Game no. 1The Third Anji World Renju Open
Anji China, December 2020

Black: Wan Junhong0.5     

White:

Wai Chan Keong0.5     
Round 6, d4, -, 5a=J10.J8,J7,K8,K7, Soosyrv rule, Info: R,R    Comments (0)

Published by Guoliang Chen 2020-12-22 05:13:19