Games

1 Soviet Union Open Team Championship
June 1990 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TalskyShavarin1 : 0
Round 1MeriteeSkuridin1 : 0
Round 1ReimsFilinov0.5 : 0.5
Round 1VoskanyanPetrosian1 : 0
Round 1VeidemanisVarakin0.5 : 0.5
Round 1ZanchenkoHolgersson1 : 0
Round 1IvanovKulikov0 : 1
Round 1TashkinovSokolsky0 : 1
Round 1SinyovSuslov1 : 0
Round 1MishinPrikhach1 : 0
Round 1ChudesnikovSemyonov0 : 1
Round 1SalnikovNokhrin1 : 0
Round 1TsuladzeYaroslavtsev1 : 0
Round 1SoosõrvHenningsson1 : 0
Round 1DvoeglazovAtreschenkov0 : 1
Round 1MattalGrigoryan0 : 1
Round 1PavinichKurkuchekov0 : 1
Round 1AsplundBethers0 : 1
Round 1KozhinNazarov1 : 0
Round 1YakovlevaStepanyan0 : 1
Round 1ErikssonBalanova0 : 1
Round 1SakhapovIlyin0 : 1
Round 1KolesnikovBashirov0 : 1
Round 1GulyayevZabrodin0.5 : 0.5
Round 1EibatovSavchenko0.5 : 0.5
Round 1MalyshevRotbergs0 : 1
Round 1MaslyaevTregubov1 : 0
Round 1DzainukovDoroshkevich0 : 1
Round 1PalmgrenMilevsky0 : 1
Round 1GardstromKrasnonosov0 : 1
Round 1JonssonFilippov0 : 1
Round 2DoroshkevichTalsky0 : 1
Round 2SkuridinSakhapov0 : 1
Round 2DvoeglazovShavarin1 : 0
Round 2KurkuchekovAntonov1 : 0
Round 2KolesnikovVarakin1 : 0
Round 2JonssonTashkinov0 : 1
Round 2HenningssonSuslov0 : 1
Round 2TsuladzeTeterovskis0.5 : 0.5
Round 2BobkovSemyonov1 : 0
Round 2NikonovBethers0.5 : 0.5
Round 2MattalYaroslavtsev1 : 0
Round 2AtreschenkovVoskanyan0 : 1
Round 2RotbergsMaslyaev0 : 1
Round 2AsplundGulyayev0 : 1
Round 2SinyovSoosõrv1 : 0
Round 2BalanovaKozhin0 : 1
Round 2EibatovPetrosian0 : 1
Round 2AlexandrovFilippov1 : 0
Round 2ReimsSavchenko1 : 0
Round 2AlexandrovKrasnonosov1 : 0
Round 2StepanyanBashirov0 : 1
Round 2PoghosyanIlyin0 : 1
Round 2NokhrinGardstrom0.5 : 0.5
Round 2PavinichGrigoryan1 : 0
Round 2SalnikovaDzainukov0 : 1
Round 2PalmgrenChudesnikov0 : 1
Round 2KulikovZanchenko0.5 : 0.5
Round 2NazarovEriksson0.5 : 0.5
Round 2HolgerssonIvanov1 : 0
Round 2MeriteePiddubny1 : 0
Round 3KozhinTalsky0 : 1
Round 3GardstromFilinov1 : 0
Round 3ShavarinPalmgren1 : 0
Round 3AntonovHolgersson1 : 0
Round 3JonssonVarakin0.5 : 0.5
Round 3ZanchenkoKurkuchekov1 : 0
Round 3TashkinovAsplund1 : 0
Round 3ZakharianShereverov1 : 0
Round 3SemyonovAtreschenkov0 : 1
Round 3ErikssonChudesnikov0 : 1
Round 3PiddubnyMattal0.5 : 0.5
Round 3SuslovPoghosyan0.5 : 0.5
Round 3SalnikovIlyin1 : 0
Round 3MilevskyDvoeglazov1 : 0
Round 3HenningssonNokhrin1 : 0
Round 3RotbergsArefyev1 : 0
Round 3SinyovReims0 : 1
Round 3SakhapovSavchenko0 : 1
Round 3MishinYakovleva1 : 0
Round 3BashirovAlexandrov0.5 : 0.5
Round 3VeidemanisZabrodin1 : 0
Round 3SoosõrvEibatov1 : 0
Round 3KolesnikovKrasnonosov0 : 1
Round 3IvanovMalyshev1 : 0
Round 3PetrosianSavchenko0.5 : 0.5
