Games

4 USSR All Union Tournament VT-4
November 1986 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round GaujensMucenieks0.5 : 0.5
Round TashkinovMucenieks0 : 1
Round FyodorovGostev0.5 : 0.5
Round BashirovMucenieks0 : 1
Round MucenieksFilinov0 : 1
Round KutulutskyFilinov1 : 0
Round KaratajevSkuridin0.5 : 0.5
Round GaujensSkuridin0 : 1
Round PodurovIbatullin0 : 1
Round GostevMikhailov1 : 0
Round KurochkinMikhailov0 : 1
Round KiselevDzainukov0 : 1
Round FilinovKolesnikov1 : 0
Round MaslyaevBobkov0.5 : 0.5
Round TerteryanGluhovsky0 : 1
Round FedotovIbatullin1 : 0
Round MaslyaevSuslov0.5 : 0.5
Round 1KurochkinSkuridin0 : 1
Round 1ZanchenkoKiselev0 : 1
Round 1SinyovAlexandrov1 : 0
Round 1KorhovTalsky0 : 1
Round 1SirategyanBethers1 : 0
Round 1FilinovKobzev1 : 0
Round 1MelmanKanatov1 : 0
Round 1SmirnovZakharian1 : 0
Round 1BezkrovnyFyodorov1 : 0
Round 1MucenieksAtreschenkov1 : 0
Round 1FilippovSobolev0 : 1
Round 1TashkinovGaujens0 : 1
Round 1IbatullinNosovsky0 : 1
Round 2NosovskySokolov0 : 1
Round 2SobolevFilinov0 : 1
Round 2TerteryanSychev1 : 0
Round 2SkuridinMaslyaev0 : 1
Round 2ZanchenkoTamisars1 : 0
Round 2TalskyKleymenov1 : 0
Round 2SuslovSirategyan1 : 0
Round 2SalnikovTeterovskis0 : 1
Round 2GaujensSinyov0 : 1
Round 2MikhailovIbatullin0.5 : 0.5
Round 3SokolovNikonov0 : 1
Round 3SinyovTerteryan0.5 : 0.5
Round 3FilinovKanatov1 : 0
Round 3SmirnovKarpenko0 : 1
Round 3SirategyanZanchenko0 : 1
Round 3DoroshkevichFyodorov1 : 0
Round 3MikhailovTalsky0.5 : 0.5
Round 3GaujensAzov1 : 0
Round 4BethersSokolov0 : 1
Round 4TalskySemyonov0.5 : 0.5
Round 4AzovMelman0 : 1
Round 4GlibkaIbatullin1 : 0
Round 5SokolovZabrodin1 : 0
Round 5SkuridinZemlitskis1 : 0
Round 5FilinovMikhailov0.5 : 0.5
Round 5SemyonovTerteryan0 : 1
Round 5ZanchenkoMilevsky0.5 : 0.5
Round 5DzainukovTalsky1 : 0
Round 5IbatullinArutyunyan1 : 0
Round 6ZakharianSkuridin0 : 1
Round 6TerteryanFilinov0 : 1
Round 6SmirnovZanchenko0 : 1
Round 6TalskySychev1 : 0
Round 6MostovlyanskyIbatullin0 : 1
Round 7FilinovSalnikov0.5 : 0.5
Round 7VoskanyanBiryukov0.5 : 0.5
Round 7SkuridinKiselev0.5 : 0.5
Round 7KarpenkoKireev1 : 0
Round 7ZanchenkoReims0 : 1
Round 7SokolovTalsky0.5 : 0.5
Round 7IbatullinKobzev0 : 1
Round 8BiryukovTerteryan0 : 1
Round 8TalskyZanchenko0 : 1
Round 8KaratajevSkuridin0.5 : 0.5
Round 9SkuridinShkushkovniks1 : 0
Round 9SokolovAlexandrov1 : 0
Round 9VoskanyanTerteryan0.5 : 0.5
Round 9BezkrovnyTalsky0.5 : 0.5
Round 10MucenieksFilinov0 : 1
Round 10BiryukovNosovsky0 : 1
Round 10TalskyZabrodin1 : 0
Round 10SinyovZanchenko0.5 : 0.5
Round 10FedotovIbatullin1 : 0
Round 11SkuridinBethers1 : 0
Round 11TeterovskisTalsky0 : 1
Round 12GaujensSkuridin0 : 1
Round 12KutulutskyFilinov1 : 0
Round 12PodurovIbatullin0 : 1
Round 13SkuridinSuslov0.5 : 0.5
Round 13FilinovKolesnikov1 : 0
Round 13KaratajevTalsky0 : 1
Round 14SobolevSkuridin1 : 0
Round 14SuslovFilinov0 : 1
Round 14TerteryanNikonov0.5 : 0.5
Round 14ZanchenkoMikhailov0 : 1
Round 14BasinIbatullin0 : 1
Round 15GluhovskyFilinov0.5 : 0.5
Round 15TerteryanMilevsky0 : 1

Black: Mikhailov Nikolay0.5     

White:

Ibatullin Robert0.5     
Round 2, i5, , 5a=7, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2020-05-31 13:25:20