Games

2nd Riga - Moscow match
April 1986 Riga Latvia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1UzhulisSokolsky0 : 1
Round 1MucenieksKiverin0 : 1
Round 1TeterovskisSychev1 : 0
Round 1ShkushkovniksGluhovsky0 : 1
Round 1BethersErmakov0.5 : 0.5
Round 1ReimsFilippov1 : 0
Round 2ErmakovShkushkovniks0 : 1
Round 2KiverinGaujens0 : 1
Round 2MaslyaevUzhulis0.5 : 0.5
Round 3BethersMilevsky0 : 1
Round 3GaujensFilippov0 : 1
Round 3ReimsMaslyaev1 : 0
Round 3ShkushkovniksSychev0 : 1
Round 3UzhulisGluhovsky0 : 1
Round 4KiverinBethers1 : 0
Round 4SychevHauks1 : 0
Round 4ErmakovUzhulis0 : 1
Round 4FilippovTeterovskis1 : 0
Round 4MilevskyShkushkovniks1 : 0
Round 4SokolskyGaujens0 : 1
Round 5HauksMilevsky0 : 1
Round 5GaujensMaslyaev0 : 1
Round 5MucenieksGluhovsky0 : 1
Round 5ShkushkovniksKiverin1 : 0
Round 5UzhulisSychev0.5 : 0.5
Round 6MaslyaevTeterovskis1 : 0
Round 6FilippovShkushkovniks1 : 0
Round 6GluhovskyGaujens1 : 0
Round 6SychevReims0 : 1
Round 7ShkushkovniksSokolsky1 : 0
Round 7TeterovskisGluhovsky0 : 1
Round 8MilevskyMucenieks0.5 : 0.5
Round 8SychevGaujens0 : 1

Black: Kiverin Dmitry1     

White:

Bethers Arilds0     
Round 4, i5, , 5a=15, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2021-02-17 10:53:42