszkowskiKozhin0 : 1
Round 10BurtsevKuleshov1 : 0
Round 10KinelovskiySalnikov0.5 : 0.5
Round 10MakarovRumyantseva1 : 0
Round 10EpifanovLisyutin1 : 0
Round 10FilinovGorbachev1 : 0
Round 10ChernyiKachaev0 : 1
Round 10GalochkinSemyonov0 : 1

Black: Rumyantseva Ekaterina0     33 mins

White:

Galochkin Sergey1     31 mins
Round 7, i7, R, 5a=6.11.16.25.29.7f.6f, Soosyrv-8 rule, Info: B45

Published by Ilona Kachaeva.
Created: 2020-01-05 09:17:47