Games

Larix-2020
January 2020 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KuvaevNikonov0 : 1
Round 1Lavrik-KarmazinYudina0.5 : 0.5
Round 1BurtsevFedorkin0 : 1
Round 1GolosovProkopyev1 : 0
Round 1DvoeglazovMakarov0 : 1
Round 1KinelovskiyYusupmurzina1 : 0
Round 2NikonovGorbachev1 : 0
Round 2BurtsevKuvaev1 : 0
Round 2FedorkinKinelovskiy1 : 0
Round 2DvoeglazovYudina1 : 0
Round 2MakarovGolosov0 : 1
Round 2YusupmurzinaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 3Lavrik-KarmazinGolosov1 : 0
Round 3BurtsevGorbachev1 : 0
Round 3MakarovKinelovskiy1 : 0
Round 3DvoeglazovProkopyev1 : 0
Round 3YusupmurzinaYudina0.5 : 0.5
Round 3FedorkinNikonov0 : 1
Round 4FedorkinMakarov1 : 0
Round 4BurtsevYudina1 : 0
Round 4ProkopyevKinelovskiy0 : 1
Round 4GorbachevKuvaev1 : 0
Round 4GolosovDvoeglazov1 : 0
Round 4NikonovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 5MakarovGorbachev1 : 0
Round 5FedorkinGolosov1 : 0
Round 5KinelovskiyKuvaev1 : 0
Round 5YusupmurzinaProkopyev1 : 0
Round 5Lavrik-KarmazinDvoeglazov1 : 0
Round 5BurtsevNikonov0.5 : 0.5
Round 6ProkopyevKuvaev1 : 0
Round 6NikonovMakarov1 : 0
Round 6FedorkinLavrik-Karmazin1 : 0
Round 6GorbachevYudina0 : 1
Round 6KinelovskiyBurtsev0 : 1
Round 6YusupmurzinaGolosov0 : 1
Round 7NikonovGolosov1 : 0
Round 7KuvaevYudina0 : 1
Round 7DvoeglazovGorbachev0 : 1
Round 7MakarovProkopyev1 : 0
Round 7BurtsevLavrik-Karmazin0 : 1
Round 7YusupmurzinaFedorkin0.5 : 0.5
Round 8FedorkinYudina1 : 0
Round 8YusupmurzinaGorbachev1 : 0
Round 8ProkopyevBurtsev0 : 1
Round 8MakarovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 8KinelovskiyNikonov0.5 : 0.5
Round 9KuvaevMakarov0 : 1
Round 9NikonovYusupmurzina1 : 0
Round 9YudinaKinelovskiy1 : 0
Round 9GorbachevProkopyev0 : 1
Round 9FedorkinDvoeglazov0.5 : 0.5
Round 9BurtsevGolosov0 : 1

Black: Gorbachev Daniil0     16 mins

White:

Prokopyev Andrei1     27 mins
Round 9, d6, -, Tarannikov rule, Info: +---+

Published by Peter Burtsev.
Created: 2020-01-27 21:38:51