Games

The 17th Youth Russian Championship
March 2008 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1MaximovLysakov0 : 1
Round 1MyasoyedovSerdyukov1 : 0
Round 1BerezinRomanov1 : 0
Round 1MerkulovSavrasov0 : 1
Round 1MerkulovKryuchok0 : 1
Round 1LebedevaSavrasova0 : 1
Round 1PesterevaOkatova1 : 0
Round 1KrayevaLitvinova1 : 0
Round 1RachitskayaBelkina1 : 0
Round 2BerezinSerdyukov1 : 0
Round 2MaximovRomanov1 : 0
Round 2MyasoyedovLysakov0.5 : 0.5
Round 2KryuchokKadulin0.5 : 0.5
Round 2SumarokovSavrasov1 : 0
Round 2OkatovaLebedeva0 : 1
Round 2ProkopyevaPestereva0 : 1
Round 2OborinaKurdina1 : 0
Round 2MolotovaOkatova0 : 1
Round 3SerdyukovRomanov1 : 0
Round 3MaximovMyasoyedov0 : 1
Round 3LysakovBerezin0.5 : 0.5
Round 3KadulinSumarokov1 : 0
Round 3SobolevKryuchok0 : 1
Round 3OkatovaSavrasova0 : 1
Round 3PesterevaOborina1 : 0
Round 3RachitskayaKrayeva0.5 : 0.5
Round 3KurdinaOkatova1 : 0
Round 4MyasoyedovBerezin0 : 1
Round 4MaximovSerdyukov0 : 1
Round 4RomanovLysakov0 : 1
Round 4KadulinMerkulov1 : 0
Round 4MerkulovSavrasov1 : 0
Round 4SavrasovaLebedeva1 : 0
Round 4KrayevaPestereva0 : 1
Round 4KurdinaRachitskaya0 : 1
Round 4OborinaBelkina1 : 0
Round 5LysakovSerdyukov0 : 1
Round 5BerezinMaximov1 : 0
Round 5MyasoyedovRomanov1 : 0
Round 5SumarokovKryuchok1 : 0
Round 5KadulinMerkulov1 : 0
Round 5OkatovaLebedeva1 : 0
Round 5PesterevaRachitskaya1 : 0
Round 5KrayevaOkatova1 : 0
Round 5LitvinovaOborina0 : 1
Round 6MaximovLysakov0 : 1
Round 6MyasoyedovSerdyukov0 : 1
Round 6BerezinRomanov1 : 0
Round 6SumarokovMerkulov0 : 1
Round 6KryuchokMerkulov0.5 : 0.5
Round 6OkatovaSavrasova0 : 1
Round 6PesterevaMolotova1 : 0
Round 6KrayevaOborina1 : 0
Round 6RachitskayaLitvinova0 : 1
Round 7RomanovMaximov0 : 1
Round 7SerdyukovBerezin1 : 0
Round 7MyasoyedovLysakov0 : 1
Round 7SobolevKadulin0 : 1
Round 7MerkulovSumarokov0 : 1
Round 7SavrasovaLebedeva1 : 0
Round 7LitvinovaPestereva0 : 1
Round 7KrayevaKurdina1 : 0
Round 7RachitskayaOborina1 : 0
Round 8RomanovSerdyukov0 : 1
Round 8BerezinLysakov0.5 : 0.5
Round 8MyasoyedovMaximov1 : 0
Round 8KadulinSavrasov1 : 0
Round 8SumarokovGorokhov1 : 0
Round 8OkatovaLebedeva1 : 0
Round 8MolotovaKrayeva0 : 1
Round 8RachitskayaOkatova0.5 : 0.5
Round 8PesterevaBelous1 : 0
Round 9SerdyukovMaximov1 : 0
Round 9LysakovRomanov1 : 0
Round 9BerezinMyasoyedov1 : 0
Round 9SumarokovGorokhov1 : 0
Round 9KryuchokSavrasov1 : 0
Round 9OkatovaSavrasova0.5 : 0.5
Round 9KurdinaPestereva0 : 1
Round 9KrayevaBelous1 : 0
Round 9OborinaOkatova1 : 0
Round 10BerezinMaximov0 : 1
Round 10MyasoyedovRomanov1 : 0
Round 10SerdyukovLysakov0.5 : 0.5

Black: Myasoyedov Yevgeni0     54 mins

White:

Lysakov Mikhail1     85 mins
Round 7, d3, -, 5a=6, RIF rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2008-05-10 20:00:37