Games

The 29th Russian Championship, First League
February 2021 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1VostriakovaBurtsev0 : 1
Round 1StoyanovRadzevelyuk0 : 1
Round 1KatsevBuszkowski1 : 0
Round 1YusupmurzinaRumyantseva1 : 0
Round 1MetreveliKachaeva1 : 0
Round 1FokichevSmirnov0 : 1
Round 1LisyutinStrakulia1 : 0
Round 1ChurikovaYusupmurzin0 : 1
Round 1SalnikovSidorov1 : 0
Round 1KachaevSalnikova1 : 0
Round 1PorokhinaVolkov1 : 0
Round 1MetreveliFokicheva0.5 : 0.5
Round 1ProkopyevSirategyan0 : 1
Round 1BurtsevBalabhai0 : 1
Round 2KatsevKachaev0 : 1
Round 2MetreveliSalnikov0 : 1
Round 2VolkovFokicheva1 : 0
Round 2RadzevelyukYusupmurzin1 : 0
Round 2ChurikovaStoyanov0 : 1
Round 2FokichevProkopyev0 : 1
Round 2BurtsevVostriakova1 : 0
Round 2SmirnovSirategyan1 : 0
Round 2YusupmurzinaLisyutin1 : 0
Round 2BalabhaiBurtsev0.5 : 0.5
Round 2PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 2BuszkowskiSalnikova0 : 1
Round 2SidorovKachaeva0 : 1
Round 2StrakuliaRumyantseva0 : 1
Round 3RadzevelyukSalnikov0 : 1
Round 3KachaevSmirnov0 : 1
Round 3YusupmurzinaBalabhai0 : 1
Round 3SalnikovaVolkov0 : 1
Round 3PorokhinaSirategyan0 : 1
Round 3LisyutinProkopyev1 : 0
Round 3StoyanovKatsev0 : 1
Round 3FokichevChurikova0 : 1
Round 3YusupmurzinKachaeva1 : 0
Round 3StrakuliaBuszkowski1 : 0
Round 3MetreveliBurtsev1 : 0
Round 3RumyantsevaFokicheva1 : 0
Round 3YusupmurzinKachaeva1 : 0
Round 3SidorovVostriakova1 : 0
Round 3BurtsevMetreveli1 : 0
Round 4BurtsevRadzevelyuk1 : 0
Round 4KatsevRumyantseva1 : 0
Round 4SidorovProkopyev1 : 0
Round 4ChurikovaBurtsev0 : 1
Round 4KachaevaStoyanov0 : 1
Round 4PorokhinaStrakulia1 : 0
Round 4FokichevFokicheva0 : 1
Round 4BuszkowskiVostriakova1 : 0
Round 4VolkovSirategyan0 : 1
Round 4YusupmurzinYusupmurzina0 : 1
Round 4SalnikovSmirnov0.5 : 0.5
Round 4MetreveliSalnikova0 : 1
Round 4BalabhaiKachaev0.5 : 0.5
Round 4MetreveliLisyutin0 : 1
Round 5MetreveliKachaeva1 : 0
Round 5BurtsevSmirnov0.5 : 0.5
Round 5FokichevaStoyanov0 : 1
Round 5PorokhinaMetreveli0 : 1
Round 5ProkopyevStrakulia0 : 1
Round 5SidorovRadzevelyuk0 : 1
Round 5VostriakovaFokichev0 : 1
Round 5BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 5YusupmurzinaSalnikov0.5 : 0.5
Round 5KatsevLisyutin1 : 0
Round 5BurtsevYusupmurzin0 : 1
Round 5BuszkowskiChurikova1 : 0
Round 5KachaevVolkov0 : 1
Round 6MetreveliKachaev0 : 1
Round 6BuszkowskiFokicheva1 : 0
Round 6FokichevKachaeva1 : 0
Round 6YusupmurzinaSmirnov0 : 1
Round 6RadzevelyukSalnikova1 : 0
Round 6StoyanovMetreveli1 : 0
Round 6BurtsevStrakulia1 : 0
Round 6BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 6KatsevBurtsev0.5 : 0.5
Round 6PorokhinaSidorov0 : 1
Round 6ChurikovaProkopyev0 : 1
Round 6LisyutinSirategyan0 : 1
Round 6YusupmurzinVolkov0 : 1
Round 7MetreveliProkopyev1 : 0
Round 7ChurikovaKachaeva1 : 0
Round 7SidorovYusupmurzin0 : 1
Round 7FokichevStrakulia1 : 0
Round 7VostriakovaFokicheva0 : 1
Round 7PorokhinaRumyantseva1 : 0
Round 7StoyanovVolkov0 : 1
Round 7BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 7BurtsevSirategyan1 : 0
Round 7BurtsevSalnikova1 : 0
Round 7RadzevelyukYusupmurzina1 : 0
Round 7SmirnovBalabhai1 : 0
Round 7KatsevSalnikov0 : 1
Round 7MetreveliKachaev1 : 0
Round 8VostriakovaKachaeva0 : 1
Round 8MetreveliMetreveli0.5 : 0.5
Round 8SidorovFokicheva1 : 0
Round 8RadzevelyukKatsev0.5 : 0.5
Round 8StoyanovLisyutin0 : 1
Round 8BuszkowskiFokichev1 : 0
Round 8RumyantsevaProkopyev0 : 1
Round 8SirategyanBurtsev1 : 0
Round 8StrakuliaChurikova1 : 0
Round 8SmirnovVolkov0.5 : 0.5
Round 8YusupmurzinaKachaev0 : 1
Round 8YusupmurzinBalabhai1 : 0
Round 8BurtsevSalnikov0.5 : 0.5
Round 8PorokhinaSalnikova1 : 0
Round 9SalnikovaProkopyev1 : 0
Round 9RumyantsevaKachaeva1 : 0
Round 9BuszkowskiMetreveli0 : 1
Round 9MetreveliBalabhai1 : 0
Round 9YusupmurzinKatsev0.5 : 0.5
Round 9BurtsevLisyutin1 : 0
Round 9PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 9StrakuliaFokicheva0 : 1
Round 9KachaevSirategyan0.5 : 0.5
Round 9ChurikovaVostriakova1 : 0
Round 9SidorovBurtsev0 : 1
Round 9VolkovSalnikov0 : 1
Round 9YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 9SmirnovRadzevelyuk1 : 0

Black: Burtsev Peter1     1:28 mins

White:

Lisyutin Alexander0     0:56 mins
Round 9, d10, R, 5a=6, 9, 11, 14, g8, k8, k7, Soosyrv-8 rule, Info: B=4

Published by Mikhail Shavarin.
Created: 2021-02-27 10:49:23