Games

Youth Championship of Konosha region
March 2021 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round BF1StoyanovPiruakov1 : 0
Round BF1ShanginaKulin1 : 0
Round BF1BykovKuvaev0 : 1
Round BF2SemenovShangina0.5 : 0.5
Round BF2StulovaBykov1 : 0
Round BF2MatushkinaStoyanov0.5 : 0.5
Round BF3BykovShangina0 : 1
Round BF3SemenovKulin0 : 1
Round BF4ShanginaPiruakov1 : 0
Round BF4KulinBykov1 : 0
Round CG1VostriakovaPorokhina0 : 1
Round CG1PopovaYusupmurzina0 : 1
Round CG1LapinFokicheva0 : 1
Round CG1BuslakovaSokolov1 : 0
Round CG1StoyanovStartsev1 : 0
Round CG1SidorovOrlov1 : 0
Round CG1FokichevVereshagin1 : 0
Round CG2ProkopyevSidorov0 : 1
Round CG2PorokhinaBuslakova1 : 0
Round CG2FokichevStoyanov0 : 1
Round CG2FokichevaYusupmurzina0 : 1
Round CG2PopovaLapin0 : 1
Round CG2KozhemjakinOrlov0 : 1
Round CG2StartsevVereshagin1 : 0
Round CG2VostriakovaSokolov1 : 0
Round CG3SidorovYusupmurzina0 : 1
Round CG3FokichevaOrlov1 : 0
Round CG3BuslakovaLapin1 : 0
Round CG3PorokhinaStoyanov0.5 : 0.5
Round CG3StartsevFokichev1 : 0
Round CG3VostriakovaProkopyev0.5 : 0.5
Round CG3PopovaKozhemjakin1 : 0
Round CG3SokolovVereshagin1 : 0
Round CG4YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round CG4OrlovLapin1 : 0
Round CG4VereshaginKozhemjakin1 : 0
Round CG4VostriakovaFokichev0 : 1
Round CG4ProkopyevStartsev1 : 0
Round CG4FokichevaBuslakova1 : 0
Round CG4PorokhinaSidorov0 : 1
Round CG4PopovaSokolov1 : 0
Round CG5SidorovBuslakova1 : 0
Round CG5StartsevOrlov1 : 0
Round CG5PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round CG5FokichevSokolov1 : 0
Round CG5LapinKozhemjakin0 : 1
Round CG5ProkopyevPopova1 : 0
Round CG5FokichevaStoyanov0 : 1
Round CG5VereshaginVostriakova0 : 1
Round CG6KozhemjakinSokolov0 : 1
Round CG6VereshaginLapin1 : 0
Round CG6YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round CG6StoyanovProkopyev1 : 0
Round CG6VostriakovaBuslakova0 : 1
Round CG6SidorovFokicheva0.5 : 0.5
Round CG6PorokhinaStartsev1 : 0
Round CG6PopovaOrlov0.5 : 0.5
Round CG7ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round CG7VostriakovaKozhemjakin1 : 0
Round CG7PorokhinaFokicheva1 : 0
Round CG7LapinSokolov0 : 1
Round CG7StartsevBuslakova0 : 1
Round CG7SidorovStoyanov1 : 0
Round CG7FokichevOrlov1 : 0
Round CG7PopovaVereshagin1 : 0

Black: Vostriakova Yulia0     46 mins

White:

Porokhina Ekaterina1     55 mins
Round CG1, i9, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: +-+++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-05-02 07:14:51