Game no. 20Nizhny Novgorod region open championship
Nizhny Novgorod Russia, July 2019

Black: Burtsev Peter1     31 mins

White:

Orlov Maxim0     34 mins
Round 3, i5, -, 5a=6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, Soosyrv-8 rule, Info: -, -    Comments (0)

Published by Alexey Skuridin 2019-07-29 16:54:35