Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2021 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round ProkopyevStartsev-
Round B1SidorovGeletyuk1 : 0
Round B1KuvaevSemenov1 : 0
Round B2KulinSemenov1 : 0
Round B2SidorovKuvaev0.5 : 0.5
Round B3SemenovMakhin1 : 0
Round B4GeletyukKuvaev0 : 1
Round B4SidorovMakhin1 : 0
Round B4SemenovMetreveli0 : 1
Round B5SidorovMetreveli0 : 1
Round B5SemenovNaumov0 : 1
Round B6SemenovStoyanov0 : 1
Round B6KuvaevKulin0.5 : 0.5
Round B6SidorovNaumov0 : 1
Round B7SidorovSemenov1 : 0
Round B7SidorovSemenov1 : 0
Round B7MakhinKuvaev0 : 1
Round B8SidorovStoyanov1 : 0
Round B8MetreveliKuvaev0 : 1
Round B9KuvaevNaumov1 : 0
Round B9SemenovGeletyuk1 : 0
Round C1StoyanovNikolaev0 : 1
Round C1KazantsevFokichev0 : 1
Round C10ProkopyevNikolaev1 : 0
Round C10KazantsevStartsev0 : 1
Round C10VereshaginStoyanov0 : 1
Round C10NoskovPavlovskiy0 : 1
Round C10OzerovLobachev1 : 0
Round C11StoyanovKazantsev1 : 0
Round C11ProkopyevNoskov0 : 1
Round C11NikolaevStartsev0 : 1
Round C11FokichevVereshagin1 : 0
Round C11StartsevNikolaev1 : 0
Round C11PavlovskiyOzerov1 : 0
Round C2NikolaevFokichev0 : 1
Round C2VereshaginKazantsev1 : 0
Round C3PavlovskiyProkopyev0 : 1
Round C4KazantsevNikolaev1 : 0
Round C5PavlovskiyStoyanov0 : 1
Round C5NoskovKazantsev0 : 1
Round C6FokichevPavlovskiy1 : 0
Round C6StoyanovProkopyev1 : 0
Round C6KazantsevOzerov1 : 0
Round C6NikolaevNoskov0 : 1
Round C6LobachevVereshagin0 : 1
Round C7ProkopyevFokichev0 : 1
Round C7KazantsevLobachev1 : 0
Round C7OzerovNikolaev0 : 1
Round C8KazantsevPavlovskiy0 : 1
Round C8VereshaginProkopyev0 : 1
Round C8FokichevStartsev0 : 1
Round C8NoskovOzerov1 : 0
Round C8LobachevNikolaev0 : 1
Round C9ProkopyevKazantsev0 : 1
Round C9PavlovskiyNikolaev1 : 0
Round C9StoyanovFokichev1 : 0
Round C9StartsevVereshagin1 : 0
Round G1SimanovskaiaVostriakova1 : 0
Round G1ZvezdinaBuslakova1 : 0
Round G1PopovaStulova0 : 1
Round G2FokichevaBuslakova0 : 1
Round G2SimanovskaiaStulova1 : 0
Round G2PopovaZvezdina1 : 0
Round G3SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round G3BuslakovaFokicheva1 : 0
Round G3StulovaVostriakova1 : 0
Round G4VostriakovaZvezdina0 : 1
Round G4BuslakovaBuslakova0 : 1
Round G4FokichevaPopova1 : 0
Round G5ZvezdinaStulova0 : 1
Round G5BuslakovaPopova1 : 0
Round G5FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round G6BuslakovaSimanovskaia1 : 0
Round G6VostriakovaFokicheva0 : 1
Round G6PopovaBuslakova0 : 1
Round G7BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G7FokichevaStulova1 : 0
Round G7SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round G8VostriakovaBuslakova0 : 1
Round G8FokichevaZvezdina1 : 0
Round G8BuslakovaStulova1 : 0
Round G8SimanovskaiaPopova1 : 0
Round G9PopovaVostriakova0 : 1
Round G9StulovaBuslakova0 : 1
Round G9ZvezdinaBuslakova0 : 1

Black: Pavlovskiy Egor0     31 mins

White:

Stoyanov Egor1     30 mins
Round C5, d1, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +-+++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-09-14 14:22:11