Game no. 224th Shanghai Renju Opening (I1) Match
Shanghai China, November 2010

Black: Shen Yi0.5     

White:

Yao Yujie0.5     
, RIF rule    Comments (0)

Published by Min Qiao 2011-01-03 13:52:43