Game no. 1Youth Championship of Arkhangelsk region
Podyuga Russia, July 2018

Black: Kazantsev Konstantin0     55 mins

White:

Startsev Maksim1     59 mins
Round 5, i6, R, 5a=-, Taraguchi rule, Info: -----    Comments (0)

Published by Evgeny Sumarokov 2018-07-19 10:30:54