Games

Leningrad - Moscow match
February 1986 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BiryukovMoiseyev1 : 0
Round 1AlexandrovIvanov1 : 0
Round 1GluhovskyKulikov0 : 1
Round 1KiverinKolomeitsev0 : 1
Round 1SmirnovOzhinsky1 : 0
Round 1SokolskySalnikov1 : 0
Round 1NikonovBeloutov1 : 0
Round 1MilevskyTerekhov0 : 1
Round 2KolomeitsevPerepljotchikov1 : 0
Round 2SalnikovSmirnov0 : 1
Round 2KulikovNikonov0 : 1
Round 2MoiseyevAlexandrov0 : 1
Round 2OzhinskyKiverin0 : 1
Round 2TerekhovBiryukov0 : 1
Round 2IvanovErmakov0 : 1
Round 3GluhovskyKolomeitsev0 : 1
Round 3SokolskyIvanov0 : 1
Round 3SmirnovUsov1 : 0
Round 3MilevskyKulikov0 : 1
Round 3NikonovVishnjakov1 : 0
Round 3ErmakovMoiseyev0 : 1
Round 3KiverinSalnikov0 : 1
Round 3BiryukovBeloutov1 : 0
Round 3AlexandrovTerekhov0 : 1
Round 3PerepljotchikovOzhinsky1 : 0
Round 4IvanovSmirnov0 : 1
Round 4VishnjakovMilevsky0 : 1
Round 4KolomeitsevNikonov1 : 0
Round 4TerekhovErmakov1 : 0
Round 4MoiseyevSokolsky0 : 1
Round 4SalnikovPerepljotchikov1 : 0
Round 4UsovKiverin1 : 0
Round 4BeloutovAlexandrov1 : 0
Round 4KulikovBiryukov0 : 1
Round 4OzhinskyGluhovsky0 : 1
Round 5KiverinIvanov0 : 1
Round 5SmirnovMoiseyev0.5 : 0.5
Round 5ErmakovBeloutov1 : 0
Round 5MilevskyKolomeitsev0 : 1
Round 5PerepljotchikovUsov0 : 1
Round 5AlexandrovKulikov0 : 1
Round 5NikonovOzhinsky1 : 0
Round 5BiryukovVishnjakov1 : 0
Round 5GluhovskySalnikov1 : 0
Round 5SokolskyTerekhov0.5 : 0.5
Round 6IvanovPerepljotchikov0 : 1
Round 6TerekhovSmirnov1 : 0
Round 6BeloutovSokolsky0 : 1
Round 6KulikovErmakov0.5 : 0.5
Round 6SalnikovNikonov0 : 1
Round 6OzhinskyMilevsky0 : 1
Round 6KolomeitsevBiryukov0 : 1
Round 6UsovGluhovsky0 : 1
Round 6MoiseyevKiverin1 : 0
Round 7GluhovskyIvanov0 : 1
Round 7SmirnovBeloutov1 : 0
Round 7NikonovUsov1 : 0
Round 7MilevskySalnikov1 : 0
Round 7PerepljotchikovMoiseyev0.5 : 0.5
Round 7KiverinTerekhov0 : 1
Round 7BiryukovOzhinsky1 : 0
Round 8UsovMilevsky0 : 1
Round 8TerekhovPerepljotchikov0 : 1
Round 8BeloutovKiverin1 : 0
Round 8KulikovSmirnov1 : 0
Round 8IvanovNikonov0 : 1
Round 8SalnikovBiryukov0 : 1
Round 8MoiseyevGluhovsky1 : 0
Round 8KolomeitsevErmakov1 : 0
Round 8OzhinskyAlexandrov1 : 0
Round 9AlexandrovSalnikov1 : 0
Round 9MilevskyIvanov1 : 0
Round 9BiryukovUsov1 : 0
Round 9ErmakovOzhinsky0 : 1
Round 9NikonovMoiseyev1 : 0
Round 9SmirnovVishnjakov0 : 1
Round 9SokolskyKolomeitsev0 : 1
Round 9KiverinKulikov0 : 1
Round 9PerepljotchikovBeloutov0 : 1
Round 10KolomeitsevSmirnov1 : 0
Round 10OzhinskySokolsky0 : 1
Round 10SalnikovErmakov1 : 0
Round 10KulikovPerepljotchikov0 : 1
Round 10IvanovBiryukov0 : 1
Round 10TerekhovNikonov1 : 0
Round 10BeloutovGluhovsky0 : 1

Black: Beloutov Gennady1     

White:

Alexandrov Nikolay0     
Round 4, d8, , 5a=G9, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2021-01-15 10:54:13