Game no. 1Podyuga Sbory
Podyuga Russia, July 2011

Black: Serebryannikova Darya1     11 mins

White:

Chernenko Lidiya0     9 mins
Round 4, i6, , Taraguchi rule, Info: -,+,-,+,-    Comments (0)

Published by Irina Metreveli 2011-07-09 13:31:09