Game no. 1European Championship
Zjoltye Vody Ukraine, November 2000

Black: Shereverov Alexey0     103 mins

White:

Nazarov Vladimir1     63 mins
Round 4, d3, R, RIF rule    Comments (0)

Published by Vsevolod Troitsky 2019-02-03 19:02:54