Games

The 29th Russian Championship, High League
May 2021 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1LisyutinMetreveli0 : 1
Round 1BurtsevEpifanov0.5 : 0.5
Round 1RadzevelyukSalnikov0.5 : 0.5
Round 1SmirnovMakarov1 : 0
Round 1BurtsevKarasyov1 : 0
Round 1KachaevSirategyan1 : 0
Round 1KatsevDanilin0 : 1
Round 1VolkovFedorkin0.5 : 0.5
Round 2SmirnovRadzevelyuk1 : 0
Round 2BurtsevLisyutin1 : 0
Round 2EpifanovSirategyan1 : 0
Round 2DanilinKarasyov1 : 0
Round 2BurtsevVolkov1 : 0
Round 2SalnikovKatsev1 : 0
Round 2FedorkinMetreveli0.5 : 0.5
Round 2MakarovKachaev0 : 1
Round 3BurtsevMetreveli0 : 1
Round 3KachaevRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 3KarasyovVolkov1 : 0
Round 3KatsevSmirnov0.5 : 0.5
Round 3DanilinSalnikov0 : 1
Round 3MakarovEpifanov0.5 : 0.5
Round 3LisyutinSirategyan0 : 1
Round 3BurtsevFedorkin0 : 1
Round 4BurtsevBurtsev1 : 0
Round 4RadzevelyukEpifanov0 : 1
Round 4KatsevKachaev0 : 1
Round 4SmirnovDanilin0.5 : 0.5
Round 4MakarovLisyutin1 : 0
Round 4KarasyovSalnikov0 : 1
Round 4FedorkinSirategyan0 : 1
Round 4MetreveliVolkov1 : 0
Round 5SalnikovSmirnov0.5 : 0.5
Round 5KarasyovMetreveli1 : 0
Round 5BurtsevSirategyan1 : 0
Round 5LisyutinRadzevelyuk1 : 0
Round 5FedorkinMakarov1 : 0
Round 5EpifanovKatsev1 : 0
Round 5KachaevDanilin0.5 : 0.5
Round 5BurtsevVolkov0 : 1
Round 6SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 6MetreveliBurtsev1 : 0
Round 6FedorkinRadzevelyuk1 : 0
Round 6KatsevLisyutin1 : 0
Round 6EpifanovDanilin0.5 : 0.5
Round 6BurtsevMakarov0 : 1
Round 6VolkovSirategyan0.5 : 0.5
Round 6SmirnovKarasyov1 : 0
Round 7KatsevFedorkin0.5 : 0.5
Round 7RadzevelyukBurtsev0 : 1
Round 7MakarovVolkov1 : 0
Round 7MetreveliSirategyan1 : 0
Round 7LisyutinDanilin0 : 1
Round 7SalnikovEpifanov0 : 1
Round 7BurtsevKarasyov0 : 1
Round 7SmirnovKachaev1 : 0
Round 8MakarovMetreveli1 : 0
Round 8SirategyanBurtsev0 : 1
Round 8VolkovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8DanilinFedorkin0.5 : 0.5
Round 8SmirnovEpifanov0 : 1
Round 8SalnikovLisyutin1 : 0
Round 8BurtsevKatsev1 : 0
Round 8KarasyovKachaev0 : 1
Round 9KachaevEpifanov0.5 : 0.5
Round 9SalnikovFedorkin0.5 : 0.5
Round 9KarasyovSirategyan1 : 0
Round 9RadzevelyukMetreveli0 : 1
Round 9MakarovBurtsev0 : 1
Round 9BurtsevDanilin0 : 1
Round 9SmirnovLisyutin0.5 : 0.5
Round 9KatsevVolkov1 : 0
Round 10KatsevMetreveli0 : 1
Round 10BurtsevRadzevelyuk1 : 0
Round 10VolkovDanilin1 : 0
Round 10MakarovSirategyan0 : 1
Round 10FedorkinSmirnov0 : 1
Round 10EpifanovKarasyov1 : 0
Round 10BurtsevSalnikov0 : 1
Round 10KachaevLisyutin0 : 1
Round 11LisyutinEpifanov0 : 1
Round 11SalnikovVolkov1 : 0
Round 11MetreveliDanilin0 : 1
Round 11RadzevelyukSirategyan1 : 0
Round 11KatsevBurtsev0 : 1
Round 11FedorkinKachaev0.5 : 0.5
Round 11MakarovKarasyov0 : 1
Round 11SmirnovBurtsev0.5 : 0.5
Round 12FedorkinEpifanov0.5 : 0.5
Round 12RadzevelyukMakarov0 : 1
Round 12LisyutinKarasyov1 : 0
Round 12KatsevSirategyan1 : 0
Round 12MetreveliSalnikov0 : 1
Round 12DanilinBurtsev1 : 0
Round 12BurtsevKachaev0 : 1
Round 12SmirnovVolkov0 : 1
Round 13SmirnovMetreveli0.5 : 0.5
Round 13KarasyovRadzevelyuk1 : 0
Round 13KachaevVolkov0.5 : 0.5
Round 13BurtsevSalnikov0.5 : 0.5
Round 13LisyutinFedorkin0 : 1
Round 13BurtsevEpifanov0 : 1
Round 13SirategyanDanilin1 : 0
Round 13KatsevMakarov0 : 1
Round 14RadzevelyukKatsev0 : 1
Round 14MetreveliKachaev0 : 1
Round 14SalnikovSirategyan0 : 1
Round 14VolkovEpifanov0.5 : 0.5
Round 14LisyutinBurtsev0 : 1
Round 14SmirnovBurtsev0.5 : 0.5
Round 14FedorkinKarasyov0.5 : 0.5
Round 14DanilinMakarov0.5 : 0.5
Round 15SalnikovMakarov0.5 : 0.5
Round 15RadzevelyukDanilin0 : 1
Round 15KatsevKarasyov0 : 1
Round 15BurtsevFedorkin0 : 1
Round 15SmirnovSirategyan1 : 0
Round 15BurtsevKachaev1 : 0
Round 15MetreveliEpifanov1 : 0
Round 15LisyutinVolkov0.5 : 0.5

Black: Lisyutin Alexander0     1:39 mins

White:

Metreveli Maksim1     34 mins
Round 1, i1, R, 5a=6.7.11.13, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Kira Lashko.
Created: 2021-05-23 09:08:55