Game no. 19Nizhny Nogorod vs Japan Match
Nizhny Novgorod Russia, August 1996

Black: Gorshenkov Artur0     

White:

Tatsutomi Hiroyuki1     
i8, -, 5a=j7, RIF rule    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2016-01-17 17:08:04