Games

World Championship QT
July 1999 Beijing China

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1SinyovLi0.5 : 0.5
Round 1KarlssonTamm1 : 0
Round 1GardstromShkushkovniks1 : 0
Round 1SushkovChen1 : 0
Round 1LiuAndersson1 : 0
Round 1MakarovChen1 : 0
Round 1GaujensLi1 : 0
Round 1FilippovChang1 : 0
Round 1KhramovKozhin0 : 1
Round 2ShkushkovniksTamm1 : 0
Round 2ChenChang0 : 1
Round 2AnderssonLi0 : 1
Round 2KhramovChen0 : 1
Round 2SinyovLiu1 : 0
Round 2GaujensSushkov0 : 1
Round 2FilippovPoghosyan1 : 0
Round 2GardstromKarlsson0.5 : 0.5
Round 2MakarovKozhin0 : 1
Round 3KhramovTamm1 : 0
Round 3MakarovShkushkovniks1 : 0
Round 3LiAndersson0 : 1
Round 3ChangChen0 : 1
Round 3PoghosyanLi0.5 : 0.5
Round 3LiuGaujens0.5 : 0.5
Round 3FilippovKarlsson1 : 0
Round 3GardstromSinyov0 : 1
Round 3KozhinSushkov1 : 0
Round 4AnderssonShkushkovniks1 : 0
Round 4ChenLi1 : 0
Round 4KarlssonChen1 : 0
Round 4MakarovLi1 : 0
Round 4GardstromLiu1 : 0
Round 4PoghosyanGaujens1 : 0
Round 4KhramovChang1 : 0
Round 4KozhinFilippov1 : 0
Round 4SinyovSushkov0 : 1
Round 5LiuTamm1 : 0
Round 5LiShkushkovniks1 : 0
Round 5AnderssonChen1 : 0
Round 5GaujensChen1 : 0
Round 5LiKhramov0 : 1
Round 5PoghosyanGardstrom1 : 0
Round 5SinyovFilippov1 : 0
Round 5MakarovSushkov0 : 1
Round 5KozhinKarlsson0.5 : 0.5
Round 6LiTamm1 : 0
Round 6ChenChen1 : 0
Round 6KarlssonAndersson1 : 0
Round 6ChangLi1 : 0
Round 6KhramovLiu1 : 0
Round 6GardstromGaujens1 : 0
Round 6PoghosyanSushkov0 : 1
Round 6MakarovFilippov1 : 0
Round 6KozhinSinyov0.5 : 0.5
Round 7GaujensTamm1 : 0
Round 7LiShkushkovniks1 : 0
Round 7FilippovChen1 : 0
Round 7ChangAndersson1 : 0
Round 7LiLiu0.5 : 0.5
Round 7PoghosyanKozhin0 : 1
Round 7SushkovKarlsson0 : 1
Round 7SinyovMakarov0.5 : 0.5
Round 7KhramovGardstrom0 : 1

Black: Sushkov Vladimir0     

White:

Karlsson Stefan1     
Round 7, d11, R, 5a=10, RIF rule

Published by Michał Żukowski.
Created: 2020-04-26 15:08:43