Round 3GulyayevVoskanyan0.5 : 0.5
Round 3SakhapovBobkov1 : 0
Round 3GulyayevPrikhach1 : 0
Round 3SalnikovaDoroshkevich0 : 1
Round 3BethersMishin0 : 1
Round 3NikonovMeritee1 : 0
Round 3TsuladzeYakovleva1 : 0
Round 3TregubovGrigoryan1 : 0
Round 3DzainukovBalanova0 : 1
Round 3KulikovPavinich0 : 1
Round 4TalskyAtreschenkov1 : 0
Round 4YakovlevaSkuridin0 : 1
Round 4ShavarinSalnikova0 : 1
Round 4AntonovMattal1 : 0
Round 4PetrosianFilinov0 : 1
Round 4RotbergsZanchenko0 : 1
Round 4GardstromHenningsson1 : 0
Round 4SokolskyMaslyaev0.5 : 0.5
Round 4DoroshkevichShereverov1 : 0
Round 4ErikssonPalmgren0.5 : 0.5
Round 4FilippovBethers1 : 0
Round 4KozhinSemyonov1 : 0
Round 4PavinichMeritee0 : 1
Round 4AsplundJonsson1 : 0
Round 4KurkuchekovVoskanyan0 : 1
Round 4TregubovPiddubny1 : 0
Round 4ReimsIlyin1 : 0
Round 4TashkinovMishin0 : 1
Round 4DvoeglazovZakharian1 : 0
Round 4SuslovSavchenko1 : 0
Round 4HolgerssonMalyshev1 : 0
Round 4PoghosyanSakhapov0.5 : 0.5
Round 4BobkovSoosõrv1 : 0
Round 4DzainukovChudesnikov0 : 1
Round 4SalnikovNikonov0 : 1
Round 4IvanovYaroslavtsev1 : 0
Round 4TsuladzeKurkuchekov1 : 0
Round 4BalanovaMilevsky0 : 1
Round 4AlexandrovZabrodin0 : 1
Round 4EibatovNokhrin0.5 : 0.5
Round 4StepanyanKolesnikov1 : 0
Round 4BashirovVeidemanis0.5 : 0.5
Round 5TalskyMilevsky1 : 0
Round 5RotbergsSkuridin0 : 1
Round 5VoskanyanKiselev1 : 0
Round 5SuslovSalnikov0 : 1
Round 5NikonovPavinich1 : 0
Round 5SemyonovNazarov1 : 0
Round 5ReimsBobkov1 : 0
Round 5FilinovSoosõrv1 : 0
Round 5BalanovaShavarin0 : 1
Round 5BethersVarakin0 : 1
Round 5KulikovTregubov1 : 0
Round 5AtreschenkovKozhin0 : 1
Round 5VoskanyanKiselev1 : 0
Round 5KolesnikovPrikhach0.5 : 0.5
Round 5HolgerssonArefyev1 : 0
Round 5DoroshkevichDvoeglazov0 : 1
Round 5PalmgrenDzainukov0 : 1
Round 5MishinJonsson0 : 1
Round 5IvanovGrigoryan1 : 0
Round 5PoghosyanNokhrin1 : 0
Round 5VeidemanisFilippov1 : 0
Round 5ZabrodinBashirov0 : 1
Round 5SinyovIlyin0 : 1
Round 5KrasnonosovMeritee0.5 : 0.5
Round 5EibatovGardstrom0 : 1
Round 5SalnikovSuslov0 : 1
Round 5AlexandrovGulyayev1 : 0
Round 5TashkinovStepanyan1 : 0
Round 5SalnikovaEriksson1 : 0
Round 5NikonovPavinich1 : 0
Round 5SemyonovNazarov1 : 0
Round 5HenningssonPetrosian1 : 0
Round 5AsplundYakovleva0 : 1
Round 5MalyshevMattal1 : 0
Round 6TalskySemyonov0 : 1
Round 6SkuridinVoskanyan0 : 1
Round 6FilinovPoghosyan0 : 1
Round 6ZakharianShavarin0 : 1
Round 6SoosõrvPetrosian1 : 0
Round 6StepanyanVarakin1 : 0
Round 6ZanchenkoMaslyaev0.5 : 0.5
Round 6IvanovPiddubny0 : 1
Round 6TsuladzeTashkinov0 : 1
Round 6SoosõrvPetrosian1 : 0
Round 6BethersYakovleva1 : 0
Round 6KozhinMilevsky0 : 1
Round 6MishinAsplund1 : 0
Round 6AlexandrovVeidemanis0 : 1
Round 6NokhrinSavchenko0.5 : 0.5
Round 6BobkovSinyov1 : 0
