Game no. 444 Souryusen Tournament Hamamatsu area
Hamamatsu Japan, June 2020

Black: Kawada Rikuto1     8 mins

White:

Kurata Daichi0     6 mins
Round 3, i3, R, 5a=7, Soosyrv-8 rule, Info: W=4    Comments (0)

Published by Yoshihiro Iio 2020-06-29 09:11:03