Games

Youth Championship of Konosha region
March 2021 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round BF1StoyanovPiruakov1 : 0
Round BF1ShanginaKulin1 : 0
Round BF1BykovKuvaev0 : 1
Round BF1StulovaSemenov0 : 1
Round BF2SemenovShangina0.5 : 0.5
Round BF2StulovaBykov1 : 0
Round BF2MatushkinaStoyanov0.5 : 0.5
Round BF3BykovShangina0 : 1
Round BF3SemenovKulin0 : 1
Round BF3MatushkinaKuvaev1 : 0
Round BF3StulovaPiruakov1 : 0
Round BF4ShanginaPiruakov1 : 0
Round BF4KulinBykov1 : 0
Round BF4StulovaMatushkina0 : 1
Round BF4KuvaevStoyanov1 : 0
Round BF5BykovSemenov1 : 0
Round BF5StulovaStoyanov0 : 1
Round BF5MatushkinaShangina1 : 0
Round BF5PiruakovKulin0 : 1
Round BF6SemenovPiruakov1 : 0
Round BF6KuvaevStulova0 : 1
Round BF6ShanginaStoyanov0 : 1
Round BF6MatushkinaKulin1 : 0
Round BF7KulinStoyanov1 : 0
Round BF7ShanginaKuvaev0.5 : 0.5
Round BF7MatushkinaSemenov1 : 0
Round BF7BykovPiruakov1 : 0
Round BF8StoyanovSemenov1 : 0
Round BF8KuvaevKulin1 : 0
Round BF8ShanginaStulova0 : 1
Round BF8MatushkinaBykov1 : 0
Round BF9KulinStulova0 : 1
Round BF9BykovStoyanov0 : 1
Round BF9SemenovKuvaev0 : 1
Round BF9MatushkinaPiruakov1 : 0
Round CG1VostriakovaPorokhina0 : 1
Round CG1PopovaYusupmurzina0 : 1
Round CG1LapinFokicheva0 : 1
Round CG1BuslakovaSokolov1 : 0
Round CG1StoyanovStartsev1 : 0
Round CG1SidorovOrlov1 : 0
Round CG1FokichevVereshagin1 : 0
Round CG2ProkopyevSidorov0 : 1
Round CG2PorokhinaBuslakova1 : 0
Round CG2FokichevStoyanov0 : 1
Round CG2FokichevaYusupmurzina0 : 1
Round CG2PopovaLapin0 : 1
Round CG2KozhemjakinOrlov0 : 1
Round CG2StartsevVereshagin1 : 0
Round CG2VostriakovaSokolov1 : 0
Round CG3SidorovYusupmurzina0 : 1
Round CG3FokichevaOrlov1 : 0
Round CG3BuslakovaLapin1 : 0
Round CG3PorokhinaStoyanov0.5 : 0.5
Round CG3StartsevFokichev1 : 0
Round CG3VostriakovaProkopyev0.5 : 0.5
Round CG3PopovaKozhemjakin1 : 0
Round CG3SokolovVereshagin1 : 0
Round CG4YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round CG4OrlovLapin1 : 0
Round CG4VereshaginKozhemjakin1 : 0
Round CG4VostriakovaFokichev0 : 1
Round CG4ProkopyevStartsev1 : 0
Round CG4FokichevaBuslakova1 : 0
Round CG4PorokhinaSidorov0 : 1
Round CG4PopovaSokolov1 : 0
Round CG5SidorovBuslakova1 : 0
Round CG5StartsevOrlov1 : 0
Round CG5PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round CG5FokichevSokolov1 : 0
Round CG5LapinKozhemjakin0 : 1
Round CG5ProkopyevPopova1 : 0
Round CG5FokichevaStoyanov0 : 1
Round CG5VereshaginVostriakova0 : 1
Round CG6KozhemjakinSokolov0 : 1
Round CG6VereshaginLapin1 : 0
Round CG6YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round CG6StoyanovProkopyev1 : 0
Round CG6VostriakovaBuslakova0 : 1
Round CG6SidorovFokicheva0.5 : 0.5
Round CG6PorokhinaStartsev1 : 0
Round CG6PopovaOrlov0.5 : 0.5
Round CG7ProkopyevYusupmurzina0 : 1
Round CG7VostriakovaKozhemjakin1 : 0
Round CG7PorokhinaFokicheva1 : 0
Round CG7LapinSokolov0 : 1
