Games

Poduga Cup 2020
January 2021 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1.1NaumovKulin1 : 0
Round 1.1PotapovFokichev0 : 1
Round 1.1FokichevaSimanovskaia0 : 1
Round 1.1YusupmurzinaNikolaev1 : 0
Round 1.1BykovBuslakova0 : 1
Round 1.1StoyanovSemenov1 : 0
Round 1.1VostriakovaShangina0 : 1
Round 1.1ZvezdinaMatushkina0 : 1
Round 1.1PopovaNoskov0 : 1
Round 1.1MikryukovBuslakova0.5 : 0.5
Round 1.1FokichevaSimanovskaia0 : 1
Round 1.1KuvaevStartsev0 : 1
Round 1.1SidorovYudina1 : 0
Round 1.2NaumovKulin1 : 0
Round 1.2PotapovFokichev1 : 0
Round 1.2FokichevaSimanovskaia0 : 1
Round 1.2YusupmurzinaNikolaev1 : 0
Round 1.2BykovBuslakova0 : 1
Round 1.2StoyanovSemenov1 : 0
Round 1.2VostriakovaShangina0 : 1
Round 1.2MatushkinaZvezdina1 : 0
Round 1.2PopovaNoskov0 : 1
Round 1.2MikryukovBuslakova1 : 0
Round 1.2PorokhinaPavlovskiy1 : 0
Round 1.2StartsevKuvaev0 : 1
Round 1.2SidorovYudina1 : 0
Round 1.3PotapovFokichev0 : 1
Round 1.3StartsevKuvaev1 : 0
Round 2.1PorokhinaProkopyev1 : 0
Round 2.1StoyanovSidorov1 : 0
Round 2.1BuslakovaYusupmurzina0 : 1
Round 2.1FokichevShangina0 : 1
Round 2.1MatushkinaBuslakova0 : 1
Round 2.1NoskovStoyanov0 : 1
Round 2.2PorokhinaProkopyev1 : 0
Round 2.2StoyanovSidorov0 : 1
Round 2.2BuslakovaYusupmurzina0 : 1
Round 2.2ShanginaFokichev1 : 0
Round 2.2MatushkinaBuslakova1 : 0
Round 2.2StoyanovNoskov1 : 0
Round 2.3SidorovStoyanov1 : 0
Round 2.3MatushkinaBuslakova0 : 1
Round 2.3StoyanovNoskov1 : 0
Round 3.1NaumovStoyanov0 : 1
Round 3.1YusupmurzinaShangina1 : 0
Round 3.2StoyanovNaumov1 : 0
Round 3.2YusupmurzinaShangina1 : 0
Round 4.1StartsevStoyanov0 : 1
Round 4.1PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round 4.2StartsevStoyanov1 : 0
Round 4.2YusupmurzinaPorokhina0 : 1
Round 4.3StoyanovStartsev0 : 1
Round 4.3YusupmurzinaPorokhina1 : 0
Round 5.1PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 5.1StartsevYusupmurzina0 : 1
Round 5.2PorokhinaStoyanov0 : 1
Round 5.2StartsevYusupmurzina0 : 1
Round 5.3PorokhinaStoyanov1 : 0

Black: Potapov Stepan0     26 mins

White:

Fokichev Egor1     28 mins
Round 1.3, d11, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: +-+++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-03-22 12:23:19