Round 6SuslovIlyin1 : 0
Round 6PalmgrenDvoeglazov1 : 0
Round 6EibatovHenningsson1 : 0
Round 6BalanovaSalnikova0.5 : 0.5
Round 6ReimsSalnikov0.5 : 0.5
Round 6FilippovNikonov0 : 1
Round 6DoroshkevichChudesnikov0.5 : 0.5
Round 6BashirovGulyayev0.5 : 0.5
Round 6TregubovPavinich0 : 1
Round 6ErikssonDzainukov0 : 1
Round 6SokolskyMeritee0 : 1
Round 6NazarovAtreschenkov1 : 0
Round 6ChadovJonsson0.5 : 0.5
Round 6SakhapovGardstrom1 : 0
Round 6MattalRotbergs0 : 1
Round 6KurkuchekovRotbergs1 : 0
Round 6MalyshevArefyev1 : 0
Round 6HolgerssonKurkuchekov0 : 1
Round 7TalskyZakharian0.5 : 0.5
Round 7DzainukovSkuridin0 : 1
Round 7FilinovEibatov0 : 1
Round 7YaroslavtsevAntonov0 : 1
Round 7VarakinMishin0 : 1
Round 7PavinichZanchenko0 : 1
Round 7PoghosyanReims1 : 0
Round 7JonssonSokolsky1 : 0
Round 7VoskanyanMeritee0 : 1
Round 7YakovlevaKolesnikov0 : 1
Round 7GulyayevBethers0.5 : 0.5
Round 7ChudesnikovKozhin0 : 1
Round 7AsplundPrikhach0.5 : 0.5
Round 7BalanovaNazarov0.5 : 0.5
Round 7NokhrinSinyov0 : 1
Round 7StepanyanVeidemanis0 : 1
Round 7SuslovSoosõrv0 : 1
Round 7DvoeglazovSalnikova1 : 0
Round 7GardstromSalnikov0 : 1
Round 7SakhapovPetrosian1 : 0
Round 7TsuladzeMalyshev1 : 0
Round 7HenningssonSavchenko0.5 : 0.5
Round 7MilevskyAtreschenkov1 : 0
Round 7AlexandrovPalmgren1 : 0
Round 7BashirovKrasnonosov1 : 0
Round 7ZabrodinTashkinov0.5 : 0.5
Round 7KurkuchekovMattal1 : 0
Round 7BobkovIlyin0.5 : 0.5
Round 7DoroshkevichEriksson1 : 0
Round 7RotbergsTregubov1 : 0
Round 7KulikovHolgersson1 : 0
Round 7IvanovMaslyaev0 : 1
Round 8DvoeglazovTalsky0 : 1
Round 8HenningssonFilinov0 : 1
Round 8ShavarinEriksson0 : 1
Round 8AntonovMalyshev0 : 1
Round 8AsplundVarakin0 : 1
Round 8PiddubnyZanchenko0 : 1
Round 8KozhinVoskanyan0 : 1
Round 8KulikovLaibinis1 : 0
Round 8DzainukovNazarov0 : 1
Round 8PavinichIvanov1 : 0
Round 8MaslyaevGrigoryan1 : 0
Round 8SalnikovSoosõrv1 : 0
Round 8AlexandrovBethers1 : 0
Round 8BalanovaSemyonov0 : 1
Round 8FilippovPrikhach0.5 : 0.5
Round 8KolesnikovVeidemanis0 : 1
Round 8SinyovPoghosyan1 : 0
Round 8HolgerssonMattal1 : 0
Round 8ReimsSakhapov1 : 0
Round 8VoskanyanKrasnonosov0.5 : 0.5
Round 8NikonovStepanyan1 : 0
Round 8AtreschenkovChudesnikov0 : 1
Round 8KurkuchekovMeritee0 : 1
Round 8DoroshkevichKrasnonosov0 : 1
Round 8PetrosianGardstrom0 : 1
Round 8IlyinNokhrin0 : 1
Round 8BobkovSavchenko0 : 1
Round 8ArefyevGulyayev0 : 1
Round 8TashkinovBashirov0 : 1
Round 8EibatovSuslov1 : 0
Round 8TregubovYaroslavtsev1 : 0
Round 8YakovlevaJonsson0 : 1
Round 8PalmgrenSalnikova0.5 : 0.5
Round 9TalskyNazarov1 : 0
Round 9SkuridinSemyonov0 : 1
Round 9SalnikovFilinov0.5 : 0.5
Round 9ShavarinAlexandrov0 : 1
Round 9KulikovAntonov1 : 0
Round 9NokhrinPetrosian1 : 0
Round 9ZanchenkoGrigoryan1 : 0