Round CG7StartsevBuslakova0 : 1
Round CG7SidorovStoyanov1 : 0
Round CG7FokichevOrlov1 : 0
Round CG7PopovaVereshagin1 : 0
Round D1ZolotarevMikryukov1 : 0
Round D1AfanasievKazantsev0 : 1
Round D1NikolaevNogovitsin1 : 0
Round D1PavlovskiyLobachev1 : 0
Round D1LetovaltsevZolotarev1 : 0
Round D1PotapovGarmanov1 : 0
Round D1NoskovOzerov1 : 0
Round D2GarmanovNogovitsin1 : 0
Round D2LetovaltsevKazantsev0 : 1
Round D2NoskovPavlovskiy1 : 0
Round D2ZolotarevOzerov0 : 1
Round D2NikolaevPotapov0 : 1
Round D2LobachevMikryukov0 : 1
Round D2ZolotarevAfanasiev0 : 1
Round D3NoskovPotapov1 : 0
Round D3LetovaltsevGarmanov0 : 1
Round D3NogovitsinZolotarev1 : 0
Round D3KazantsevZolotarev1 : 0
Round D3AfanasievPavlovskiy0 : 1
Round D3MikryukovNikolaev1 : 0
Round D3OzerovLobachev1 : 0
Round D4MikryukovGarmanov0 : 1
Round D4NoskovKazantsev0 : 1
Round D4NogovitsinAfanasiev1 : 0
Round D4ZolotarevLobachev0 : 1
Round D4PavlovskiyPotapov1 : 0
Round D4LetovaltsevOzerov0 : 1
Round D4ZolotarevNikolaev1 : 0
Round D5MikryukovNoskov0 : 1
Round D5ZolotarevNikolaev0 : 1
Round D5ZolotarevPotapov0 : 1
Round D5KazantsevOzerov1 : 0
Round D5NogovitsinLetovaltsev1 : 0
Round D5GarmanovPavlovskiy0 : 1
Round D5LobachevAfanasiev1 : 0
Round D6PavlovskiyKazantsev0 : 1
Round D6NoskovNogovitsin1 : 0
Round D6OzerovMikryukov0 : 1
Round D6GarmanovNikolaev0 : 1
Round D6ZolotarevZolotarev1 : 0
Round D6PotapovLobachev1 : 0
Round D6LetovaltsevAfanasiev1 : 0
Round D7NoskovNikolaev1 : 0
Round D7GarmanovZolotarev1 : 0
Round D7ZolotarevAfanasiev1 : 0
Round D7LobachevLetovaltsev0 : 1
Round D7MikryukovPavlovskiy1 : 0
Round D7PotapovKazantsev0 : 1
Round D7NogovitsinOzerov0 : 1
Round H1BuslakovaOzerova1 : 0
Round H1NikitinaZvezdina1 : 0
Round H1YudinaZhukova1 : 0
Round H1SimanovskaiaPorokhina1 : 0
Round H2YudinaPorokhina1 : 0
Round H2ZvezdinaZhukova1 : 0
Round H2SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round H2NikitinaOzerova1 : 0
Round H3YudinaBuslakova0 : 1
Round H3SimanovskaiaOzerova1 : 0
Round H3NikitinaZhukova1 : 0
Round H3ZvezdinaPorokhina1 : 0
Round H4NikitinaPorokhina1 : 0
Round H4ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round H4ZhukovaOzerova1 : 0
Round H4SimanovskaiaYudina1 : 0
Round H5ZhukovaPorokhina0 : 1
Round H5NikitinaBuslakova1 : 0
Round H5SimanovskaiaZvezdina0 : 1
Round H5OzerovaYudina0 : 1
Round H6ZvezdinaYudina1 : 0
Round H6BuslakovaZhukova1 : 0
Round H6SimanovskaiaNikitina1 : 0
Round H6PorokhinaOzerova0 : 1
Round H7PorokhinaBuslakova0 : 1
Round H7ZvezdinaOzerova1 : 0
Round H7NikitinaYudina0 : 1
Round H7ZhukovaSimanovskaia0 : 1
Round Hf1SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round Hf2ZvezdinaSimanovskaia0 : 1

Black: Shangina Alexandra1     39 mins

White:

Piruakov Artem0     40 mins
Round BF4, d11, -, Taraguchi rule, Info: -----

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-05-02 17:36:08