Games

Totally 61 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Filippov Sergey - Teterovskis Nils
2Filippov Sergey - Shkushkovniks Juris
3Filippov Sergey - Nosovsky Alexander
4Filippov Sergey - Kozhin Mikhail
5Filippov Sergey - Milevsky Alexander
6Filippov Sergey - Milevsky Alexander
7Filippov Sergey - Bashirov Rustam
8Filippov Sergey - Sirategyan Karen
9Filippov Sergey - Terteryan Alexander
10Filippov Sergey - Stepanyan Armen
11Filippov Sergey - Bethers Arilds
12Filippov Sergey - Suslov Alexandr
13Filippov Sergey - Ilyin Dmitry
14Filippov Sergey - Poghosyan Albert
15Filippov Sergey - Eibatov Nizami
16Filippov Sergey - Petrov Boris
17Filippov Sergey - Khramov Andrey
18Filippov Sergey - Meritee Ando
19Filippov Sergey - Krasnonosov Dmitry
20Filippov Sergey - Savchenko Igor