Round 9LaibinisJonsson1 : 0
Round 9PoghosyanBobkov1 : 0
Round 9PiddubnyMaslyaev0 : 1
Round 9ArefyevPavinich0 : 1
Round 9ErikssonChadov0 : 1
Round 9DzainukovAtreschenkov0 : 1
Round 9GulyayevVeidemanis0.5 : 0.5
Round 9BashirovMishin0 : 1
Round 9SuslovReims0.5 : 0.5
Round 9NokhrinPetrosian1 : 0
Round 9ChudesnikovSalnikova0.5 : 0.5
Round 9MilevskyZakharian0 : 1
Round 9TsuladzeZabrodin0 : 1
Round 9SoosõrvGardstrom0 : 1
Round 9SakhapovHenningsson0 : 1
Round 9KozhinDoroshkevich1 : 0
Round 9KolesnikovAsplund1 : 0
Round 9HolgerssonRotbergs1 : 0
Round 9IlyinEibatov1 : 0
Round 9MeriteeTregubov1 : 0
Round 9SinyovSavchenko1 : 0
Round 9MalyshevKurkuchekov0 : 1
Round 9IvanovMattal0 : 1
Round 9PalmgrenBalanova0 : 1
Round 10TalskyPalmgren1 : 0
Round 10IvanovSkuridin0 : 1
Round 10FilinovNokhrin0 : 1
Round 10ArefyevZanchenko0 : 1
Round 10GardstromReims0.5 : 0.5
Round 10KulikovPiddubny1 : 0
Round 10SinyovSakhapov1 : 0
Round 10JonssonVeidemanis0 : 1
Round 10PoghosyanSalnikov0.5 : 0.5
Round 10YakovlevaShereverov0 : 1
Round 10DvoeglazovKozhin0 : 1
Round 10ArefyevZanchenko0 : 1
Round 10SavchenkoSoosõrv1 : 0
Round 10RotbergsPiddubny1 : 0
Round 10AtreschenkovEriksson1 : 0
Round 10TregubovMattal1 : 0
Round 10ZakharianSalnikova0 : 1
Round 10ZakharianAlexandrov0 : 1
Round 10FilippovMishin0.5 : 0.5
Round 10KurkuchekovNikonov0 : 1
Round 10AlexandrovStepanyan1 : 0
Round 10DzainukovKrasnonosov0 : 1
Round 10BashirovAsplund0.5 : 0.5
Round 10BalanovaDoroshkevich0.5 : 0.5
Round 10NazarovSalnikova1 : 0
Round 10PavinichMalyshev1 : 0
Round 10HolgerssonMeritee0 : 1
Round 10BobkovEibatov1 : 0
Round 10PetrosianSuslov0 : 1
Round 10ZabrodinChadov1 : 0
Round 10TsuladzeLaibinis1 : 0
Round 10VoskanyanSemyonov1 : 0
Round 10IlyinHenningsson1 : 0
Round 11SkuridinZanchenko0 : 1
Round 11BobkovFilinov1 : 0
Round 11ShavarinMilevsky0 : 1
Round 11FilippovVarakin0 : 1
Round 11HenningssonPoghosyan0 : 1
Round 11GrigoryanMalyshev1 : 0
Round 11TregubovHolgersson0.5 : 0.5
Round 11LaibinisSakhapov0 : 1
Round 11PavinichMattal1 : 0
Round 11DoroshkevichSemyonov0 : 1
Round 11AlexandrovPrikhach1 : 0
Round 11AsplundStepanyan0 : 1
Round 11SalnikovaAtreschenkov1 : 0
Round 11YakovlevaBashirov0 : 1
Round 11KozhinDzainukov0 : 1
Round 11GulyayevJonsson0 : 1
Round 11EibatovSinyov0 : 1
Round 11SalnikovSavchenko0 : 1
Round 11MishinZabrodin1 : 0
Round 11GardstromSuslov1 : 0
Round 11MaslyaevArefyev1 : 0
Round 11PalmgrenShereverov0 : 1
Round 11DvoeglazovBalanova1 : 0
Round 11KolesnikovBethers0 : 1
Round 11IlyinPetrosian1 : 0
Round 11ErikssonZakharian1 : 0

Black: Salnikov Pavel1     

White:

Ilyin Dmitry0     
Round 3, d12, -, 5a=g9, RIF rule, Info: 1st board

Published by Mikhail Shavarin.
Created: 2021-04-05 17:05:03