Games

3 Moscow International Tournament
August 1987 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TalskyBezkrovny1 : 0
Round 1SkuridinGaujens0 : 1
Round 1AnderssonBobkov0 : 1
Round 1KulikovPoghosyan0.5 : 0.5
Round 1ChudesnikovSalnikov0.5 : 0.5
Round 1SundlingReims0 : 1
Round 1FyodorovAsplund1 : 0
Round 1KozhinNikonov0 : 1
Round 1SobolevTerekhov0 : 1
Round 1TeterovskisArkbo1 : 0
Round 1MaslyaevGlibka0.5 : 0.5
Round 1FilinovKolesnikov0 : 1
Round 1JonssonDoroshkevich0.5 : 0.5
Round 2ReimsTalsky0.5 : 0.5
Round 2GlibkaDvoeglazov1 : 0
Round 2TerekhovBobkov0 : 1
Round 2BezkrovnyKozhin0.5 : 0.5
Round 2HauksTeterovskis0 : 1
Round 2TerteryanZabrodin0.5 : 0.5
Round 2GaujensKolesnikov0 : 1
Round 2FilippovKulikov0 : 1
Round 2ArkboBethers0 : 1
Round 2NikonovMilevsky0.5 : 0.5
Round 2PoghosyanSundling0 : 1
Round 2SkuridinAndersson1 : 0
Round 3TalskyNikonov1 : 0
Round 3SobolevGaujens1 : 0
Round 3MaslyaevHauks1 : 0
Round 3ChudesnikovDoroshkevich0 : 1
Round 3FilinovAsplund0 : 1
Round 3KulikovGlibka0.5 : 0.5
Round 3KolesnikovReims0 : 1
Round 3DvoeglazovPoghosyan1 : 0
Round 3SundlingTerekhov0.5 : 0.5
Round 3MilevskySalnikov0 : 1
Round 3ZabrodinBezkrovny1 : 0
Round 4SalnikovTalsky0 : 1
Round 4KulikovPalmgren1 : 0
Round 4NikonovZabrodin0 : 1
Round 4BobkovTeterovskis1 : 0
Round 4HauksPoghosyan0 : 1
Round 4TerteryanJonsson0.5 : 0.5
Round 4FilippovMilevsky1 : 0
Round 4DoroshkevichDvoeglazov0 : 1
Round 4AsplundBethers1 : 0
Round 4GlibkaSkuridin0 : 1
Round 4FyodorovAndersson1 : 0
Round 5GluhovskyTalsky0 : 1
Round 5MaslyaevFilippov1 : 0
Round 5ReimsBobkov0 : 1
Round 5BethersHauks0.5 : 0.5
Round 5ChudesnikovTerteryan0 : 1
Round 5KozhinDoroshkevich1 : 0
Round 5TeterovskisAsplund1 : 0
Round 5ArkboBezkrovny0 : 1
Round 5AnderssonGaujens1 : 0
Round 5SinyovKolesnikov1 : 0
Round 5ZabrodinTerekhov0.5 : 0.5
Round 5SkuridinKulikov0 : 1
Round 5SundlingSalnikov0 : 1
Round 5PoghosyanMilevsky1 : 0
Round 6TalskySinyov0 : 1
Round 6PoghosyanKozhin0 : 1
Round 6TerekhovReims0 : 1
Round 6SalnikovDvoeglazov1 : 0
Round 6GluhovskyKulikov1 : 0
Round 6MilevskyDoroshkevich0 : 1
Round 6KolesnikovZabrodin0 : 1
Round 6JonssonBethers0 : 1
Round 6FilippovSkuridin0 : 1
Round 7ZabrodinTalsky0 : 1
Round 7KolesnikovNikonov0 : 1
Round 7KulikovDvoeglazov0 : 1
Round 7ChudesnikovPoghosyan0 : 1
Round 7ArkboJonsson1 : 0
Round 7SkuridinSalnikov0 : 1
Round 7DoroshkevichBethers1 : 0
Round 7SundlingBezkrovny0 : 1
Round 7BobkovGluhovsky1 : 0
Round 7AsplundTerekhov0 : 1
Round 7SinyovReims1 : 0
Round 7KozhinGlibka1 : 0
Round 7AnderssonTerteryan0 : 1
Round 7GaujensMilevsky0 : 1
Round 8TalskyBobkov0.5 : 0.5
Round 8SkuridinSobolev0 : 1
Round 8JonssonGaujens0.5 : 0.5
Round 8MaslyaevKozhin0.5 : 0.5
Round 8DvoeglazovNikonov0 : 1
Round 8TerekhovKulikov0.5 : 0.5
Round 8DoroshkevichZabrodin0 : 1
Round 8GlibkaPoghosyan0 : 1
Round 8TerteryanAsplund1 : 0
Round 8SalnikovSinyov0 : 1
Round 8ReimsGluhovsky0.5 : 0.5
Round 9KozhinTalsky0 : 1
Round 9FilippovGaujens0 : 1
Round 9HauksDoroshkevich0 : 1
Round 9FilinovDvoeglazov0 : 1
Round 9KulikovReims0 : 1
Round 9AnderssonJonsson0 : 1
Round 9TeterovskisKolesnikov0.5 : 0.5
Round 9PoghosyanTerekhov0 : 1
Round 9ZabrodinSobolev0 : 1
Round 9BobkovSalnikov1 : 0
Round 9BethersTerteryan0 : 1
Round 9NikonovSinyov1 : 0
Round 9GlibkaMilevsky1 : 0
Round 9BezkrovnySkuridin0.5 : 0.5

Black: Sundling Ingvar0.5     30 mins

White:

Terekhov Dmitry0.5     50 mins
Round 3, i5, , 5a=7, RIF rule

Published by Sofia Tolstoguzova.
Created: 2020-10-28 15:45:29